1994-034


1994-06-17, 07:07:19 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44LP, V64

1994-034A
SSC 23124
Intelsat 702   (International Telecommunications Satellite) Intelsat
IS-702   (Intelsat 702)
Intelsat 7 F-2   (International Telecommunications Satellite 7 Flight 7)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro organizaci International Telecommunication Satellite Organization, Washington, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, na základě platformy FS-1300; komunikační vybavení dodala firma Alcatel Espace, Cannes.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 3695 kg (prázdná 1495 kg) má tvar kvádru o rozměrech 270x220x245 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 21.8 m dodávajících maximálně 3.9 kW a dobíjejících palubní NiH2 baterie. Pro dosažení pracovní dráhy je družice vybavena motorem Marguard R-4D-11.
Družice nese 26 transpondérů pro pásmo C a 10 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice na dráze je nad 1° z.d. (v provozu nahrazuje družici Intelsat 502 (1980-098A, 12089); předpokládaná aktivní životnost je minimálně 11 roků, technická životnost je 18 roků.
Parametry dráhy:
1994-06-17.42 7.04° 632.55 min 281 - 35781 km
1994-06-18.41 3.90° 747.75 min 6024 - 35798 km
1994-06-19.48 2.12° 922.05 min 14246 - 35759 km
1994-06-20.97 0.99° 1091.15 min 21711 - 35750 km
1994-07-08.70 0.03° 1436.10 min 35737 - 35836 km nad 1° z.d.
1996-06-16.58 0.01° 1436.06 min 35778 - 35794 km nad 177° v.d.
1999-01-01.04 0.00° 1436.09 min 35781 - 35792 km nad 177° v.d.
2004-01-01.63 0.02° 1436.10 min 35779 - 35794 km nad 177° v.d.
2009-01-02.79 0.01° 1436.07 min 35777 - 35795 km nad 54.9° v.d.
2014-01-01.83 2.06° 1436.12 min 35773 - 35801 km nad 66.6° v.d.
2016-01-04.81 3.53° 1436.07 min 35777 - 35795 km nad 32.9° v.d.

Události:
1994-06-17 07:07:19 UT: Vzlet.
1994-08-13 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1994-034B
SSC 23125
STRV-1A   (Space Technology and Research Vehicle) Velká Británie
 
Experimentální vědecká družice.
Družici pro britské ministerstvo obrany postavila laboratoř Defence Research Agency, Farnborough.
Rotací (5 ot/min) stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 52 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 44x44x42 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávající maximálně 31 W a dobíjející NiCd baterie s kapacitou 46 Wh. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 128 kB a na zemi se předávají rychlostí 1 kbit/s v pásmu S. Pro řízení rotace jsou na družici trysky na chladný plyn.
Družice nese experimenty:
- Charge Alleviation Experiment (CAE) pro testování schopnosti produkovat difúzní studenou plazmu (připravila Defence Research Agency);
- Cold Ion Detector (CID) pro sledování energetického spektra nízkoenergetických iontů v kosmickém záření (připravily University College London a Mullard Space Science Laboratory);
- Surface Charge Detector Experiment (SCDE) pro bezkontaktní měření povrchového potenciálu (připravila Defence Research Agency);
- Langmuir Probe Experiment (LPE) pro měření lokální elektronové teploty, hustoty elektronů a plazmový potenciál (připravila Defence Research Agency);
- Cosmic Radiation Environment and Dosimetry Experiment (CREDO) pro měření dávek záření působících na družici (připravily Defence Research Agency a UK Atomic Energy Authority);
- Battery Recharge Experiment (BRE) pro sledování dobíjení palubních baterií (připravilo středisko ESA ESTEC);
- Radiation Dose Rate Sensor (RDRS) pro sledování gama záblesků (připravila Defence Research Agency);
- Atomic Oxygen Effects (AOE) pro měření atomárního kyslíku (připravily Defence Research Agency a University of Southampton).
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
1994-06-17.97 7.04° 633.57 min 281 - 35833 km
1999-01-03.41 7.00° 602.31 min 256 - 34238 km
2004-01-02.30 7.48° 538.21 min 226 - 30853 km
2009-01-01.18 7.07° 507.09 min 217 - 29156 km
2014-01-01.70 7.21° 477.45 min 277 - 27438 km

Události:
1994-06-17 07:07:19 UT: Vzlet.
07:32 UT: Družice byla uvolněna z adaptéru ASAP (Ariane Structure for Auxiliary Payloads) na horním stupni nosné rakety.
1994-září Družice byla uvedena do operačního provozu.
1998-březen Družice ukončila aktivní provoz.
1994-034C
SSC 23126
STRV-1B   (Space Technology and Research Vehicle) Velká Británie
 
Experimentální vědecká družice.
Družici pro britské ministerstvo obrany postavila laboratoř Defence Research Agency, Farnborough.
Rotací (5 ot/min) stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 54 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 44x44x42 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávající maximálně 33 W a dobíjející NiCd baterie s kapacitou 46 Wh. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 128 kB a na zemi se předávají rychlostí 1 kbit/s v pásmu S. Poloha družice v prostoru je řízena pomocí magnetických cívek.
Družice nese experimenty:
- Cryocooler Vibration Suppression Experiment (CVSE) pro zkoušky nového systému pro potlačení vibrací při kryogenním chlazení optických přístrojů (připravily Ballistic Missile Defense Organization a Jet Propulsion Laboratory);
- Space Environmental Effects (SEE) pro vyhodnocení účinků vysoce radiačního prostředí na elektronická zařízení (připravila Jet Propulsion Laboratory);
- Neutral Networks Experiment (NNE) pro testování chybám odolných analogových neuronových sítí v kosmickém prostředí (připravila Jet Propulsion Laboratory);
- Heterojunction Internal Rhotoemision (HIP) pro registraci infračerveného záření (připravila Jet Propulsion Laboratory);
- Single Event Upset / Radiation Monitor (SEU/RADMON) pro měření protonů, alfa částic a těžkých iontů v kosmickém záření;
- Radiation Environment Monitor (REM) pro studium prostorových, časových a směrových variací energetických částic (připravilo středisko ESA ESTEC);
- Solar Cell Technology Experiment (SCTE) pro sledování charakteristic vylepšených fotovoltaických článků (připravila německá agentura DARA).
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
1994-06-18.42 7.03° 634.68 min 280 - 35892 km
1999-01-01.31 6.99° 599.13 min 254 - 34073 km
2004-01-02.35 7.50° 526.09 min 212 - 30206 km
2009-01-01.64 7.14° 496.46 min 263 - 28519 km
2014-01-01.37 7.23° 465.40 min 222 - 26809 km

Události:
1994-06-17 07:07:19 UT: Vzlet.
07:32 UT: Družice byla uvolněna z adaptéru ASAP (Ariane Structure for Auxiliary Payloads) na horním stupni nosné rakety.
1994-říjen Přestal fungovat experiment SEE.
1998-září Družice ukončila aktivní provoz a byla vypnuta.
1994-034D
SSC 23127
horní stupeň rakety   Francie
H10+  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1835 kg je dlouhé 12.7 m s maximálním vnějším průměrem 400 cm.
Parametry dráhy:
1994-06-18.44 7.05° 653.32 min 456 - 36668 km
1999-01-03.11 7.35° 651.87 min 400 - 36651 km
2004-01-03.98 7.45° 645.00 min 442 - 36259 km
2009-01-01.18 7.53° 643.84 min 458 - 36183 km
2014-01-03.22 7.49° 641.85 min 432 - 36108 km

Události:
1994-06-17 07:07:19 UT: Vzlet.
07:32 UT: Z adaptéru ASAP byly uvolněny družice STRV-1A a STRV-1B.
Poslední aktualizace: 2016-03-25       © Jan Sedláček