1995-074


1995-12-30, 13:48:00 UT; Cape Canaveral, LC17A; Delta 7920-10, D230

1995-074A
SSC 23757
RXTE   (Rossi X-ray Timing Explorer) USA
XTE   (X-ray Timing Explorer)   do ledna 1996
Explorer 69  
Astronomická družice.
Družici postavilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt; na vědeckém vybavení spolupracovaly University of California, San Diego, (HEXTE), a Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, (ASM).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3035 kg má tvar kvádru o rozměrech 180x180x390 cm se dvěma panely sluneční baterie s výkonem 800 W. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1 GB a na Zemi se předávají prostřednictvím družic systému TDRSS.
Družice nese:
- detektor rentgenových záblesků ASM (All-Sky Monitor);
- xenonový detektor částic o energiích 2 - 60 keV PCA (Proportional Counter Array);
- scintilační detektor rentgenového záření HEXTE (the High Energy X-ray Timinig Experiment).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1995-12-30.62 22.98° 96.15 min 565 - 583 km
2000-01-01.98 22.99° 95.91 min 554 - 572 km
2005-01-01.60 22.98° 94.53 min 490 - 502 km
2010-01-01.52 22.99° 94.27 min 478 - 489 km
2015-01-02.69 22.99° 92.89 min 412 - 420 km

Události:
1995-12-30 13:48:00 UT: Vzlet.
2012-01-04 Družice ukončila vědeckou část mise, přestože aparatura družice byla plně funkční.
2012-01-05 Po ukončení technických zkoušek byla družice vypnuta.
1995-074B
SSC 23758
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o prázdné hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1995-12-30.75 24.95° 92.28 min 178 - 596 km
1996-01-23.09 24.93° 87.55 min 133 - 172 km

Události:
1995-12-30 13:48:00 UT: Vzlet.
1996-01-23 Přirozený zánik v atmosféře po 24 dnech letu.
1995-074C
SSC 23759
fragment družice   RXTE USA
 
Parametry dráhy:
1996-01-02.55 22.93° 95.73 min 532 - 575 km
1996-01-17.02 22.82° 92.55 min 387 - 412 km

Události:
1995-12-30 13:48:00 UT: Vzlet.
1996-01-19 Přirozený zánik v atmosféře po 20 dnech letu.
1995-074D
SSC 23760
fragment družice   RXTE USA
 
Parametry dráhy:
1996-01-01.35 22.93° 94.97 min 473 - 561 km

Události:
1995-12-30 13:48:00 UT: Vzlet.
1996-01-05 Přirozený zánik v atmosféře po 6 dnech letu.
1995-074E
SSC 23761
fragment družice   RXTE USA
 
Parametry dráhy:
1995-12-31.62 23.10° 95.32 min 463 - 625 km

Události:
1995-12-30 13:48:00 UT: Vzlet.
1996-01-05 Přirozený zánik v atmosféře po 6 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2015-12-31       © Jan Sedláček