1995-039


1995-08-02, 23:59:10.702 UT; Pleseck, PU-43/3; Molnija-2BL, N15000-294/1634805
Některé prameny uvádějí čas startu 23:59:10.662 UT.

1995-039A
SSC 23632
Interbol 1   (Интербол 1) Rusko
Interball 1  
Prognoz-M2   (Прогноз-М2)
Chvostovoj Zond   (Хвостовой Зонд)
Interball Tail  
Vědecká družice.
Družici pro Institut kosmičeskich issledovanij, Moskva, postavilo NPO Lavočkina, Chimki.
Rotací stabilizovaná družice (v.č. SO-M2 №512) o hmotnosti 1270 kg má přibližně tvar válce o průměru 230 cm a délce asi 500 cm se čtyřmi panely sluneční baterie dobíjejících palubní NiH2 baterie s kapacitou 36 Ah. Rychlost rotace je 3°/s a osa rotace míří na Slunce (maximální odchylka je 10°). Na dráze se rozkládají nosníky se senzory pro měření elektrických a magnetických polí do rozpětí 22 m. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 30 MB, na Zemi se předávají rychlostí do 65 kbit/s při přímém měření, nebo do 16 kbit/s ze záznamu.
Družice nese:
- experimenty z oblasti plazmové fyziky - SKA-1, PROMICS-3, VDP, AMEI-2, CORAL, ALPHA-3, ELECTRON a MONITOR-3;
- experimenty pro výzkum vln a polí - ASPI, OPERA, MIF-M, FGM-1, FM-31, PRAM, AKR-X, IFPE, ADS;
- experimenty pro výzkum energetických částic - RF-15-1, SKA-2, DOK-2, SOSNA-3 a RKI-2.
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
62.82° 5502.00 min 797 - 193000 km plánované parametry
1995-08-03.05 63.81° 5459.53 min 509 - 192146 km
1995-09-02.50 63.28° 5459.59 min 1443 - 191215 km
1997-01-22.80 70.44° 5466.93 min 17818 - 175024 km
2000-01-02.33 69.58° 5459.00 min 9440 - 183203 km
2000-07-06.17 66.17° 5461.92 min 2774 - 189943 km
2010-10-16.58 66.22° 5452.15 min -78 - 192548 km parametry posledního oběhu Země

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
1995-08-03 01:04:15 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
09:24:30 UT: Od družice se oddělil subsatelit Magion 4.
1995-08-27 Družice uskutečnila korekční manévr s cílem zvýšení perigea.
2000-10-16 ~14:01 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad rovníkovou oblastí Atlantiku po 1901.6 dne letu (5.21 roku).
1995-039B
SSC 23633
třetí stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti 1976 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1995-08-03.12 62.83° 94.60 min 233 - 765 km
1996-01-02.18 62.82° 92.10 min 229 - 526 km
1996-04-04.62 62.80° 88.53 min 182 - 221 km

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
1996-04-14 Přirozený zánik v atmosféře po 255 dnech letu.
1995-039C
SSC 23634
mezistupňová konstrukce   Rusko
plošina  
Konstrukce spojující třetí a čtvrtý stupeň nosné rakety o hmotnosti 329 kg.
Parametry dráhy:
1995-08-03.12 62.81° 94.75 min 205 - 807 km
1995-11-24.64 62.78° 86.92 min 96 - 147 km

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
1995-11-24 Přirozený zánik v atmosféře po 114 dnech letu.
1995-039D
SSC 23635
čtvrtý stupeň rakety   Rusko
blok 2DL   (блок 2ДЛ)
Čtvrtý stupeň nosné rakety o hmotnosti 897 kg; válcové těleso je dlouhé 250 cm s vnějším průměrem 220 cm.
Parametry dráhy:
1995-08-03.05 63.82° 5498.48 min 505 - 193126 km
1997-04-09.00 70.89° 5498.20 min 17151 - 176474 km
2000-11-07.21 66.03° 5394.90 min -9 - 191040 km

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
2000-11-13 Přirozený zánik v atmosféře po 1929 dnech letu (5.28 roku).
1995-039E
SSC 23638
fragment rakety   Rusko
 
Pomocný raketový motor.
Parametry dráhy:
1995-08-04.50 62.79° 94.82 min 228 - 791 km
1995-08-20.83 62.81° 88.77 min 172 - 254 km

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
1995-08-21 Přirozený zánik v atmosféře po 18 dnech letu.
1995-039F
SSC 23646
Magion 4   (Magnetosféra a ionosféra) Česko
S-2T  
Vědecká družice.
Družici postavil a provozuje Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Praha.
Rotací stabilizovaná družice (0.5 ot/min) o hmotnosti 59.5 kg má tvar nepravidelného 24stěnu o průměru 56 cm a výšce 170 cm s 18 panely sluneční baterie (6 na povrchu družice, 12 na výklopných ramenech) dodávající průměrně 32 W a dobíjející palubní NiCd baterie s kapacitou 4 Ah. orientační systém obsahuje tříosý magnetometr, tři senzory Slunce a dva infračervené senzory zemského horizontu; poloha a rychlost rotace se řídí soustavou 10 plynových trysek s tahem po 0.1 N se zásobou 1.85 l stlačeného vzduchu. Získaná data se mohou ukládat do palubní paměti s kapacitou 32 MB, na Zemi se dat předávají rychlostí od 1.28 do 40.96 kbit/s.
Družice nese experimenty:
- KEM-3 - měření zemského magnetického pole;
- SAS - spektrální analyzátor dodaný Polskem;
- ULF - měření tvaru elektromagnetických vln;
- SG-R8 - třísložkový magnetometr;
- DOK-S - spektrometr pro měření energetického spektra a prostorového rozložení elektronů a protonů;
- MPS a SPS - spektrometry energetických protonů a neutronů;
- RF - rentgenový fotometr pro sledování Slunce;
- VDP-S - detektor toku plazmy;
- LSP - Langmuirova sonda.
Předpokládaná aktivní životnost je 18 měsíců.
Parametry dráhy:
1995-08-03.39 63.27° 5454.22 min 760 - 191762 km
1997-04-09.00 70.34° 5453.95 min 17067 - 175447 km

Události:
1995-08-02 23:59:11 UT: Vzlet.
1995-08-03 09:24:30 UT: Oddělení od satelitu Interbol 1.
1997-09-23 Družice ukončila činnost.
Poslední aktualizace: 2016-01-22       © Jan Sedláček