1995-021


1995-04-21, 01:44:02 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 40, V72

1995-021A
SSC 23560
ERS-2   (European Remote Sensing) ESA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro European Space Agency, Paříž, postavilo konsorcium firem pod vedením DASA/Dornier Gmbh na základě modelu SPOT MkII firmy Matra Marconi Space.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2516 kg má tvar kvádru na dráze vysokého 11.8 m; na jednom konci je připojen panel sluneční baterie o rozměru 2.4x11.7 m, na druhém radarová anténa o rozměru 1x10 m. Získaná data se vysílají buď přímo pozemním stanicím nebo se zaznamenávají na magnetofonový záznamník s kapacitou 6.5 Gbit. Na povrchu družice jsou umístěny laserové koutové odražeče pro laserová sledování z pozemních stanic. Družice je vybavena pohonnou jednotkou pro korekce dráhy.
Družice nese vědeckou aparaturu o hmotnosti 1100 kg:
- zobrazovací mikrovlnný systém AMI (Active Microwave Imager);
- radarový výškoměr pracující v pásmu Ku s přesností 0.5 m;
- zobrazovací mikrovlnný systém pracující v pásmu C;
- radiometr ATSR-2 (Along-Track Scanning Radiometer) pro měření teploty vodních ploch;
- mikrovlnný detektor MS (Microwave Sounder) měřící výšku s přesností 2 cm;
- čtyřkanálový spektrometr GOME (Global Ozone Monitoring Experiment) pro sledování množství ozónu;
- aparaturu PRARE (Precise Range and Range-rate Equipment) pro přesné určení polohy družice.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1995-04-21.08 98.56° 100.55 min 783 - 786 km
2000-01-01.11 98.55° 100.54 min 784 - 785 km
2005-01-01.10 98.55° 100.54 min 784 - 785 km
2010-01-01.06 98.54° 100.54 min 784 - 785 km
2011-08-16.49 98.52° 96.78 min 602 - 607 km
2011-09-05.69 98.51° 95.95 min 559 - 571 km
2015-01-01.53 98.55° 95.17 min 523 - 530 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
2001-únor Na družici došlo k poruše gyroskopů stabilizačního systému.
2003-06-02 Selhal magnetopáskový záznamník; další měření byla prováděna jen s přímým předáváním dat na Zemi.
2011-07-05 Byla ukončena veškerá vědecká měření.
2011-09-02 Byla zahájena série závěrečných manévrů ke snížení dráhy.
2011-09-05 Při posledním manévru bylo vyčerpáno veškeré zbývající palivo.
13:16:38 UT: Příkazem z pozemního střediska byla družice vypnuta.
1995-021B
SSC 23561
horní stupeň rakety   Francie
H-10+  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1500 kg je dlouhé 11.7 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1995-04-21.43 98.48° 100.47 min 775 - 786 km
2000-01-02.16 98.27° 100.43 min 775 - 784 km
2005-01-01.04 98.22° 100.27 min 766 - 777 km
2010-01-01.67 98.46° 100.25 min 765 - 776 km
2015-01-02.95 98.71° 100.18 min 762 - 772 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
1995-021C
SSC 28066
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-10-26.26 98.32° 96.55 min 586 - 601 km
2005-01-01.86 98.36° 95.16 min 521 - 531 km
2006-01-01.01 98.35° 93.09 min 424 - 427 km
2006-04-13.12 98.36° 90.42 min 293 - 297 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
2006-04-16 Přirozený zánik v atmosféře po 4013 dnech letu (10.99 roku).
1995-021D
SSC 31137
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v dubnu 2007.
Parametry dráhy:
2007-05-08.60 98.38° 100.42 min 776 - 781 km
2010-01-01.08 98.27° 100.39 min 775 - 779 km
2015-01-02.66 98.24° 100.10 min 760 - 767 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
1995-021E
SSC 35391
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-21.13 98.44° 100.60 min 783 - 791 km
2010-01-02.65 98.42° 100.60 min 782 - 792 km
2015-01-02.03 98.22° 100.35 min 770 - 781 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
1995-021F
SSC 35392
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.18 98.55° 100.47 min 778 - 784 km
2010-01-01.76 98.53° 100.46 min 778 - 783 km
2015-01-01.14 98.35° 100.16 min 763 - 769 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
1995-021G
SSC 35393
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-21.67 98.40° 100.30 min 769 - 777 km
2010-01-01.63 98.39° 100.30 min 768 - 777 km
2015-01-02.05 98.18° 100.04 min 756 - 764 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
1995-021H
SSC 39478
fragment družice   ERS-2 ESA
 
Fragment byl katalogizovaný v prosinci 2013.
Parametry dráhy:
2014-01-13.56 98.56° 95.38 min 535 - 538 km
2014-03-02.48 98.56° 94.72 min 499 - 511 km
2014-05-05.84 98.53° 90.83 min 305 - 325 km

Události:
1995-04-21 01:44:02 UT: Vzlet.
2014-05-08 Přirozený zánik v atmosféře po 6957 dnech letu (19.05 roku).
Poslední aktualizace: 2016-02-02       © Jan Sedláček