1996-050


1996-08-29, 05:22:00 UT; Pleseck, PU-43/3; Molnija-M

1996-050A
SSC 24291
Microsat   Argentina
MUSat  
Technologická družice.
Družici postavil v rámci projektu m SAT "VÍCTOR" a provozuje ji Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, Córdoba.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 30 kg má tvar kvádru o rozměrech 34x34x43 cm se čtyřmi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících průměrně 8 W a dobíjejících NiCd baterii.
Družice nese aparaturu pro testování kosmických technologií a kameru pro snímkování zemského povrchu s malým rozlišením.
Parametry dráhy:
1996-08-29.35 62.79° 98.83 min 236 - 1170 km
1999-01-01.08 62.79° 93.90 min 290 -   640 km
1999-11-12.43 62.74° 87.77 min 148 -   180 km

Události:
1996-červenec Družice byla letecky přepravena do Ruska.
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
06:31 UT: Z družice bylo přijato první vysílání.
1999-11-12 Přirozený zánik v atmosféře po 1170 dnech letu (3.20 roku).
1996-050B
SSC 24292
Magion 5   (Magnetosféra a ionosféra) Česko
S-2A  
Vědecká družice.
Družici postavil a provozuje Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Praha.
Rotací stabilizovaná družice (0.5 ot/min) o startovní hmotnosti 68.5 kg má tvar dvacetišestistěnu s osmibokou centrální částí a se šesti pevnými panely sluneční baterie s maximálním výkonem 36 W dobíjejících dva NiCd akumulátory s kapacitou 4 Ah. Družice má na dráze po vyklopení všech panelů průměr 170 cm a výšku 108 cm. Senzory přístrojů jsou na 16 výklopných tyčích a panelech. Pro řízení polohy se využívají plynové trysky s tahem 0.2 N. Paměť pro ukládání dat má kapacitu 4 MB.
Družice nese:
- spektrální analyzátor SAS;
- dva třísložkové magnetometry (SG-R8 a DMA);
- vlnové experimenty KEM-3 a ULF;
- spektrometry pro studium protonů a elektronů (DOK-S, MPS, EPS); - analyzátor chladného plazmatu KM-14;
- dvě kamery pro snímkování noční strany Země pracující ve viditelné a blízké infračervené části spektra.
Předpokládaná aktivní životnost je 18 měsíců.
Parametry dráhy:
1996-08-29.35 62.82° 98.57 min 207 -   1172 km
1996-09-12.76 63.01° 347.47 min 820 - 19168 km
2001-01-01.54 63.32° 347.24 min 1254 - 18720 km
2006-01-01.44 63.99° 347.24 min 1658 - 18315 km
2011-01-01.58 64.13° 347.24 min 1966 - 18007 km

Události:
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
09:38 UT: Družice se oddělila od mateřského satelitu Interball; rychlost vzdalování byla 0.2 m/s.
1996-08-30 00:57:38 UT: Na družici byly vypnuty všechny přístroje, neboť palubní baterie nebyla dobíjena ze slunečních článků.
1998-05-07 Družice obnovila provoz.
1998-05-17 Družice začala pravidelně odesílat vědecká data.
2001-06-29 Na družici došel stlačený plyn používaný v tryskách pro řízení polohy.
2001-srpen Byla zahájena rozšířená mise s omezeným výzkumným programem.
2002-07-02 Družice předala poslední vědecká data.
1996-050C
SSC 24293
Interball Aurora   Rusko
Interbol 2   (Интербол 2)
Авроральный Зонд  
Prognoz 12   (Прогноз 12)
Vědecká družice.
Družici pro Ruskou kosmickou agenturu postavilo NPO im. Lavočkina.
Stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1400 kg má tvar válce o průměru 200 cm a výšce 100 cm se čtyřmi panely sluneční baterie.
Družice nese vědeckou aparaturu o hmotnosti asi 400 kg obsahující mj.:
- magnetomer IMAP-3;
- přístroj NEC-VLF pro měření nízkofrekvenčních elektromagnetických vln;
- analyzátor elektromagnetického záření;
- aparaturu KM-7 pro měření teploty plazmatu;
- spektrometr PROMIX-3 pro registraci iontů s energií pod 100 keV;
- elektrostatický analyzátor SKA-3 ke studiu elektronů a protonů.
Parametry dráhy:
1996-08-29.35 62.77° 98.13 min 235 -   1104 km
1996-08-29.76 62.77° 347.33 min 768 - 19211 km
2001-01-01.61 63.30° 347.23 min 1257 - 18716 km
2006-01-01.93 64.00° 347.23 min 1659 - 18313 km
2011-01-01.54 64.13° 347.23 min 1965 - 18008 km

Události:
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
09:38 UT: Od družice se oddělil satelit Magion 5.
1998-09-09 Na družici došel stlačený dusík pro stabilizační a orientační systém.
2000-02-16 Družice naposledy komunikovala s pozemním střediskem.
1996-050D
SSC 24294
třetí stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2000 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1996-08-29.42 62.77° 98.13 min 235 - 1104 km
1998-01-01.80 62.75° 93.20 min 263 -   599 km
1998-07-26.54 62.71° 86.96 min 111 -   137 km

Události:
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
1998-07-26 Přirozený zánik v atmosféře po 696 dnech letu (1.91 roku).
1996-050E
SSC 24295
mezistupňová konstrukce   Rusko
plošina  
Konstrukce spojující třetí a čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 300 kg.
Parametry dráhy:
1996-08-29.42 62.81° 98.57 min 208 - 1171 km
1997-07-20.52 62.76° 87.37 min 137 -   151 km

Události:
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
1997-07-20 Přirozený zánik v atmosféře po 325 dnech letu.
1996-050F
SSC 24296
čtvrtý stupeň rakety   Rusko
blok ML   (блок МЛ)
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 900 kg je dlouhé 230 cm.
Parametry dráhy:
1996-08-28.52 62.78° 346.97 min 771 - 19185 km
2001-01-01.62 63.24° 346.95 min 1255 - 18701 km
2006-01-01.21 63.99° 346.95 min 1685 - 18270 km
2011-01-01.75 64.17° 346.95 min 2040 - 17915 km

Události:
1996-08-29 05:22:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-11-18       © Jan Sedláček