1996-065


1996-11-19, 19:55:47 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Columbia, OV-102

1996-065A
SSC 24660
STS 80   (Space Transportation System) USA
Columbia F-21  
Shuttle Mission 80  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 117 800 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2026, 2029 a 2032, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- družice ORFEUS-SPAS-2 a WSF-3;
- studentské experimenty připravené v rámci programu SEM (Space Experiment Module);
- plošinu s experimenty VIEW-CPL (Visualization in an Experimental Water Capillary Pumped Loop ) pro pokusy s přečerpáváním kapalin v mikrogravitaci.
Posádka:
Kenneth Dale Cockrell NASA, USA 3. let
Kent Vernon Rominger NASA, USA 2. let
Tamara Elizabeth Jerniganová NASA, USA 4. let
Thomas David Jones NASA, USA 3. let
Franklin Story Musgrave NASA, USA 6. let

Parametry dráhy:
1996-11-20.47 28.47° 91.58 min 347 - 358 km
1996-11-24.91 28.47° 91.73 min 355 - 364 km
1996-12-07.16 28.47° 91.47 min 319 - 375 km

Události:
1996-10-16 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1996-11-13 Start plánovaný na 1996-11-15 byl odložen na 1996-11-19.
1996-11-19 19:55:47 UT: Vzlet 2:52 minuty po zahájení startovního okna.
Navedení na pracovní dráhu a otevření dveří nákladového prostoru.
1996-11-20 02:56 UT: Na samostatnou dráhu byla uvolněna družice ORFEUS-SPAS.
1996-11-23 02:38 UT: Na samostatnou dráhu byla uvolněna družice WSF.
1996-11-26 03:01 UT: Pomocí robotického ramene byla zachycena družice WSF a později uložena do nákladového prostoru.
1996-11-29 02:16 UT: Kosmonauti Jones a Jernigan[ová] oficiálně zahájili výstup do volného vesmíru, ale nepodařilo se otevřít průlez z přechodové komory do nákladového prostoru. Výstup byl zrušen a v 05:20 UT se kosmonauti vrátili do kabiny raketoplánu.
1996-12-04 08:26 UT: Pomocí robotického ramene byla zachycena družice ORFEUS-SPAS.
10:14 UT: Uložení družice ORFEUS-SPAS do nákladového prostoru.
1996-12-05 Plánované přistání na Floridě bylo zrušeno kvůli přízemní oblačnosti.
1996-12-06 Přistání na Floridě bylo zrušeno kvůli mlze a na Edwards AFB kvůli silnému větru.
1996-12-07 Uzavření dveří nákladového prostoru.
10:43 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen návratový manévr; motory pracovaly 3 minuty.
11:49:05 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
11:50:07 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba trvání letu 17.66 dne.
1996-065B
SSC 24661
ORFEUS-SPAS   Německo
(Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet Spectrometer - Shuttle Pallet Autonomous Satellite)  
Astronomická družice.
Družici pro Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) postavila firma Daimler-Benz Aerospace, Mnichov.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3573 kg má nepravidelný tvar o maximální délce 450 cm a šířce 250 cm. Elektrická energie je čerpána pouze z chemických baterií.
Družice nese:
- teleskop se zrcadlem o průměru 100 cm (výrobce Kayser Threde, Mnichov) se dvěma spektrometry TUES (Tübingen UV Echelle-Spektrometer) a BEFS (Berkeley Extrem- und Fern-UV-Spektrometer);
- spektrometr IMAPS (Interstellar Medium Absorption Profile Spectrograph), připravila Princeton University.
Životnost při samostatném letu je 14 dní.
Parametry dráhy:
1996-11-20.47 28.47° 91.58 min 347 - 358 km
1996-11-20.26 29.80° 91.73 min 354 - 365 km
1996-12-03.92 28.47° 91.58 min 345 - 358 km

Události:
1996-11-19 19:55:47 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu
1996-11-20 02:56 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu.
~07:15 UT: Byla zahájena astronomická pozorování.
1996-12-04 08:26 UT: Zachycení družice robotickým manipulátorem.
10:14 UT: Uložení družice do nákladového prostoru.
1996-12-07 11:50:07 UT: Návrat na Zemi v nákladovém prostoru raketoplánu; celková doba letu 17.66 dne.
1996-065C
SSC 24662
WSF-3   (Wake Shield Facility) USA
 
Družice pro materiálové pokusy v mikrogravitaci.
Družici pro středisko NASA Marshall Space Flight Center postavila firma Space Industries; na provozu se podílí University of Houston.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2090 kg má miskový tvar o průměru 366 cm a výšce 181 cm. Elektrická energie je čerpána pouze z chemických baterií. Vědecká aparatura není hermetizovaná.
Družice nese aparaturu pro přípravu ultračistých polovodičových krystalů v kosmickém vakuu.
Životnost při samostatném letu jsou 2 dny.
Parametry dráhy:
1996-11-23.06 28.47° 91.60 min 346 - 359 km
1996-11-24.38 28.47° 91.58 min 347 - 358 km

Události:
1996-11-19 19:55:47 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu
1996-11-23 02:38 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1996-11-26 03:01 UT: Pomocí robotického ramene byla družice zachycena a později uložena zpět do nákladového prostoru.
1996-12-07 11:50:07 UT: Návrat na Zemi v nákladovém prostoru raketoplánu; celková doba letu 17.66 dne.
Poslední aktualizace: 2015-11-06       © Jan Sedláček