1995-065


1995-12-02, 08:08:01 UT; Cape Canaveral, LC36B; Atlas 2AS, AC-121

1995-065A
SSC 23726
SOHO   (Solar and Heliospheric Observatory) ESA
 
Kosmická astronomická observatoř.
Sondu pro European Space Agency (ESA), Paříž, postavila britská firma Matra Marconi Space; na provozu se spolupodílí NASA (National Aeronautics and Space Administration), Washington.
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 1875 kg má přibližně tvar kvádru o rozměrech 430x270x370 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 950 cm. Těleso je rozděleno do dvou částí: servisní (zajišťuje pohon, termoregulaci, spojení a nese fotovaltaické panely) a vědeckého (nese všechny vědecké aparatury). Získaná data se ukládají do paměti SSR (Solid State Recorder) a na Zemi se předávají rychlostí 200 kbit/s při přímém měření nebo 40 kbit/s ze záznamu.
Družice nese přístroje:
- pro výzkum slunečního záření a slunečního větru:
- CELIAS (Charge, Element, and Isotope Analysis System), připravil Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, DE;
- COSTEP (Comprehensive Suprathermal and Energetic Particle Analyzer), připravila Cristian-Albrechts Univesität Kiel, DE;
- ERNE (Energetic and Relativistic Nuclei and Electron Experiment), připravila University of Turku, FI;
- SUMER (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), připravil Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Katlenburg-Lindau, DE;
- SWAN (Solar Wind Anisotropie), připravil Service d'Aéronomie du CNRS, Verriéres-Le-Buisson, FR;
- pro sledování povrchu, atmosféry a koróny Slunce:
- EIT (Extreme Ultraviolet Imaging Telescope), připravil Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay, FR;
- LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph), připravila Naval Research Laboratory, Washington, USA;
- CDS (Coronal Diagnostics Spectrometer), připravila Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, GB;
- GOLF (Global Oscillations at Low Frequencies), připravil Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay, FR;
- MDI/SOI (Michelson Doppler Imager/Solar Oscillations Investigation), připravila Stanford University, California, USA;
- UVCS (Ultraviolet Coronagraph Spectrometer), připravila Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, USA;
- VIRGO (Variability of Solar Irradiance and Gravity Oscillations), připravila Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, CH.
Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
1995-12-03 6.62° 365 dní heliocentrická dráha
1996-03-17 5.10° ~180 dní 206 448 - 666 672 km kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země

Události:
1995-12-02 08:08:01 UT: Vzlet.
1995-12-03 Korekce letové dráhy.
1996-02-14 Sonda dosáhla pracovní dráhu kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země; doba oběhu bodu L1 je šest měsíců.
1996-04-16 Byla zahájena primární dvouletá mise.
1998-duben Mise byla prodloužena do roku 2003.
1998-06-25 04:38 UT: Sonda se odmlčela a kontakt se sondou byl přerušen.
1998-08-03 22:51 UT: Prostřednictví sítě DSN byl částečně obnoven rádiový kontakt se sondou.
1998-08-09 Bylo obnoveno telemetrické spojení se sondou.
1998-09-24 19:52 UT: Byl obnoven operační provoz a bylo zahájeno postupné zapojování vědeckých přístrojů.
1998-10-24 Na sondě byl uveden do provozu poslední vědecký přístroj (CELIAS) a sonda obnovila plný provoz.
2003-06-18 Došlo k poruše na řízení antény s vysokým ziskem.
2015-12-02 Sonda oslavila 20. výročí startu; vědecká aparatura zkoumající Slunce je stále v plném provozu.
1995-065B
SSC 23727
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety, výrobní číslo 121; válcové těleso o hmotnosti 1835 kg je dlouhé 10.1 m s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1995-12-03 0.99 - 1.0 AU heliocentrická dráha

Události:
1995-12-02 08:08:01 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-01-07       © Jan Sedláček