2016-007


2016-02-05, 13:38:01 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5(401), AV057

2016-007A
SSC 41328
USA 266   USA
GPS 2F-12   (Global Positioning System)
Navstar 76   (Navigation System using Timing And Ranging)
Betelgeuse   kódové označení startu
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Boeing Satellite Development Center, El Segundo, na základě typu AS-4000; provoz zajišťuje 50th Space Wing na Schriever Air Force Base.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1630 kg (na dráze 1466 kg) má tvar hranolu o rozměrech 251x206x180 cm se dvěma rozkládacími třídílnými panely sluneční baterie dodávajících 1.952 kW (na konci aktivní životnosti) dobíjejícími NiH2 baterie. Stabilizaci a orientaci zajišťují senzory Slunce a Země, silové setrvačníky a magnetické cívky. Pohonný systém družice tvoří hlavní motor na hydrazin s tahem 1.4 kN, 4 motorky s tahem po 22 N a 12 motorků s tahem po 4.5 N.
Na palubě jsou instalovány atomové hodiny (dvoje rubidiové a jedny cesiové, radiačně odolné) s vysokou přesností. Zpracování dat a kódování zajišťuje procesor RH32. Kromě navigačních dat pro vojenské účely družice vysílá v pásmu L5 signály se sníženou přesností pro civilní potřeby.
Plánovaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2016-02-05 55.04° 728.47 min 20438 - 20443 km
2016-02-07.34 55.04° 728.85 min 20443 - 20456 km

Události:
2016-01-26 13:38:01 UT: Vypuštění plánované na 2016-02-03 bylo odloženo o dva dny.
2016-02-03 Nosná raketa s družicí byla převezena na startovní komplex.
2016-02-05 13:38:01 UT: Vzlet.
17:01:16 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2016-007A
SSC 41329
horní stupeň rakety   USA
 
Parametry dráhy:
2016-02-05 55.22° 744.24 min 20450 - 21202 km

Události:
2016-02-03 Nosná raketa s družicí byla převezena na startovní komplex.
2016-02-05 13:38:01 UT: Vzlet.
17:01:16 UT: Oddělení družice.
Prameny informací:
  1. http://spaceflightnow.com/2016/02/02/ulas-high-tempo-year-begins-with-gps-launch-friday/
  2. http://www.ulalaunch.com/ula-successfully-launches-gps-iif12.aspx?title=United+Launch+Alliance+Successfully+Launches+GPS+IIF-12+Satellite+for+U.S.+Air+Force
  3. http://www.boeing.com/space/global-positioning-system/
  4. http://www.americaspace.com/?page_id=33925
  5. http://www.nasaspaceflight.com/2016/02/atlas-v-open-2016-campaign-gps-iif-12-launch/
  6. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2f.htm
  7. https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2016-02-10       © Jan Sedláček