2015-070


2015-12-03, 04:04:00 UT; Centre Spatial Guayanais, SLV (Site de Lancement Vega); Vega, VV06

2015-070A
SSC 41043
LISA Pathfinder   (Laser Interferometer Space Antenna Pathfinder) ESA
 
Vědecká sonda.
Sondu pro Evropskou kosmickou agenturu postavila firma Airbus Defence and Space na základě typu Eurostar 2000.
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 1906 kg má tvar nízkého osmibokého hranolu o průměru 243 cm s připojenou pohonnou jednotkou (celková výška 314 cm), na jedné z podstav je umístěn osmiboký panel sluneční baterie o průměru 260 cm dobíjející palubní lithiové baterie. Sonda je vybavena vlastní pohonnou jednotkou pro dosažení pracovní dráhy kolem Lagrangeova bodu L1 soustavy Slunce-Země.
Družice nese aparaturu LTP (LISA Technology Package) pro ověření možnosti sledovat gravitační vlny. LPT měří změny ve vzdálenosti s přesností 0.01 nm dvou těles o hmotnosti 1.96 kg (krychle ze slitiny zlata a platiny s délkou hrany 4.6 cm) vzdálených od sebe 40 cm.
Plánovaná aktivní životnost je jeden rok (délka primární mise je šest měsíců).
Parametry dráhy:
2015-12-03 5.96° 204 - 1504 km plánované parametry počáteční dráhy
2015-12-03.44 5.98° 101.89 min 214 - 1483 km
2015-12-04 heliocentrická dráha
2016-01-22 dráha kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země

Události:
2015-10-08 Sonda byla dopravena na kosmodrom.
2015-12-01 Start stanovený na 2. prosince byl odložen o jeden den pro technickou závadu na nosiči.
2015-12-03 04:04:00 UT: Vzlet.
05:49 UT: Sonda se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2016-01-20 Uskutečnil se korekční manévr vedoucí k dosažení pracovní dráhy; motor sondy pracoval 64 s.
2016-01-22 Sonda dosáhla pracovní dráhu kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země.
2016-02-22 Na sondě bylo nastaveno k provozu hlavní užitečné zatížení.
2016-03-08 Po dokončení testování zahájila sonda vědeckou část mise.
2015-070B
SSC 41044
horní stupeň rakety   ESA
AVUM   (Attitude & Vernier Upper Module)
Třetí stupeň nosné rakety se čtyřmi nádržemi na 577 kg hydrazinu a motorem odvozeným od RD-869 s tahem 2.45 kN; válcové těleso má maximální vnější průměr 260 cm.
Parametry dráhy:
2015-12-03.52 5.97° 102.16 min 209 - 1513 km

Události:
2015-12-03 04:04:00 UT: Vzlet.
06:44 UT: Oddělení sondy.
Prameny informací:
  http://www.arianespace.com/images/launch-kits/launch-kit-pdf-frn/VV06-launchkit-FR.pdf
  http://www.arianespace.com/news-mission-update/2015/1354.asp
  http://www.arianespace.com/news-mission-update/2015/VV06-liftoff.asp
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/LISA_Pathfinder_overview
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/LISA_Pathfinder_en_route_to_gravitational_wave_demonstration
  http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/LISA_Pathfinder_arrives_at_its_worksite
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Freefall_achieved_on_LISA_Pathfinder
  http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/A_perfectly_still_laboratory_in_space
  http://www.space-airbusds.com/en/press_centre/lisa-pathfinder-ready-for-launch-from-kourou.html
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/12/vega-lisa-pathfinder-launch/
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2016-03-09       © Jan Sedláček