1995-035


1995-07-13, 13:41:55.020 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103
Některé prameny uvádějí čas startu 13:41:55.078 UT.

1995-035A
SSC 23612
STS 70   (Space Transportation System) USA
Discovery F-21  
Shuttle Mission 70  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 88 540 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2017, 2019 a 2036, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese retranslační družicí TDRS 7 s pohonnou jednotkou IUS; celková hmotnost 17 134 kg, na obytné palubě jsou biologické experimenty - Biological Research in Canisters (BRIC), Bioreactor Development Systems (BDS), Commercial Protein Crystal Growth (CPCG), National Institutes of Health-R-2 (NIH R-2), Space Tissue Loss-B (STL-B), Midcourse Space Experiment (MSX) - o hmotnosti 230 kg.
Posádka:
Terrence Thomas Henricks NASA, USA 3. let
Kevin Richard Kregel NASA, USA 1. let
Donald Alan Thomas NASA, USA 2. let
Nancy Jane Currieová NASA, USA 2. let
Mary Ellen Weberová NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
1995-07-13.84 28.46° 90.85 min 299 - 333 km
1995-07-14.80 28.46° 90.53 min 286 - 315 km
1995-07-22.30 28.46° 90.52 min 285 - 314 km

Události:
1995-05-11 Raketoplán byl převezen na startovní rampu s plánovaným termínem startu 1995-06-08.
1995-05-31 Zjištěno poškození tepelné ochrany nádrže ET párkem datlů zlatých; bylo zjištěno asi 200 děr o průměru až 10 cm). Následně bylo rozhodnuto převézt sestavu zpět do VAB a tam provést opravy.
1995-06-02 Byl stanoven nový termín startu: 1995-07-13.
1995-06-15 Raketoplán byl převezen zpět na startovní rampu.
1995-07-13 13:41:55 UT: Vzlet.
14:24 UT: Manévrem motorů OMS-2 byl raketoplán naveden na základní oběžnou dráhu.
~15:11 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
19:55 UT: Družice TDRS 7 s jednotkou IUS byla uvolněna z lůžka v nákladovém prostoru k samostatnému letu.
20:10 UT: Raketoplán odmanévroval do bezpečné vzdálenosti od TDRS 7.
1995-07-14 Kosmonauti aktivovali experimenty na obytné palubě.
1995-07-20 Kosmonauti zahájili přípravu raketoplánu na návrat plánovaný na následující den.
1995-07-21 Vzhledem k nepříznivému počasí nad Floridou byl let o jeden den prodloužen.
1995-07-22 Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
První možnost přistání byla zrušena pro mlhu na přistávací dráze.
11:00 UT: Spuštěním motorů OMS, které pracovaly 2.5 minuty, byla zahájena přistávací operace.
12:02:00 UT: Raketoplán se dotkl dráhy 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
12:02:57 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu 8.93 dne.
1995-035B
SSC 23613
TDRS 7   (Tracking and Data Relay Satellite) USA
TDRS-G   (Tracking and Data Relay Satellite)   předstartovní označení
Stacionární retranslační družice.
Družici pro středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, postavila firma TRW Inc., Redondo Beach.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2225 kg má nepravidelného tělesa postaveného na šestiúhelníkové základně o průměru 200 cm, výška tělesa je 600 cm. Družice je opatřena dvěma čtvercovými panely sluneční baterie o rozpětí 17.4 m dodávajícími 1.7 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími NiCd baterie s kapacitou 2x40 Ah a dvěma otočnými parabolickými anténami o průměru 488 cm. Pro spojení s nízkoletími družicemi rychlostí 0.5 kbit/s slouží 30 válcových elementů antény (současně lze sledovat 20 družic). Ke korekcím dráhy se využívá systém 24 motorků s tahem po 4.45 N.
Družice nese aparaturu pro spojení s družicemi v pásmech C a Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 171° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1995-07-14.10 0.01° 1436.68 min 35792 - 35804 km
1995-08-03.30 0.01° 1436.20 min 35787 - 35790 km nad 180° v.d.
1995-10-24.37 0.19° 1436.11 min 35779 - 35795 km nad 150° z.d.
1996-07-05.37 0.71° 1435.94 min 35773 - 35794 km nad 171° z.d.
2000-01-01.38 3.31° 1435.96 min 35769 - 35799 km nad 171° z.d.
2004-01-14.61 6.53° 1436.19 min 35774 - 35803 km nad 150.5° z.d.
2005-01-01.52 7.35° 1436.15 min 35773 - 35802 km
2010-01-02.65 11.46° 1436.14 min 35657 - 35917 km
2015-01-02.57 14.36° 1436.00 min 35697 - 35872 km

Události:
1995-07-13 13:41:55 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
19:55 UT: Družice TDRS 7 s jednotkou IUS byla uvolněna z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu k samostatnému letu.
21:00 UT: Zážeh prvního stupně jednotky IUS.
1995-07-14 02:19 UT: Zážeh horního stupně IUS.
1995-07-31 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu.
1996-květen Bylo dokončeno testování družice a poté byla převedena do pracovní polohy.
2004-leden Družice byla přemístěna nad 150.5° z.d., kde sloužila jako rezerva na dráze.
1995-035C
SSC 23614
první stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
IUS lower part  
První stupeň pohonné jednotky IUS (Inertial Upper Stage) vybavený motorem Orbus 21. Válcové těleso o hmotnosti 1157 kg (bez paliva) je dlouhé 352 cm s vnějším průměrem 234 cm.
Parametry dráhy:
1995-07-14.75 26.31° 632.48 min 305 - 35753 km
2000-01-01.07 26.04° 620.55 min 316 - 35127 km
2005-01-01.33 26.06° 594.63 min 335 - 33757 km
2010-01-01.02 26.17° 587.80 min 303 - 33429 km
2015-01-01.51 26.24° 573.77 min 308 - 32682 km

Události:
1995-07-13 13:41:55 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
19:55 UT: Družice TDRS 7 s jednotkou IUS byla uvolněna z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu k samostatnému letu.
21:00 UT: Zážeh prvního stupně jednotky IUS.
1995-035D
SSC 23615
druhý stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
IUS upper part  
Druhý stupeň pohonné jednotky IUS (Inertial Upper Stage) vybavený motorem Orbus 6S. Válcové těleso o hmotnosti 1085 kg (bez paliva) je dlouhé 210 cm s vnějším průměrem 161 cm.
Parametry dráhy:
1995-07-31.04 2.06° 1433.00 min 35695 - 35756 km
2000-01-03.80 4.89° 1432.64 min 35670 - 35768 km
2005-01-03.62 9.15° 1432.73 min 35677 - 35764 km
2010-01-02.47 13.38° 1433.03 min 35683 - 35770 km
2015-01-04.68 16.34° 1433.15 min 35684 - 35773 km

Události:
1995-07-13 13:41:55 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
19:55 UT: Družice TDRS 7 s jednotkou IUS byla uvolněna z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu k samostatnému letu.
21:00 UT: Zážeh prvního stupně jednotky IUS.
1995-07-14 02:19 UT: Zážeh horního stupně IUS.
Poslední aktualizace: 2016-01-25       © Jan Sedláček