1995-004


1995-02-03, 05:22:03.994 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1995-004A
SSC 23469
STS 63   (Space Transportation System) USA
Discovery F-20  
Spacehab 3  
Shuttle Mission 67  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 94 686 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2029, 2035 a 2109, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- přetlakový modul Spacehab 03 o hmotnosti 3976 kg s biologickými, materiálovými a technologickými experimenty;
- astronomickou družici SPARTAN 204 o hmotnosti 1167 kg;
- kontejner se sadou malých družic ODERACS 2 pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic; celková hmotnost experimentu je 1999 kg;
- velkoformátovou kameru ICBC (IMAX Cargo Bay Camera).
Na letové palubě se prováděl experiment SSCE (Solid Surface Combustion Experiment) zkoumající průběh hoření v mikrogravitaci.
Posádka:
James Donald Wetherbee NASA, USA 3. let
Eileen Marie Collinsová NASA, USA 1. let
Bernard Anthony Harris NASA, USA 2. let
Colin Michael Foale NASA, USA 3. let
Janice Elaine Vossová NASA, USA 2. let
Vladimir Georgijevič Titov RKA, Rusko 4. let

Parametry dráhy:
1995-02-03.28 51.66° 90.98 min 305 - 340 km
1995-02-04.21 51.65° 91.40 min 332 - 354 km
1995-02-04.60 51.65° 91.62 min 332 - 375 km
1995-02-05.78 51.65° 92.05 min 368 - 382 km
1995-02-06.85 51.65° 92.33 min 387 - 391 km
1995-02-10.92 51.65° 92.30 min 385 - 390 km

Události:
1995-01-10 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1995-02-02 Start plánovaný na 05:49 UT byl odložen o jeden den vzhledem k nutnosti vyměnit inerciální plošinu IMU 2.
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet.
05:30:35 UT: Manévrem motorů OMS-2 (doba hoření 143 s) byl raketoplán naveden na základní oběžnou dráhu.
Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Kosmonauti zahájili oživování Spacehabu.
1995-02-04 04:57 UT: Z kontejneru v nákladovém prostoru byly vypuštěny kalibrační družice ODERACS 2.
Titov vyzvedl palubním manipulátorem družici SPARTAN 204 nad nákladový prostor a zpět do lůžka ji uložil po asi šesti hodinách.
1995-02-06 16:37 UT: Manévrem TI bylo zahájeno závěrečné přibližování ke stanici Mir; vzdálenost 14 km.
18:16 UT: Vzdálenost mezi raketoplánem a Mirem klesla na 120 m a byly vyrovnány rychlosti obou těles.
19:19 UT: Raketoplán zastavil ve vzdálenosti 11.3 m od modulu Kristall, k němuž mířil nákladovým prostorem.
~19:30 UT: Raketoplán se pomalu vzdálil na 120 m a oblétl celou stanici Mir.
21:13 UT: Pomocí manévrovacích motorků se raketoplán vzdálil do asi 370 m a poté odletěl do bezpečné vzdálenosti.
1995-02-07 12:26 UT: Pomocí palubního manipulátoru byla na samostatnou dráhu uvolněna družice SPARTAN 204.
1995-02-09 11:33 UT: Pomocí palubního manipulátoru ovládaném Voss[ovou] byla zachycena družice SPARTAN 204 a uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
Po 12:00 UT: zahájili Harris a Foale výstup do volného vesmíru.
16:30 UT: Výstup do volného vesmíru byl předčasně ukončen po 4:39 hod. (důvodem byly stížnosti kosmonautů na promrzlé ruce).
1995-02-10 ~13:30 UT: Byla dokončena deaktivace laboratoře Spacehab a průlezy byly hermeticky uzavřeny.
1995-02-11 08:04 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
10:44 UT: Spuštěním motorů OMS byla zahájena návratová operace.
11:50:19 UT: Raketoplán se dotkl dráhy 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
11:51:39 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu 8.27 dne.
1995-004B
SSC 23470
SPARTAN 204   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
P90-4   (Program 90-4)
Astronomická družice.
Vícenásobně použitelnou družici postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, ve spolupráci s USAF STP (US Air Force Test Program).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1167 kg má tvar kvádru o rozměrech 230x310x183 cm; elektrickou energii dodávají pouze chemické baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1010 bitů. Na povrchu je instalováno šest koutových odrážečů pro přesné měření vzdálenosti.
Družice nese aparaturu FUVIS (Far Ultraviolet Imaging Spectrograph) zaměřenou na studium UV záření z galaktických prachových oblak.
Životnost při samostatném letu jsou dva dny.
Parametry dráhy:
1995-02-08.13 51.65° 92.32 min 388 - 388 km

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 Titov vyzvedl palubním manipulátorem družici nad nákladový prostor a zpět do lůžka ji uložil po asi šesti hodinách.
1995-02-07 12:26 UT: Pomocí palubního manipulátoru raketoplánu byla družice uvolněna na samostatnou dráhu.
1995-02-09 11:33 UT: Pomocí palubního manipulátoru ovládaném Voss[ovou] byla zachycena družice SPARTAN 204 a uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1995-02-11 11:51:39 UT: Přistání v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery; celková doba letu 8.27 dne.
1995-004C
SSC 23471
ODERACS 2A   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 4.25 kg je tvořena koulí z hliníku o průměru 15 cm s povrchem natřeným bílou barvou. Družice není vybavena žádnou aparaturou ani pohonným systémem. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Parametry dráhy:
1995-02-08.42 51.65° 91.33 min 328 - 351 km
1996-03-13.65 51.63° 87.46 min 146 - 151 km

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1996-03-13 Přirozený zánik v atmosféře po 404 dnech letu (1.11 roku).
1995-004D
SSC 23472
ODERACS 2B   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 5.0 kg je tvořena koulí z hliníku o průměru 10 cm s povrchem natřeným černou barvou. Družice není vybavena žádnou aparaturou ani pohonným systémem. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Parametry dráhy:
1995-02-05.18 51.65° 91.27 min 324 - 349 km
1995-09-28.47 51.63° 88.05 min 177 - 179 km

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1995-09-29 Přirozený zánik v atmosféře po 238 dnech letu.
1995-004E
SSC 23473
ODERACS 2C   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 0.53 kg je tvořena koulí z nerezové oceli o průměru 5 cm s vyleštěným povrchem. Družice není vybavena žádnou aparaturou ani pohonným systémem. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Parametry dráhy:
nejsou známy

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1996-02-07 Přirozený zánik v atmosféře po 369 dnech letu (1.01 roku).
1995-004F
SSC 23474
ODERACS 2D   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 0.0015 kg je tvořena dipólem z platinového drátu o průměru 0.1 cm a délce 13.4 cm. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Parametry dráhy:
1995-02-09.81 51.65° 91.10 min 318 - 338 km
1995-02-24.25 51.64° 89.62 min 246 - 254 km

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1995-03-02 Přirozený zánik v atmosféře po 27 dnech letu.
1995-004G
SSC 23475
ODERACS 2E   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 0.0015 kg je tvořena dipólem z platinového drátu o průměru 0.1 cm a délce 13.4 cm. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Parametry dráhy:
1995-02-11.14 51.64° 91.12 min 319 - 339 km
1995-02-24.86 51.63° 89.82 min 261 - 269 km

Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1995-02-27 Přirozený zánik v atmosféře po 24 dnech letu.

ODERACS 2F   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
 
Mikrodružice pro kalibraci radiolokačních a optických sledovacích stanic.
Družici připravilo v rámci programu Hitchhiker středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Družice o hmotnosti 0.0005 kg je tvořena dipólem z platinového drátu o průměru 0.1 cm a délce 4.4 cm. Na samostatnou dráhu je uváděna z nákladového prostoru raketoplánu pružinovým mechanismem.
Objekt nebyl na dráze pozorován a nebyla zjištěna jeho přesná dráha; proto nebyl katalogizován.
Události:
1995-02-03 05:22:04 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1995-02-04 04:57 UT: Družice byla pružinovým mechanismem uvolněna z kontejneru v nákladovém prostoru raketoplánu.
1995-02-20 Přirozený zánik v atmosféře po 17 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-02-12       © Jan Sedláček