1996-024


1996-04-24, 12:27:40 UT; Vandenberg AFB, SLC4E; Delta 7920-10, D235

1996-024A
SSC 23851
MSX   (Midcourse Space Experiment) USA
 
Technologická družice.
Družici pro Ballistic Missile Defense Organization (BMDO), Washington, postavila John Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2680 kg má přibližně tvar kvádru o rozměrech 150x150x510 cm se dvěma panely sluneční baterie dodávajících průměrně 1.2 kW a dobíjejících NiH2 baterie s kapacitou 50 Ah. Konstrukce družice je rozdělena do tří částí: přístrojová sekce (asi 50% hmotnosti); spojovací konstrukce a sekce elektroniky. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 108 GB a na Zemi se vysílají v pásmu X rychlostí 25 Mb/s, nebo v pásmu S rychlostí 16 kb/s. Infračervený detektor dalekohledu je chlazen tuhým dusíkem (teplota 8.5 K); družice je vybavena 11 optickými detektory pracujícími v rozsahu od 110 nm do 28 μm. Orientační a stabilizační systém obsahuje 4 silové setrvačníky, 3 pevné magnety, tříosý laserový gyroskop, sledovač hvězd, dva senzory zemského horizontu, 5 senzorů Slunce a tříosý magnetometr.
Družice nese:
- infračervený dalekohled SPIRIT III (Space Infrared Imaging Telescope) pro sledování vzletů balistických raket se zásobou chladicího média na desetiměsíční provoz (dodala Space Dynamic Laboratory of Utah State University);
- optický systém UVISI (Ultraviolet and Visible Imagers and Spectrographic Imagers) s detektory pro pozorování ve viditelné a ultrafialové části spektra (připravila JHU/APL);
- dalekohled SBV (Spaced Based Visible) pro pozorování ve viditelné části spektra (dodala MIT Lincoln Laboratory);
- aparaturu OSDP (On-board Signal and Data Processor) pro zpracování dat v reálném čase a pro sledování účinků radiace na polovodičové součástky (dodala firma Hughes Aircraft Co.);
- dva kulové objekty o průměru 2 cm pro kalibraci přístrojů (dodala MIT Lincoln Laboratory).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky, z toho primární mise 10 měsíců (do vyčerpání chladicího vodíku).
Parametry dráhy:
1996-04-24.56 99.37° 102.98 min 896 - 903 km
2000-01-09.83 99.25° 103.02 min 897 - 906 km
2010-03-30.89 98.97° 103.00 min 895 - 906 km
2015-12-02.73 98.71° 103.00 min 894 - 907 km

Události:
1996-04-24 12:27:40 UT: Vzlet.
1996-08-04 Od družice se oddělil první kalibrační objekt.
1996-09-12 Od družice se oddělil druhý kalibrační objekt.
1997-02-24 Po vyčerpání chladicího vodíku byly ukončeny práce s dalekohledem SPIRIT III. Družice pokračovala ve snímkování hvězdné oblohy a výzkumu zemské atmosfétry.
2000-říjen Majitel družice (BMDO) ukončil svoji misi a předal družici JHU/APL.
2008-leden Na družici došlo k několika výpadkům obslužných systémů.
2008-červen Systémy a aparatury družice byly postupně vypnuty a družice ukončila veškerou činnost.
1996-024B
SSC 23852
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1996-04-24.56 99.39° 102.98 min 897 - 903 km
1997-01-22.38 96.58° 86.68 min 101 - 119 km

Události:
1996-04-24 12:27:40 UT: Vzlet.
1997-01-22 ~07:38 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 272.8 dne letu. Části rakety dopadly na zem v Texasu.
1996-024C
SSC 23859
fragment družice   MSX USA
 
Patrně krytka dalekohledu SPIRIT III.
Parametry dráhy:
1996-05-01.86 99.38° 103.12 min 839 - 972 km
2001-01-01.66 99.36° 103.10 min 842 - 969 km
2006-01-01.20 99.11° 103.07 min 840 - 967 km
2011-01-01.90 98.90° 103.06 min 841 - 966 km

Události:
1996-04-24 12:27:40 UT: Vzlet.
1996-05-01 Odhození krytu dalekohledu SPIRIT III.
Poslední aktualizace: 2015-12-07       © Jan Sedláček