1994-078


1994-11-29, 01:54:00 UT; Pleseck, PU-32/2; Ciklon-3

1994-078A
SSC 23411
Geo-IK-1 1   (Гео-ИК-1 1) Rusko
Musson 14  
Geodetická družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo NPO prikladnoj mechaniki, Železnogorsk, na základě platformy KAUR-1.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti asi 900 kg má tvar válce o průměru asi 200 cm a délce 210 cm s pláštěm a osmi výklopnými panely opatřenými články sluneční baterie dobíjejících palubní NiH2 baterie. Z horní podstavy vychází výsuvná konstrukce se závažím pro stabilizaci. Na povrchu družice jsou koutové odrážeče pro laserové sledování.
Družice nese:
- radar pracující na frekvenci 9.4 MHz pro přesné měření výšky družice nad terénem s přesností 3 až 5 metrů;
- dva vysílače pracující na kmitočtech 150 MHz a 400 MHz pro doplerovské měření rychlosti (přesnost 1 až 3 cm/s);
- lampy světelné signalizace zářící intenzitou 800 až 1200 J, záblesky mohou být aktivovány 55 krát za den s periodou záblesku 3 s;
- testovací transpondér Elektron pro přenos dat.
Odhadovaná aktivní životnost je 1 až 2 roky.
Parametry dráhy:
1994-11-29.18 73.61° 116.05 min 1481 - 1526 km
1999-01-01.07 73.61° 116.06 min 1481 - 1526 km
2004-01-01.93 73.61° 116.06 min 1480 - 1527 km
2009-01-01.24 73.61° 116.06 min 1481 - 1526 km
2014-01-03.82 73.61° 116.05 min 1481 - 1526 km

Události:
1994-11-29 01:54:00 UT: Vzlet.
1994-078B
SSC 23412
horní stupeň rakety   Rusko
S5M  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1000 kg je dlouhé 270 cm s vnějším průměrem 220 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-30.15 73.61° 116.02 min 1478 - 1524 km
1999-01-01.13 73.61° 116.02 min 1479 - 1524 km
2004-01-01.93 73.62° 116.02 min 1479 - 1524 km
2009-01-01.56 73.61° 116.04 min 1469 - 1536 km
2014-01-02.00 73.62° 116.04 min 1468 - 1537 km

Události:
1994-11-29 01:54:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-02-25       © Jan Sedláček