2016-011


2016-02-16, 17:57:45.065 UT; Pleseck, PU-133/3; Rokot/Briz-KM, 4929794553/72525

2016-011A
SSC 41335
Sentinel 3A   ESA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro agentury ESA, Paříž, a EUMETSAT, Darmstadt, postavila firma Thales Alenia Space, Toulouse.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1250 kg má tvar kvádru o rozměrech 371x220x221 cm s připojeným obdélníkovým panelem sluneční baterie dodávajícím 2,1 kW a dobíjejícím palubní Li-ion baterie s kapacitou 160 Ah. Na povrchu družice jsou umístěny koutové odrážeče pro laserové sledování družice. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 384 Gbit a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 280 Mbps; telemetrie je vysílána v pásmu S. Pozice družice na dráze se odvozuje podle signálů GPS. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se zásobou 130 kg paliva.
Družice nese:
- radiometr SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) pro měření teploty povrchu oceánu, souše a detekci požárů;
- aparaturu OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) pro sledování odraženého slunečního záření od zemského povrchu a oblačnosti, pracuje s rozlišením asi 300 m nebo asi 1,2 km;
- radarový výškoměr SRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter) pracující v pásmech Ku a C pro studium topografie hladiny moří a oceánů, měření výšky vln, přílivu a odlivu, rychlosti větru nad hladinou moře a sledování mořských proudů;
- mikrovlnný radiometr MWR (Microwave Radiometer) slouží k odvození atmosférické korekce a sledování výškového profilu vodních par v atmosféře;
- systém DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) pro měření elementů dráhy, pozice na dráze se upřesňuje zařízením GPSP (Global Positioning System Payload) využívajícím satelitní navigační systém GPS.
Plánovaná aktivní životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
2016-02-16.87 98.62° 100.97 min 802 - 807 km

Události:
2015-prosinec Družice byla dodána na kosmodrom.
2016-02-12 Nosná raketa s družicí byla ustavena na startovní rampu.
2016-02-16 17:57:45 UT: Vzlet.
18:03 UT: Urychlovací blok Briz KM s družicí se oddělil od nosné rakety.
19:17:22 UT: Družice se oddělila od bloku Briz KM.
2016-011B
SSC 41336
horní stupeň rakety   ESA
Briz KM   (Бриз КМ)
Třetí stupeň nosné rakety (technické označení 14S19) vyrobený v Chruničevově kosmickém středisku vybavený motorem 14D30 s tahem 19.62 N; válcové těleso o hmotnosti 1140 kg je dlouhé 260 cm s vnějším průměrem 250 cm.
Parametry dráhy:
2016-02-16.89 98.69° 96.26 min 415 - 745 km

Události:
2016-02-12 Nosná raketa s družicí byla ustavena na startovní rampu.
2016-02-16 17:57:45 UT: Vzlet.
18:03 UT: Horní stupeň s družicí se oddělil od nosné rakety.
19:17:22 UT: Oddělení družice.
Po oddělení družice přešel blok dvěma zážehy motoru na nižší dráhu k urychlení zániku v atmosféře.
Prameny informací:
  http://www.spaceflightinsider.com/organizations/esa/european-sentinel-3a-earth-observation-satellite-ready-launch-plesetsk/
  https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-future-missions/sentinel-3
  https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-3/satellite-description
  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Instruments
  http://spaceflightnow.com/2016/02/16/sentinel-3a-mission-status-center/
  http://ria.ru/space/20160216/1375662048.html
  http://coopi.khrunichev.ru/main.php?id=748
  http://coopi.khrunichev.ru/main.php?id=752
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2016-02-18       © Jan Sedláček