1996-008


1996-02-17, 20:43:27 UT; Cape Canaveral, LC17B; Delta 7925-8, D232

1996-008A
SSC 23784
NEAR   (Near Earth Asteroid Rendezvous) USA
Discovery 2  
NEAR Shoemaker   (Near Earth Asteroid Rendezvous, Eugen M. Shoemaker)   název mise od března 2000
Kosmická sonda.
Sondu pro NASA, Washington, postavila Applied Physics Laboratory Johns Hopkins University, Laurel.
Tříose stabilizovaná sonda o hmotnosti 805 kg (prázdná 480 kg) má tvar osmibokého hranolu o průměru 170 cm se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie (každý o rozměru 180x120 cm) dodávajícími 400 W (ve vzdálenosti 2.2 AU od Slunce) a dobíjejícími NiCd baterii s kapacitou 9 Ah. Stabilizační systém obsahuje pět detektorů Slunce, inerciální plošinu, sledovač hvězd a čtyři silové setrvačníky. Komunikace se sondou probíhá v pásmu X. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 0.6 a 1.1 Gb. Pohonná jednotka obsahuje hlavní motor s tahem 450 N, čtyři s tahem po 21 N a sedm s tahem 3.5 N; zásoba paliva je 209 kg.
Družice nese:
- multispektrální kameru MSI (Multispectral Imager);
- spektrometr pro registraci rentgenového a gama záření XGRS (X-ray/Gamma-Ray Spactrometer);
- spektrometr NIS (Near-Infrared Spectrograph) pro oblast blízkého infračerveného záření;
- tříosý cívkový mygnetometr;
- dálkoměr NLR (NEAR Laser Rangefinder).
Parametry dráhy:
1996-02-17 0.78° 732.0 dne 0.988 - 2.191 AU heliocentrická dráha
1997-07-03 0.52° 713.8 dne 0.950 - 2.176 AU heliocentrická dráha
1999-01-20 10.79° 643.3 dne 1.132 - 1.785 AU heliocentrická dráha
2000-02-18   18.8 dne 323 - 370 km kolem planetky (433)Eros
2000-04-02 57°     6.6 dne 101 - 209 km kolem planetky (433)Eros
2000-07-07 90.0°     1.0 dne 35 -   50 km kolem planetky (433)Eros

Události:
1996-02-17 20:43:27 UT: Vzlet.
1997-06-27 Sonda prolétla ve vzdálenosti 1212 km od povrchu planetky (253)Mathilde.
1998-01-23 07:22:57 UT: Gravitační manévr u Země; sonda proletěla ve výšce 539 kg nad zemským povrchem.
1998-12-20 21:59:57 UT: Zahájeno brzdění u planetky (433)Eros; pokus o navedení na oběžnou dráhu byl neúspěšný.
1998-12-23 Sonda pořídila snímky povrchu planetky (433)Eros.
2000-02-03 17:00 UT: Zahájen opakovaný setkávací manévr s planetkou (433)Eros.
2000-02-13 07:00 UT: Byla spuštěna setkávací sekvence.
2000-02-14 15:33 UT: Sonda byla navedena na oběžnou dráhu kolem planetky (433)Eros.
2001-02-12 20:01:52 UT: Sonda dopadla na povrch planetky (433)Eros, asi 200 m od plánovaného bodu. Po dopadu byly nadále přijímány telemetrické údaje.
2001-02-28 Bylo ukončeno sledování sondy.
1996-008B
SSC 23785
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1996-02-18.70 26.00° 158.73 min 173 - 6493 km
1998-01-17.59 25.89° 87.58 min 119 -   191 km

Události:
1996-02-17 20:43:27 UT: Vzlet.
1998-01-17 Přirozený zánik v atmosféře po 700 dnech letu (1.92 roku).
1996-008C
SSC 23786
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B; válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1996-02-17 0.78° 732.0 dne 0.988 - 2.191 AU heliocentrická dráha

Události:
1996-02-17 20:43:27 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-12-21       © Jan Sedláček