1995-046


1995-08-31, 06:49:59 UT; Pleseck; Ciklon-3, 801

1995-046A
SSC 23657
Sič 1   (Січ 1) Ukrajina
 
Družice pro dálkový průzkum Země; na dráze zůstala neplánovaně spojena s družicí FASat-Alpha.
Družici pro státní podnik Dniprokosmos (Державне підприємство «Дніпрокосмос») postavilo NPO Južnoje, Dněpropetrovsk.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1915 kg má přibližně tvar válce o délce 300 cm a s maximálním průměrem 140 cm se dvěma panely sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu a přístroje pro studium atmosféry a ionosféry.
Předpokládaná aktivní životnost byla 5 roků.
Parametry dráhy:
1995-08-31.41 82.52° 97.72 min 631 - 668 km
2000-01-02.22 82.53° 97.64 min 626 - 665 km
2005-01-01.10 82.53° 97.23 min 610 - 642 km
2010-01-01.45 82.53° 97.19 min 606 - 642 km
2015-01-01.52 82.53° 96.99 min 598 - 631 km

Události:
1995-08-31 06:49:59 UT: Vzlet.
~07:50 UT: Na příkaz ze Země se měla oddělit družice FASat-Alpha. K oddělení nedošlo a obě družice se staly nepoužitelnými.

FASat-Alpha   (Fuerza Aérea Satélite) Chile
FASat-A   (Fuerza Aérea Satélite - Alpha)
Technologická družice; na dráze zůstala neplánovaně spojena s družicí Sič 1.
Družici pro chilské letectvo - Fuerza Aérea de Chile, Santiago de Chile, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Surrey.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 57 kg má tvar kádru o rozměrech 35x35x60 cm s tyčí se závažím (4 kg). Elektrickou energii (maximálně 21 W) dodávají články sluneční baterie upevněné na bočních stěnách družice. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gbit. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF a VHF.
Družice nese:
- aparaturu pro studium ozónové vrstvy;
- experimentální telekomunikační zařízení DTE (Data Transfer Experiment);
- navigační experiment k určování polohy podle signálů GPS.
Předpokládaná aktivní životnost byla 6 roků.
Události:
1995-08-31 06:49:59 UT: Vzlet.
~07:50 UT: Na příkaz ze Země se měla oddělit družice od družice Sič-1. K oddělení nedošlo a obě družice se staly nepoužitelnými.
1995-046C
SSC 23659
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1000 kg je dlouhé 270 cm s vnějším průměrem 220 cm.
Parametry dráhy:
1995-08-31.55 82.53° 97.72 min 631 - 667 km
2000-01-01.75 82.53° 97.67 min 628 - 666 km
2005-01-01.22 82.53° 97.51 min 621 - 658 km
2010-01-01.36 82.53° 97.49 min 620 - 658 km
2015-01-01.26 82.53° 97.43 min 619 - 653 km

Události:
1995-08-31 06:49:59 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-01-19       © Jan Sedláček