1995-048


1995-09-07, 15:09:00.052 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Endeavour, OV-105
Některé zdroje uvádějí čas startu 15:08:59.995 UT
1995-048A
SSC 23667
STS 69   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-9  
Shuttle Mission 71  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 96 674 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2029, 2035 a 2109 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladovém prostoru jsou při vzletu i přistání autonomní družice Spartan 201-3 a WSF-2.
Posádka:
David Mathieson Walker NASA, USA 4. let
Kenneth Dale Cockrell NASA, USA 2. let
James Shelton Voss NASA, USA 3. let
James Hansen Newman NASA, USA 2. let
Michael Landon Gernhardt NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
1995-09-07.77 28.47° 91.98 min 368 - 376 km
1995-09-11.38 28.46° 92.55 min 396 - 403 km
1995-09-14.73 28.47° 91.37 min 338 - 346 km
1995-09-17.92 28.46° 91.37 min 338 - 345 km

Události:
1995-08-08 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1995-09-07 15:09:00 UT: Vzlet.
~16:39 UT: Byly otevřeny dveře nákladového prostoru.
1995-09-08 15:42 UT: Na samostatnou dráhu byla uvolněna družice Spartan 201.
1995-09-10 15:02 UT: Kosmonauti robotickým ramenem zachytili družici Spartan 201.
15:21 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1995-09-11 11:25 UT: Manipulátorem byla uvolněna družice WSF-2 k samostatnému letu.
Raketoplán odlétl na bezpečnou vzdálenost.
1995-09-14 13:59 UT: Palubním manipulátorem byla zachycena družice WSF-2.
14:18 UT: Družice WSF-2 byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1995-09-16 08:20 UT: Kosmonauti Voss a Gernhardt zahájili výstup do kosmického prostoru; délka výstupu 6:46 hod.
1995-09-18 07:49 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
10:35 UT: Zapálením brzdicích motorů byl zahájen návrat raketoplánu na Zem.
11:37:56 UT: Raketoplán dosedl na přistávací dráhu 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
11:38:52 UT: Raketoplán se zastavil; celková délka letu 10.85 dne.
1995-048B
SSC 23668
Spartan 201-03   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
Solar Spartan   (Solar Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy)
Vícenásobně použitelný vědecký subsatelit.
Družici postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1289 kg má tvar kvádru, jehož středem prochází válec o průměru 43 cm a délce 229 cm (ve válci jsou umístěny přístroje USC a WLC). Energie pro provoz je získávána z chemické baterie; během autonomního letu není družice dálkově řízena. Stabilizaci a orientaci zajišťují trysky na argon. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit.
Družice nese:
- spektrometr UVCS (Ultraviolet Coronal Spectrometer) pro studium sluneční koróny;
- koronograf WLC (White Light Coronograph) pro studium koróny v integrálním světle.
Aktivní životnost při samostatném letu jsou maximálně tři dny.
Parametry dráhy:
1995-09-08.65 28.47° 91.98 min 368 - 376 km
1995-09-09.60 28.46° 91.98 min 368 - 376 km

Události:
1995-09-07 15:09:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1995-09-08 15:42 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1995-09-10 15:02 UT: Kosmonauti robotickým ramenem družici zachytili.
15:21 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1995-09-18 11:38:52 UT: Přistání v nákladovém prostoru raketoplánu; celková délka letu 10.85 dne.
1995-048C
SSC 23669
WSF 2   (Wake Shield Faculity) USA
 
Družice pro materiálové pokusy v mikrogravitaci.
Družici pro středisko NASA Marshall Space Flight Center postavila firma Space Industries; na provozu se podílí Space Vacuum Epitaxy Center z University of Houston.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1935 kg má miskový tvar o průměru 366 cm a výšce 181 cm. Elektrická energie je čerpána pouze z AgZn baterií (60 kWh). Vědecká aparatura není hermetizovaná. Pro manévrování využívá družice trysky s plynným dusíkem.
Družice nese aparaturu pro přípravu ultračistých polovodičových krystalů (arsenidu galia a hliníku) v kosmickém vakuu.
Aktivní životnost při samostatném letu jsou 2 dny.
Parametry dráhy:
1995-09-11.67 28.48° 92.58 min 396 - 407 km
1995-09-14.33 28.47° 92.57 min 396 - 404 km

Události:
1995-09-07 15:09:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1995-09-08 15:42 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1995-09-10 15:02 UT: Kosmonauti robotickým ramenem družici zachytili.
15:21 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1995-09-18 11:38:52 UT: Přistání v nákladovém prostoru raketoplánu; celková délka letu 10.85 dne.
Poslední aktualizace: 2016-01-18       © Jan Sedláček