2016-012


2016-02-17, 08:45:00 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A, F30

2016-012A
SSC 41337
Hitomi   (ひとみ) Japonsko
Astro-H   technické předstartovní označení
NeXT   (New X-ray Telescope)
X線天文衛星   [X xiàn tiānwén wèixīng]{=X-ray astronomy satellite}
Astronomická družice.
Družici postavila a provozuje agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), Tokio. Na vybavení družice spolupracovaly NASA (National Aeronautics and Space Administration, Washington), ESA (European Space Agency), SRON Netherlands Institute for Space Research, Utrecht, CSA (Canadian Space Agency, Longueuil, Quebec) a řada vědeckých ústavů a univerzit.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2700 kg má tvar osmibokého hranolu se dvěma panely sluneční baterie dodávajících 3.5 kW. Aparatura HXI je umístěna na vysouvacím stožáru dlouhém 640 cm (ve složeném stavu zabírá asi 100 cm; celková výška družice po vysunutí stožáru je 14 m. Komunikace s družicí probíhá v pásmech X (rychlost přenosu dat 8 Mbit/s) a S (rychlost přenosu dat 2 Mbit/s).
Družice nese:
- detektor měkkého rentgenového záření SXS (Soft X-ray detector), rozsah energií 0.4 až 12 keV;
- zobrazovač měkkého rentgenového záření SXI (Soft X-ray Imaging detector), rozsah energií 0.3 až 12 keV;
- zobrazovač tvrdého rentgenového záření HXI (Hard X-ray Imaging detector), rozsah energií 5 až 80 keV;
- detektor měkkého gama záření SGD (Soft Gamma-ray Detector), rozsah energií 60 až 600 keV;
- teleskop pro měkké rentgenové záření SXT (Soft X-ray Telescope) s ohniskovou vzdáleností 560 m;
- teleskop pro tvrdé rentgenové záření HXT (Hard X-ray telescope) s ohniskovou vzdáleností 12 m.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2016-02-17.38 31.01° 95.96 min 551 - 579 km
2016-02-17.51 31.01° 96.03 min 555 - 582 km
2016-03-28.53 31.01° 96.07 min 560 - 581 km

Události:
2014-08-27 Družice byla vybrána pro let při misi Astro-H.
2015-12-07 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-02-11 Start plánovaný na 2016-02-12 byl pro nepříznivé počasí odložen.
2016-02-14 Nový termín startu byl stanoven na 2016-02-17 v 08:15 UT.
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
08:59:14 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
10:40 UT: Úspěšně se rozevřel panel sluneční baterie.
2016-03-26 ~08:20 UT: Podle U.S. Joint Space Operations Center se družice rozdělila na pět částí.
2016-03-27 Řídicímu středisku se nepodařilo navázat plánovaný rádiový kontakt s družicí.
2016-012B
SSC 41338
ChubuSat-2   Japonsko
Kinshachi 2  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Nagoya University a Daido University ve spolupráci se skupinou MASTT (Monozukuri AeroSpace Technology Team).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 52 kg má tvar kvádru o rozměrech 63x55x63 cm s jedním třídílným panelem sluneční baterie dobíjejících NiH2 baterie. Orientaci na Slunce zajišťuje systém obsahující senzor Slunce, detektor magnetického pole, silový setrvačník a tři magnetické cívky. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S; po zahájení běžného provozu budou dat vysílána v radioamatérském pásmu.
Družice nese:
- detektor záření RD (Radiation Detector) pro sledování neutronů a gama záření; detektor byl navržen a vyvinut v Nagoya Univesrsity;
- infračervenou kameru;
- radioamatérskou vysílačku pracující na frekvenci 437.1 MHz.
Parametry dráhy:
2016-02-18.08 31.00° 96.05 min 559 - 580 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
09:07:34 UT: Plánované oddělení od družice Hitomi.
2016-012C
SSC 41339
ChubuSat-3   Japonsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Daido University ve spolupráci se skupinou MASTT (Monozukuri AeroSpace Technology Team).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 52 kg má tvar kvádru o rozměrech 63x55x63 cm s jedním třídílným panelem sluneční baterie dobíjejících NiH2 baterie. Orientaci na Slunce zajišťuje systém obsahující senzor Slunce, detektor magnetického pole, silový setrvačník a tři magnetické cívky. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S; po zahájení běžného provozu budou dat vysílána v radioamatérském pásmu.
Družice nese:
- aparaturu pro studium vlivu skleníkových plynů na životní prostředí;
- kameru pro sledování částic kosmického odpadu - radioamatérskou vysílačku.
Parametry dráhy:
2016-02-18.08 31.01° 96.04 min 559 - 578 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
09:12:34 UT: Plánované oddělení od družice Hitomi.
2016-012D
SSC 41340
Horyu 4   Japonsko
AEGIS   (Arc Event Generator and Investigation Satellite)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Kyusyu Institute of Technology, Fukuoka.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 10 kg má tvar kvádru o rozměrech 43,4x31,3x42,9 cm s částí stěn pokrytých 34 fotovoltaickými články s průměrným výkonem 5,2 W dobíjejících palubní NiMH baterii s kapacitou 5,7 Ah. Orientaci na Slunce zajišťuje systém obsahující 6 senzorů Slunce, 2 tříosé gyroskopy, permanentní magnet a magnetickou cívku; pozice na dráze se určuje ze signálů GPS. Data se z družice předávají v pásmu S (2,3 GHz), telemetrie se přenáší v pásmu UHF (437 MHz), řízení se provádí v pásmu VHF (145 MHz) a systém v pásmu L (1,2 GHz) slouží jako záloha. Družice je vybavena elektrickým motorkem o hmotnosti 15 gramů vyvíjejícím tah 2 μN
Družice nese:
- aparaturu pro studium elektrických jevů vznikajících na fotovoltaických článcích, jejich degradaci;
- dvojitou Langmuirovu sondu pro měření hustoty a teploty plazmatu v okolí družice;
- zařízení pro studium elektrického oblouku ve vakuu a jeho interakce s okolním plazmatem;
- experiment pro sledování vlivu atomárního kyslíky na různé polymerní materiály;
- kameru pro snímkování zemského povrchu s malým rozlišením.
Parametry dráhy:
2016-02-18.08 31.01° 96.02 min 558 - 578 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
09:17:34 UT: Plánované oddělení od družice Hitomi.
2016-012E
SSC 41341
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-02-18.08 30.63° 95.78 min 544 - 569 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
08:59:14 UT: Oddělení družice Hitomi.
2016-012F
SSC 41342
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-02-20.08 31.01° 96.09 min 563 - 580 km
2017-01-24.97 30.99° 91.08 min 316 - 339 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2017-01-29 Přirozený zánik v atmosféře po 347 dnech letu.
2016-012G
SSC 41438
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.12 31.00° 95.78 min 550 - 562 km
2016-04-22.75 31.04° 92.98 min 403 - 438 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-04-24 Přirozený zánik v atmosféře po 67 dnech letu.
2016-012H
SSC 41439
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-01.18 31.01° 96.07 min 561 - 579 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012J
SSC 41440
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.18 31.02° 95.98 min 554 - 578 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012K
SSC 41441
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.22 30.99° 95.60 min 529 - 566 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012L
SSC 41442
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-03.12 31.01° 96.07 min 561 - 580 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012M
SSC 41443
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.17 31.01° 95.58 min 540 - 554 km
2016-04-16.64 30.98° 93.25 min 420 - 447 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-04-20 Přirozený zánik v atmosféře po 67 dnech letu.
2016-012N
SSC 41444
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-03.06 31.01° 96.12 min 564 - 581 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012P
SSC 41445
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-03.05 31.01° 96.10 min 563 - 580 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012Q
SSC 41446
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.06 31.01° 96.11 min 568 - 577 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
2016-012R
SSC 41447
fragment družice   Hitomi Japonsko
 
Parametry dráhy:
2016-04-02.13 31.01° 96.13 min 567 - 580 km

Události:
2016-02-17 08:45:00 UT: Vzlet.
Prameny informací:
 1. http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/astro-h/index.shtml
 2. http://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_h/instruments.html
 3. http://www.nature.com/news/high-stakes-as-japanese-space-observatory-prepares-for-launch-1.19329
 4. http://fanfun.jaxa.jp/countdown/astro_h/files/astro_h_presskit.pdf
 5. http://astro-h.isas.jaxa.jp/challenge/summary/
 6. http://fanfun.jaxa.jp/topics/detail/6872.html
 7. http://www.jaxa.jp/press/2016/02/20160211_h2af30_j.html
 8. http://www.jaxa.jp/press/2016/02/20160214_h2af30_j.html
 9. http://www.jaxa.jp/press/2016/03/20160327_hitomi_j.html
 10. http://www.nasaspaceflight.com/2016/02/japanese-h-11a-astro-h-mission/
 11. https://www.frontier.phys.nagoya-u.ac.jp/en/chubusat/chubusat_satellite2.html
 12. https://www.frontier.phys.nagoya-u.ac.jp/en/chubusat/chubusat_satellite3.html
 13. http://www.jaxa.jp/press/2016/02/20160217_hitomi_j.html
 14. http://spaceflight101.com/h-iia-astro-h/horyu-4/
 15. http://www.the-japan-news.com/news/article/0002838508
 16. https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2017-02-02       © Jan Sedláček
TOPlist