1998-067


2005-11-20, 06:40:00.006 UT; Bajkonur, PU-81/23; Proton-K, 395-01

předchozí (1998-067A až 1998-CZ)       1998-067DA až 1998-067GZ       následující (1998-067HA až 1998-067HU)
1998-067DA
SSC 39412
Ardusat 1   (Arduino Satellite) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavila skupina studentů na stavebnici firmy NanoSatisfi Inc.
Stabilizovaná družice typu Cubesat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro snímkování Země s kamerou CMOS (1.3 megapixel).
Plánovaná aktivní životnost je 3 měsíce. [15]
Parametry dráhy:
2013-11-21 51.65° 92.83 min 411 - 415 km
2014-04-15.54 51.63° 88.17 min 180 - 188 km

Události:
2013-08-03 Vynesení na oběžnou dráhu v nákladní lodi HTV-4.[13]
2013-11-20 Uvolnění na samostatnou dráhu z modulu Kibo (ISS). [14]
2014-04-16 Přirozený zánik v atmosféře po 147 dnech samostatného letu.
1998-067DB
SSC 39413
PicoDragon   Vietnam
 
Technologická družice.
Družici vyvinuli a postavili ve Vietnam National Satellite Center.
Družice typu Cubesat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm.
Družice nese aparaturu pro snímkování Země s nízkým rozlišením, testovací systém pro hodnocení výkonnosti palubního vybavení a dva radioamatérské vysílače.
Plánovaná aktivní životnost je 3 měsíce. [12], [13]
Parametry dráhy:
2013-11-21 51.65° 92.83 min 411 - 416 km
2014-02-27.91 51.62° 88.66 min 202 - 215 km

Události:
2013-08-03 Vynesení na oběžnou dráhu v nákladní lodi HTV-4.[13]
2013-11-20 Uvolnění na samostatnou dráhu z modulu Kibo (ISS). [14]
2014-02-28 Přirozený zánik v atmosféře po 100 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DC
SSC 39414
Ardusat X   (Arduino Satellite) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavila skupina studentů na stavebnici firmy NanoSatisfi Inc.
Stabilizovaná družice typu Cubesat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese senzor osvětlení, infračervený snímač, tříosý magnetometr a Geigerův počítač.
Plánovaná aktivní životnost je 3 měsíce. [15]
Parametry dráhy:
2013-11-21 51.65° 92.83 min 411 - 415 km
2014-04-15.28 51.62° 88.00 min 173 - 178 km

Události:
2013-08-03 Vynesení na oběžnou dráhu v nákladní lodi HTV-4.[13]
2013-11-20 Uvolnění na samostatnou dráhu z modulu Kibo (ISS). [14]
2014-04-15 Přirozený zánik v atmosféře po 146 dnech samostatného letu.
1998-067DD
SSC 39415
TechEdSat-3p   (Technical and Educational Satellite) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavila skupina studentů ze San Jose State University a University of Idaho ve spolupráci se střediskem NASA Ames Research Center.
Stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti asi 3 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice ověřuje pasivní systém urychleného sestupu z dráhy a testu možnosti zjišťování přesné polohy na dráze prostřednictvím modemu komunikačního systému Iridium v kombinaci s přijímačem signálů GPS.
[16]
Parametry dráhy:
2013-11-21 51.65° 92.83 min 411 - 415 km
2014-01-15.90 51.63° 88.48 min 192 - 207 km

Události:
2013-08-03 Vynesení na oběžnou dráhu v nákladní lodi HTV-4.[13]
2013-11-20 Uvolnění na samostatnou dráhu z modulu Kibo (ISS). [14]
2014-01-16 Přirozený zánik v atmosféře po 57 dnech samostatného letu.
1998-067DE
SSC 39495
fragment   ISS
 
Fragment vzniklý během práce ruských kosmonautů na vnějším povrchu stanice; jedná se zřejmě o kabelovou spojku.
Parametry dráhy:
2014-01-16.71 51.65° 92.37 min 385 - 397 km
2014-02-26.90 51.62° 89.92 min 260 - 281 km

Události:
2013-12-27 Fragment vzniklý během výstupu kosmonautů do volného vesmíru.
2014-02-27 Přirozený zánik v atmosféře po 62 dnech samostatného letu.
1998-067DF
SSC 39496
fragment   ISS
 
Fragment vzniklý během práce ruských kosmonautů na vnějším povrchu stanice; jedná se zřejmě o plošinu experimentu Vsplesk.
Parametry dráhy:
2014-01-16.88 51.65° 92.75 min 405 - 414 km
2014-07-06.91 51.63° 89.18 min 227 - 241 km

Události:
2013-12-27 Fragment vzniklý během výstupu kosmonautů do volného vesmíru.
2014-07-07 Přirozený zánik v atmosféře po 192 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DG
SSC 39512
Flock-1.3   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-12.05 51.64° 92.85 min 410 - 419 km
2014-05-14.76 51.62° 88.26 min 181 - 195 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-11 08:31 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-05-15 Přirozený zánik v atmosféře po 93 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DH
SSC 39513
Flock-1.1   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-12.21 51.64° 92.85 min 411 - 418 km
2014-06-09.21 51.60° 87.65 min 155 - 162 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-11 08:31 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-06-09 Přirozený zánik v atmosféře po 118 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DJ
SSC 39514
Flock-1.2   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-12.21 51.65° 92.85 min 412 - 417 km
2014-05-24.57 51.63° 87.81 min 162 - 170 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-11 12:41 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-05-25 Přirozený zánik v atmosféře po 99 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DK
SSC 39515
Flock-1.4   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-12.27 51.65° 92.85 min 410 - 418 km
2014-06-17.95 51.62° 88.11 min 169 - 193 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-11 12:41 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-06-18 Přirozený zánik v atmosféře po 126 dnech letu.[11]
1998-067DL
SSC 39518
Flock-1.5   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-13.15 51.64° 92.88 min 409 - 422 km
2014-06-02.09 51.61° 87.76 min 160 - 167 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-12 08:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-06-02 Přirozený zánik v atmosféře po 110 dnech letu.[11]
1998-067DM
SSC 39519
Flock-1.6   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-13.23 51.65° 92.82 min 408 - 417 km
2014-06-14.88 51.62° 87.73 min 156 - 169 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-12 08:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[19]
2014-06-15 Přirozený zánik v atmosféře po 123 dnech letu.[11]
1998-067DN
SSC 39520
Flock-1.7   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-14.07 51.65° 92.85 min 410 - 419 km
2014-06-05.81 51.58° 87.57 min 133 - 175 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-13 08:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[20]
2014-06-06 Přirozený zánik v atmosféře po 113 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DP
SSC 39521
Flock-1.8   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-14.07 51.65° 92.85 min 409 - 419 km
2014-05-24.60 51.62° 88.76 min 204 - 222 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-13 08:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[20]
2014-05-25 Přirozený zánik v atmosféře po 99 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DQ
SSC 39525
Flock-1.9   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-15.17 51.65° 92.85 min 409 - 418 km
2014-07-05.90 51.63° 87.92 min 162 - 181 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-14 04:15 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[21]
2014-07-06 Přirozený zánik v atmosféře po 142 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DR
SSC 39526
Flock-1.10   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-15.17 51.65° 92.85 min 410 - 418 km
2014-06-14.25 51.61° 87.70 min 157 - 165 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-14 04:15 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[21]
2014-06-14 Přirozený zánik v atmosféře po 122 dnech letu.[11]
1998-067DS
SSC 39527
Flock-1.11   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-15.16 51.65° 92.84 min 410 - 418 km
2014-06-13.05 51.62° 87.86 min 165 - 172 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-14 11:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[21]
2014-06-13 Přirozený zánik v atmosféře po 121 dni letu.[11]
1998-067DT
SSC 39528
Flock-1.12   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-15.23 51.65° 92.85 min 410 - 418 km
2014-10-26.56 51.60° 87.38 min 141 - 148 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-14 11:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.[21]
2014-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 254 dnech samostatného letu.[11]
1998-067DU
SSC 39529
Flock-1.13   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-16.20 51.65° 92.85 min 412 - 416 km
2014-07-01.25 51.62° 88.51 min 186- 215 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-15 07:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-07-02 Přirozený zánik v atmosféře po 137 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DV
SSC 39530
Flock-1.14   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-16.14 51.65° 92.85 min 412 - 416 km
2014-06-19.96 51.61° 87.88 min 162 - 177 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-15 07:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-20 Přirozený zánik v atmosféře po 128 dnech letu.[11]
1998-067DW
SSC 39531
Flock-1.15   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-16.20 51.65° 92.84 min 410 - 418 km
2014-05-20.46 51.60° 87.96 min 166 - 181 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-15 10:55 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-05-21 Přirozený zánik v atmosféře po 95 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DX
SSC 39532
Flock-1.16   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-16.20 51.65° 92.85 min 410 - 418 km
2014-06-20.02 51.62° 87.77 min 157 - 171 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-15 10:55 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-20 Přirozený zánik v atmosféře po 128 dnech letu.[11]
1998-067DY
SSC 39555
Flock-1.17   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-26.25 51.65° 92.82 min 408 - 417 km
2014-05-18.98 51.64° 88.28 min 183 - 196 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-25 17:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-05-19 Přirozený zánik v atmosféře po 93 dnech samostatného letu. [11]
1998-067DZ
SSC 39556
Flock-1.18   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-26.25 51.65° 92.82 min 409 - 416 km
2014-10-28.97 51.61° 87.71 min 158 - 164 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-25 17:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-10-29 Přirozený zánik v atmosféře po 246 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EA
SSC 39557
Flock-1.21   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-27.15 51.66° 92.82 min 411 - 415 km
2014-05-25.22 51.62° 88.28 min 183 - 196 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-26 07:35 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-05-25 Přirozený zánik v atmosféře po 99 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EB
SSC 39558
Flock-1.22   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-27.16 51.65° 92.82 min 408 - 417 km
2014-06-04.35 51.64° 87.92 min 165 - 178 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-26 07:35 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-05 Přirozený zánik v atmosféře po 112 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EC
SSC 39559
Flock-1.19   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-27.59 51.64° 92.82 min 409 - 417 km
2014-06-02.32 51.63° 88.26 min 186 - 190 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-26 04:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-03 Přirozený zánik v atmosféře po 111 dnech letu. [11]
1998-067ED
SSC 39560
Flock-1.20   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-02-27.15 51.65° 92.82 min 410 - 416 km
2014-10-09.10 51.63° 87.89 min 163 - 176 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-26 04:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-10-09 Přirozený zánik v atmosféře po 225 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EE
SSC 39561
Flock-1.23   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.09 51.66° 92.80 min 408 - 415 km
2014-07-10.34 51.62° 88.54 min 196 - 209 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-27 01:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-07-10 Přirozený zánik v atmosféře po 133 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EF
SSC 39562
Flock-1.24   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.53 51.64° 92.79 min 407 - 415 km
2014-06-16.16 51.62° 88.04 min 172 - 183 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-27 01:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-16 Přirozený zánik v atmosféře po 109 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EG
SSC 39563
Flock-1.25   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.46 51.65° 92.80 min 410 - 414 km
2014-06-23.88 51.62° 88.26 min 184 - 193 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-27 07:40 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-24 Přirozený zánik v atmosféře po 117 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EH
SSC 39564
Flock-1.26   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.47 51.65° 92.81 min 410 - 414 km
2014-06-10.15 51.63° 88.26 min 184 - 193 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-27 07:40 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-10 Přirozený zánik v atmosféře po 103 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EJ
SSC 39565
Flock-1.27   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.53 51.66° 92.78 min 403 - 418 km
2014-05-02.74 51.62° 88.17 min 174 - 193 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 04:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-05-03 Přirozený zánik v atmosféře po 64 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EK
SSC 39566
Flock-1.28   USA
 
Technologická družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [17]
Parametry dráhy:
2014-03-01.53 51.66° 92.79 min 403 - 418 km
2014-06-02.88 51.59° 87.72 min 159 - 164 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-27 04:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-06-03 Přirozený zánik v atmosféře po 111 dnech letu. [11]
1998-067EL
SSC 39567
SkyCube 1   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje firma Southern Stars Group LLC.
Družice typu 1U CubeSat o hmotnosti asi 2 kg; základní těleso má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm s bočními výsuvnými stěnami každá o rozměru 10x20 cm pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese 4 miniaturní kamery pro pořizování snímků Země a reflexní balón o průměru 300 cm, který bude nafouknut na konci aktivní životnosti pro lepší optické pozorování a urychlení sestupu z dráhy.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 měsíce. [32]
Parametry dráhy:
2014-03-01.53 51.65° 92.80 min 407 - 416 km
2014-11-08.55 51.61° 87.74 min 158 - 167 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 07:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-11-08 Přirozený zánik v atmosféře po 253 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EM
SSC 39568
UAPSat-1   (Universidad Alas Perunas Satellite 1) Peru
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti peruánských universit začleněných do Peruánského svazu univerzit.
Částečně stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizaci zajišťují permanentní magnety.
Družice nese amatérské rádiové přijímače a vysílače; družice vysílá telemetrické informace o vnější a vnitřní teplotě a napětí a proudech v palubní síti. [33],[34]
Parametry dráhy:
2014-03-01.72 51.64° 92.79 min 408 - 415 km
2014-05-21.69 51.62° 88.28 min 183 - 196 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 07:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-05-22 Přirozený zánik v atmosféře po 96 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EN
SSC 39569
LituanicaSAT-1   Litva
  pojmenování je odvozeno od názvu letounu Lituanica, s nímž Steponas Darius a Stasys Girenas přeletěli v červenci 1933 Atlantický oceán z USA do Evropy
Studentská technologická družice (první litevská umělá družice).
Družici postavili na konstrukci dodané firmou NanoRacks, LLC, Houston, a provozují ji studenti Kauno technologijos universiteto, Kaunas za finanční a technické pomoci NASA.
Částečně stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o hmotnosti 1.09 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizace se dosahuje pomocí permanentních magnetů a magnetických cívek, orientace se sleduje pomocí tříosého gyroskopu a tříosého magnetometru. Komunikace s družicí probíhá v pásmech UHF a VHF.
Družice nese převaděč pro amatérské vysílání, maják vysílající na 437.275 MHz identifikační zprávu a státní příslušnost družice, kameru pro snímkování Země a senzory sledující orientaci družice v prostoru. [28],[29]
Parametry dráhy:
2014-03-01.79 51.65° 92.80 min 408 - 415 km
2014-07-28.16 51.61° 87.74 min 159 - 166 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 07:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [31]
2014-07-28 Přirozený zánik v atmosféře po 150 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EP
SSC 39570
LitSat-1   Litva
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti elektrotechnické fakulty Kauno technologijos universiteto, Kaunas, pod záštitou Lietuvos Kosmoso Asociacija.
Částečně stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá v pásmu 435 MHz, volací znak LY1LS. Poloha na dráze se určuje podle signálů GPS.
Družice nese převaděč pro amatérské vysílání, kameru pro snímkování Země a experimentální řídicí procesor.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [30],[31]
Parametry dráhy:
2014-03-01.79 51.68° 92.81 min 406 - 418 km
2014-05-22.69 51.62° 88.47 min 191 - 207 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 07:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [32]
2014-05-23 Přirozený zánik v atmosféře po 97 dnech samostatného letu. [11]
1998-067EQ
SSC 39571
ArduSat-2   (Arduino Satellite) USA
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje letecká společnost Nanosatisfi LLC, San Francisco.
Družice typu 2U CubeSat o hmotnosti asi 2 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x20 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice je určena poskytovat prostor pro studenty a další zájemce k provédění kosmického výzkumu a testuje pokročilou elektroniku v podmínkách kosmického letu.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 měsíce. [26],[27]
Parametry dráhy:
2014-03-01.79 51.64° 92.82 min 410 - 416 km
2014-07-01.37 51.65° 88.39 min 185 - 204 km

Události:
2014-01-09 18:07:05 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-1 (2014-003A, 39502). [18]
2014-02-28 07:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2014-07-01 Přirozený zánik v atmosféře po 123 dnech samostatného letu. [11]
1998-067ER
SSC 40051
fragment   ISS
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Fragment se na dráhu dostal během výstupu ruských kosmonautů (VKD-38); objekt tvoří rám experimentu MPAC & SEED. Po instalaci experimentu odhodili kosmonauti rám mimo ISS.
Parametry dráhy:
2014-06-20.00 51.65° 92.83 min 409 - 417 km
2014-10-30.87 51.64° 89.51 min 243 - 258 km

Události:
2014-06-19 Odhození objektu k samostatnému letu.
2014-10-31 Přirozený zánik v atmosféře po 134 dnech samostatného letu.
1998-067ES
SSC 40104
fragment   ISS
 
Fragment katalogizovaný v červenci 2014.
Fragment se na dráze objevil dne 2014-07-30.
Parametry dráhy:
2014-07-30.34 51.64° 91.97 min 362 - 380 km
2014-08-24.13 51.62° 89.41 min 235 - 256 km

Události:
2014-07-30 Registrace objektu na samostatné dráze.
2014-08-24 Přirozený zánik v atmosféře po 25 dnech samostatného letu. [11]
1998-067ET
SSC 40117
Chasquit-1   Peru
 
Technologická družice.
Družici ve spolupráci se Severozápadní univerzitou v Kursku (Rusko) postavila a provozuje Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.
Tříose stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle s délkou strany 10 cm se všemi stěnami pokrytými celkem 12 články sluneční baterie dodávající průměrně 1 W a dobíjející tři Li-ion baterie. Orientační a stabilizační systém obsahují 12 senzorů Slunce, tříosý digitální magnetometr, tři akcelerometry, šest magnetických cívek, permanentní magnety a přijímač signálů GPS.
Družice nese:
- dvě kamery pro snímkování Země (jedna pro viditelnou část spektra, druhá v blízké infračervené části spektra);
- radioamatérský maják vysílající v pásmu 437.025 MHz. [35],[36]
Parametry dráhy:
2014-08-18.80 51.64° 92.89 min 413 - 420 km
2015-01-14.73 51.62° 88.09 min 177 - 183 km

Události:
2014-02-05 18:07:05 UT: Vzlet v nákladní lodi Progress M-22M (2014-005A, 39506).
2014-08-18 14:23 UT: Uvolnění k samostatnému letu během výstupu ruských kosmonautů. [37]
2015-01-15 Přirozený zánik v atmosféře po 344 dnech samostatného letu.
1998-067EU
SSC 40122
Flock-1b.24   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.82 51.65° 92.86 min 411 - 418 km
2015-03-15.45 51.58° 87.77 min 162 - 166 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-19 22:25 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-03-15 Přirozený zánik v atmosféře po 208 dnech samostatného letu.
1998-067EV
SSC 40123
Flock-1b.23   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.82 51.65° 92.85 min 411 - 418 km
2015-03-03.82 51.61° 87.67 min 156 - 162 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-19 22:25 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-03-04 Přirozený zánik v atmosféře po 197 dnech samostatného letu.
1998-067EW
SSC 40124
Flock-1b.26   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.76 51.65° 92.86 min 413 - 416 km
2014-12-14.82 51.60° 87.52 min 145 - 158 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-20 02:26 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2014-12-14 Přirozený zánik v atmosféře po 116 dnech samostatného letu.
1998-067EX
SSC 40125
Flock-1b.25   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.83 51.64° 92.86 min 413 - 416 km
2015-01-31.99 51.61° 87.59 min 150 - 160 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-20 02:26 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-02-01 Přirozený zánik v atmosféře po 165 dnech samostatného letu.
1998-067EY
SSC 40126
Flock-1b.15   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.82 51.64° 92.86 min 411 - 418 km
2015-01-07.16 51.60° 88.23 min 185 - 189 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-20 09:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-01-07 Přirozený zánik v atmosféře po 140 dnech samostatného letu.
1998-067EZ
SSC 40127
Flock-1b.16   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-20.83 51.64° 92.86 min 411 - 418 km
2014-12-13.14 51.63° 87.86 min 165 - 172 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-20 09:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2014-12-13 Přirozený zánik v atmosféře po 115 dnech samostatného letu.
1998-067FA
SSC 40131
Flock-1b.1   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-23.27 51.64° 92.84 min 409 - 418 km
2014-12-31.91 51.60° 88.04 min 173 - 182 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-21 13:37 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-01-01 Přirozený zánik v atmosféře po 133 dnech samostatného letu.
1998-067FB
SSC 40132
Flock-1b.2   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-22.05 51.64° 92.85 min 409 - 419 km
2015-03-13.67 51.61° 88.19 min 182 - 187 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-21 13:37 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [39]
2015-03-14 Přirozený zánik v atmosféře po 205 dnech samostatného letu.
1998-067FC
SSC 40133
Flock-1b.8   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-25.08 51.65° 92.85 min 409 - 419 km
2015-03-05.58 51.58° 87.24 min 124 - 152 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-23 19:44 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [40]
2015-03-05 Přirozený zánik v atmosféře po 194 dnech samostatného letu.
1998-067FD
SSC 40134
Flock-1b.7   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-08-25.08 51.65° 92.85 min 409 - 419 km
2015-01-20.28 51.61° 88.00 min 174 - 177 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-08-23 19:44 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [40]
2015-01-20 Přirozený zánik v atmosféře po 150 dnech samostatného letu.
1998-067FE
SSC 40139
Flock-1b.18   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-09-06.94 51.65° 92.85 min 410 - 418 km
2015-01-15.71 51.62° 88.20 min 181 - 190 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-09-05 09:29 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [41]
2015-01-16 Přirozený zánik v atmosféře po 133 dnech samostatného letu.
1998-067FF
SSC 40140
Flock-1b.17   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2014-09-06.81 51.65° 92.84 min 409 - 418 km
2015-03-04.15 51.61° 87.67 min 147 - 171 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2014-09-05 09:29 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu. [41]
2015-03-04 Přirozený zánik v atmosféře po 180 dnech samostatného letu.
1998-067FG
SSC 40280
fragment   Rusko
 
Fragment vzniklý při výstupu VKD-40.
Jedná se o demontovanou anténu 2ASF1-2, která byla součástí modulu Pirs a byla záměrně odhozena kosmonauty do volného prostoru. [42]
Parametry dráhy:
2014-10-22.99 51.64° 92.84 min 411 - 416 km
2015-03-10.66 51.62° 88.23 min 182 - 192 km

Události:
2014-10-22 Demontovaná anténa byla kosmonauty odhozena k samostatnému letu. [42]
2015-03-11 Přirozený zánik v atmosféře po 140 dnech samostatného letu.
1998-067FH
SSC 40281
fragment   Rusko
 
Fragment vzniklý při výstupu VKD-40.
Jedná se o demontovanou anténu 2ASF1-1, která byla součástí modulu Pirs a byla záměrně odhozena kosmonauty do volného prostoru. [42]
Parametry dráhy:
2014-10-22.99 51.64° 92.82 min 410 - 415 km
2015-02-06.93 51.63° 88.60 min 201 - 210 km

Události:
2014-10-22 Demontovaná anténa byla kosmonauty odhozena k samostatnému letu. [42]
2015-02-07 Přirozený zánik v atmosféře po 108 dnech samostatného letu.
1998-067FJ
SSC 40282
fragment   Rusko
 
Fragment vzniklý při výstupu VKD-40.
Parametry dráhy:
2014-10-22.99 51.64° 92.85 min 412 - 416 km
2014-11-25.43 51.63° 89.90 min 261 - 278 km

Události:
2014-10-22 Fragment vzniklý při činnosti kosmonautů přešel k samostatnému letu.
2014-11-28 Přirozený zánik v atmosféře po 37 dnech letu.
1998-067FK
SSC 40285
fragment   Rusko
 
Fragment vzniklý při výstupu VKD-40.
Parametry dráhy:
2014-10-24.66 51.65° 92.81 min 410 - 415 km
2015-02-07.03 51.63° 88.17 min 183 - 185 km

Události:
2014-10-22 Fragment vzniklý při činnosti kosmonautů přešel k samostatnému letu.
2012-02-07 Přirozený zánik v atmosféře po 108 dnech samostatného letu.
1998-067FL
SSC 40314
SpinSat   (Special Purpose Inexpensive Satellite) USA
 
Technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s Digital Solid State Propulsion LLC, Reno a provozuje ji Naval Research Laboratory, Washington.
Družice o hmotnosti 57 kg má tvar koule o průměru 55.8 cm s tryskami 72 mikromotorků rozmístěnými vždy ve dvojici proti sobě; na povrchu družice je 68 koutových odražečů pro laserové sledování. Antény jsou uloženy v mělké drážce podél rovníku družice a po dosažení dráhy se uvolní; komunikace probíhá rychlostí 9.6 kbit/s v pásmech 401 a 450 MHz. Družice je napájena pouze z palubních baterií.
Družice nese:
- sadu mikromotorků ESP (Electrically-controlled Solid Propellant), které budou během samostatného letu testovány (motorky na TPL lze spustit na přesnou dobu a lze je uhasit);
- dva citlivé akcelerometry pro sledování zrychlení při spouštění motorků. [44],[45]
Parametry dráhy:
2014-11-28.85 51.65° 92.81 min 406 - 418 km
2017-03-11.87 51.61° 87.23 min 134 - 141 km

Události:
2014-09-21 05:52:03 UT: Družice startovala na palubě nákladní lodi Dragon CRS-4. [43]
2014-11-28 ~17:00 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu z paluby ISS. [46]
2017-03-11 Přirozený zánik v atmosféře po 834 dnech (2.28 roku) samostatného letu.
1998-067FM
SSC 40389
AESP-14   Brazílie
 
Technologická družice.
Družici postavily a provozují Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) a Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Družice typu 1U CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle s délkou hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Po uvolnění na samostatnou dráhu se vysunují antény vysílačů.
Družice nese:
- aparaturu pro testování různých subsystému v podmínkách kosmického letu;
- přístroje pro sledování nestabilních plazmových procesů v ionosféře;
- radioamatérský experiment přenosu dat z družice na Zem - vysílá v pásmu 437.6 MHz (experiment připravil Americana Amateur Radio Club - CRAM). [47], [48]
Parametry dráhy:
2015-02-06.97 51.64° 92.59 min 397 - 406 km
2015-05-11.25 51.61° 87.70 min 156 - 166 km

Události:
2015-01-10 09:47:07 UT: Družice startovala na palubě nákladní lodi Dragon CRS-5.
2015-02-05 ~12:45 UT: Družice byla ze zařízení JEM Orbital Deployer modulu ISS Kibo uvolněna na samostatnou dráhu.
Asi 30 minut po uvolnění na dráhu měl začít pracovat radiomaják, ale žádné signály nebyly zachyceny.
2015-05-11 Přirozený zánik v atmosféře po 95 dnech samostatného letu.
1998-067FN
SSC 40422
Flock-1b.27   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-02-27.85 51.65° 92.57 min 397 - 404 km
2015-10-14.40 51.62° 88.16 min 178 - 188 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-02-27 14:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-10-14 Přirozený zánik v atmosféře po 229 dnech samostatného letu.
1998-067FP
SSC 40423
Flock-1b.28   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-02-27.85 51.65° 92.57 min 397 - 404 km
2015-08-07.25 51.61° 88.46 min 193 - 203 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-02-27 14:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-08-07 Přirozený zánik v atmosféře po 156 dnech samostatného letu.
1998-067FQ
SSC 40427
Flock-1b.21   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.61 51.64° 92.54 min 396 - 402 km
2015-10-12.15 51.64° 88.24 min 183 - 191 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-02 01:25 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-10-12 Přirozený zánik v atmosféře po 224 dnech samostatného letu.
1998-067FR
SSC 40428
Flock-1b.22   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.48 51.62° 92.53 min 387 - 410 km
2015-10-02.79 51.59° 87.71 min 140 - 183 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-02 01:25 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-10-03 Přirozený zánik v atmosféře po 215 dnech samostatného letu.
1998-067FS
SSC 40429
Flock-1b.10   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-02.70 51.62° 92.56 min 393 - 407 km
2015-08-23.53 51.62° 87.71 min 154 - 168 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-02 08:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-08-23 Přirozený zánik v atmosféře po 174 dnech samostatného letu.
1998-067FT
SSC 40430
Flock-1b.9   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-02.96 51.64° 92.69 min 399 - 414 km
2015-06-27.95 51.62° 87.72 min 156 - 167 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-02 08:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-06-28 Přirozený zánik v atmosféře po 118 dnech samostatného letu.
1998-067FU
SSC 40451
Flock-1d.1   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.89 51.65° 92.56 min 391 - 408 km
2015-10-13.22 51.60° 87.63 min 153 - 161 km

Události:
2015-01-10 09:47:07 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-5 (2015-001A, 40370).
2015-03-03 03:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-10-13 Přirozený zánik v atmosféře po 224 dnech samostatného letu.
1998-067FV
SSC 40452
Flock-1d.2   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.89 51.65° 92.57 min 393 - 407 km
2015-12-27.46 51.63° 87.14 min 130 - 135 km

Události:
2015-01-10 09:47:07 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-5 (2015-001A, 40370).
2015-03-03 03:00 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-12-27 Přirozený zánik v atmosféře po 299 dnech samostatného letu.
1998-067FW
SSC 40453
Flock-1b.5   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.69 51.64° 92.58 min 395 - 407 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-03 10:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
1998-067FX
SSC 40454
Flock-1b.6   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-04.76 51.64° 92.58 min 395 - 407 km
2015-10-16.07 51.60° 88.13 min 177 - 187 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-02 10:50 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-10-16 Přirozený zánik v atmosféře po 228 dnech samostatného letu.
1998-067FY
SSC 40455
TechEdSat-4   (Technical and Educational Satellite - 4) USA
TES-4   (Technical and Educational Satellite)
Technologická družice.
Družici pro National Aeronautics and Space Administration (NASA) v rámci projektu Small Payload Quick Return společně postavily San Jose State University, San Jose, University of Idaho, Moscow, a NASA Ames Research Center, Moffett Field.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 4 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Pro stanovení přesné polohy na dráze se využívá navigační systém GPS.
Družice nese: - experiment Exo-Brake pro studium možnosti řízení vstupu do atmosféry;
- aparaturu pro tetsování komunikace s družicemi systému Iridium.
Předpokládaná doba aktivní činnosti je 10 dní.
Parametry dráhy:
2015-03-05.61 51.65° 92.52 min 393 - 403 km
2015-04-03.29 51.61° 87.90 min 168 - 173 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-04 01:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-04-03 Přirozený zánik v atmosféře po 30 dnech samostatného letu.
1998-067FZ
SSC 40456
GEARRSat-1   (Globalstar Experiment And Risk Reduction Satellite) USA
GEARRS   (Globalstar Experiment And Risk Reduction Satellite)
Technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s Taylor University a provozuje ji společnost NearSpace Launch.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 4 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro zkoumání, zda satelitní komunikační síť Globalstar je vhodná pro řízení CubeSatů a pro komunikaci s nimi.
Parametry dráhy:
2015-03-05.79 51.64° 92.52 min 393 - 403 km
2015-11-07.50 51.62° 87.69 min 157 - 164 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-04 01:20 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-11-08 Přirozený zánik v atmosféře po 249 dnech samostatného letu.
1998-067GA
SSC 40457
MicroMAS   (Micro-sized Microwave Atmospheric Satellite) USA
 
Technologická družice.
Družice je společným projektem Massachusetts Institute of Technology/Lincoln Laboratory, MIT/SSL (Space Systems Laboratory) a University of Massachusetts.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti 4.25 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s částí bočních stěn a čtyřmi výklopnými panely pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 12.7 W. Vědecká aparatura je umístěna v 1U CubeSatu, zbývající část družice obsahuje podpůrné systémy; obě části odděluje 0.6 cm široká mezera. Stabilizaci zajišťují silové setrvačníky, tříosý magnetometr a dva infračervené senzory zemského horizontu.
Družice nese mikrovlnný radiometr pro sledování vyzařování atmosféry v mikrovlnném oboru (využívá se pro stanovení teplotního profilu a obsahu vlhkosti v atmosféře).
Parametry dráhy:
2015-03-05.79 51.64° 92.56 min 394 - 406 km
2015-08-01.39 51.61° 87.86 min 162 - 175 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-04 08:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-08-01 Přirozený zánik v atmosféře po 150 dnech samostatného letu.
1998-067GB
SSC 40458
LambdaSat   Řecko
Λ-sat  
Technologická družice.
Družici postavil a provozuje tým řeckých studentů a vědců působících v Silicon Valley v Kalifornii vedený dr. Periklisem Papadopoulosem.
Družice typu 1U CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o o délce hrany 10 cm se čtyřmi rozkládacími panely sluneční baterie. Komunikace s družicí a přenos dat probíhá v pásmu UHF.
Družice nese čtyři technologické experimenty:
- sledování vlivu kosmického prostředí na konstrukční materiály;
- testování komunikace prostřednictvím satelitů systému Iridium;
- testování počítačováho řízení energetického systému družice;
- přijímač systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost 9 až 11 měsíců.
Parametry dráhy:
2015-03-05.79 51.64° 92.56 min 394 - 406 km
2015-05-16.31 51.61° 87.81 min 159 - 173 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-04 08:30 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-05-16 Přirozený zánik v atmosféře po 73 dnech samostatného letu.
1998-067GC
SSC 40459
Flock-1b.11   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-06.49 51.65° 92.57 min 396 - 404 km
2015-09-06.77 51.62° 87.69 min 150 - 170 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-05 01:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-09-07 Přirozený zánik v atmosféře po 186 dnech samostatného letu.
1998-067GD
SSC 40460
Flock-1b.12   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům. [38]
Parametry dráhy:
2015-03-06.49 51.64° 92.57 min 396 - 405 km
2015-09-29.01 51.62° 88.08 min 178 - 181 km

Události:
2014-07-13 16:52 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Cygnus Orb-2 (2014-039A, 40084).
2015-03-05 01:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-09-29 Přirozený zánik v atmosféře po 208 dnech samostatného letu.
1998-067GE
SSC 40722
Flock-1e.2   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-15.16 51.65° 92.56 min 397 - 403 km
2016-03-05.56 51.62° 87.15 min 129 - 137 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-14 15:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-03-05 Přirozený zánik v atmosféře po 235 dnech samostatného letu.
1998-067GF
SSC 40723
Flock-1e.1   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-15.16 51.64° 92.55 min 396 - 403 km
2016-05-18.35 51.60° 87.26 min 128 - 149 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-14 15:45 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-05-18 Přirozený zánik v atmosféře po 319 dnech samostatnému letu.
1998-067GG
SSC 40724
Flock-1e.4   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-15.23 51.64° 92.55 min 397 - 402 km
2016-06-23.72 51.61° 87.73 min 147 - 178 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-14 23:40 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-06-24 Přirozený zánik v atmosféře po 346 dnech samostatného letu.
1998-067GH
SSC 40725
Flock-1e.3   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-15.16 51.65° 92.61 min 402 - 403 km
2016-05-29.37 51.61° 87.82 min 164 - 170 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-14 23:40 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-05-29 Přirozený zánik v atmosféře po 320 dnech samostatného letu.
1998-067GJ
SSC 40726
Flock-1e.7   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.48 51.64° 92.55 min 397 - 403 km
2016-07-16.36 51.62° 88.07 min 174 - 184 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-15 06:01 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-07-17 Přirozený zánik v atmosféře po 368 dnech samostatného letu (1.01 roku).
1998-067GK
SSC 40727
Flock-1e.8   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 397 - 403 km
2016-06-22.52 51.61° 87.83 min 158 - 177 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-15 06:01 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-06-22 Přirozený zánik v atmosféře po 344 dnech samostatného letu.
1998-067GL
SSC 40728
Flock-1e.5   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 396 - 403 km
2016-06-20.41 51.64° 87.53 min 147 - 158 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-15 13:15 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-06-20 Přirozený zánik v atmosféře po 341 dni samostatného letu.
1998-067GM
SSC 40729
Flock-1e.6   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 396 - 403 km
2016-07-20.95 51.59° 86.98 min 116 - 133 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-15 13:15 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-07-21 Přirozený zánik v atmosféře po 372 dnech samostatného letu (1.02 roku).
1998-067GN
SSC 40736
Flock-1e.9   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.64° 92.56 min 398 - 402 km
2016-02-08.03 51.64° 87.38 min 143 - 147 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2010-02-086 Přirozený zánik v atmosféře po 207 dnech samostatného letu.
1998-067GP
SSC 40737
Flock-1e.10   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.56 min 398 - 402 km
2016-08-09.68 51.60° 87.51 min 145 - 157 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-08-09 Přirozený zánik v atmosféře po 390 dnech letu (1.07 roku).
1998-067GQ
SSC 40738
Flock-1e.11   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 396 - 403 km
2016-08-09.85 51.60° 87.53 min 147 - 157 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-08-09 Přirozený zánik v atmosféře po 390 dnech letu (1.07 roku).
1998-067GR
SSC 40739
Flock-1e.12   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 397 - 403 km
2016-08-09.50 51.61° 87.52 min 139 - 164 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-08-09 Přirozený zánik v atmosféře po 390 dnech letu (1.07 roku).
1998-067GS
SSC 40740
Flock-1e.13   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.55 min 397 - 402 km
2016-08-24.32 51.61° 87.57 min 145 - 164 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-08-24 Přirozený zánik v atmosféře po 405 dnech (1.11 roku) samostatného letu.
1998-067GT
SSC 40741
Flock-1e.14   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 3 až 5 m ke komerčním účelům.
Parametry dráhy:
2015-07-17.68 51.64° 92.55 min 396 - 403 km
2016-07-30.79 51.61° 87.55 min 142 - 164 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2016-07-31 Přirozený zánik v atmosféře po 382 dnech samostatného letu (1.05 roku).
1998-067GU
SSC 40742
A3R   (Arkyd-3-Reflight) USA
Arkyd 3R  
Technologická družice; náhrada za družici ztracenou při havárii nosné rakety Antares dne 2014-10-28.
Družici postavila a provozuje společnost Planetary Resources, Inc., Redmonton.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 4 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s rozkládacím panelem sluneční baterie o rozměru 50x30 cm. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese aparaturu (avioniku, stabilizační systém, kontrola orientace) určenou pro budoucí astronomickou družicic Arkyd-100.
Předpokládaná aktivní životnost je 90 dní.
Parametry dráhy:
2015-07-17.55 51.65° 92.56 min 396 - 404 km
2015-12-23.06 51.62° 87.73 min 160 - 163 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 06:41:39 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-12-23 Přirozený zánik v atmosféře po 160 dnech samostatného letu.
1998-067GV
SSC 40743
Centennial 1   USA
 
Technologická družice.
Družici ve spolupráci s Air Force Research Laboratory postavila a provozuje společnost Booz Allen Hamilton.
Stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se čtyřmi stěnami opatřenými články sluneční baterie. Dvě vysouvací prutové antény vycházejí ze stěny odvrácené od Země.
Družice nese:
- aparaturu pro měření energie laserového paprsku vyslaného z pozemního zdroje a zachyceného družicí;
- miniaturní kameru pro snímkování Země.
Předpokládaná aktivní životnost je 90 dní.
Parametry dráhy:
2015-07-17.80 51.65° 92.55 min 396 - 402 km
2016-01-05.90 51.62° 88.22 min 181 - 191 km

Události:
2015-04-14 20:10:41 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi Dragon CRS-6 (2015-021A, 40588).
2015-07-16 06:41:39 UT: Uvolnění z modulu Kibo k samostatnému letu.
2015-07-16 Přirozený zánik v atmosféře po 174 dnech samostatného letu.
1998-067GW
SSC 40812
fragment   Rusko
 
Nepotřebná anténa uvolněná na samostatnou dráhu během výstupu kosmonautů Padalky a Kornijenka do volného vesmíru.
Parametry dráhy:
2015-08-12.11 51.64° 92.53 min 396 - 402 km
2016-01-19.02 51.61° 87.85 min 166 - 170 km

Události:
2015-08-10 Uvolnění k samostatnému letu během výstupu VKD-41.
2016-01-19 Přirozený zánik v atmosféře po 162 dnech samostatného letu.
1998-067GX
SSC 40897
SERPENS   (Sistema Espacial para Realização de Pesquisa e Experimentos com Nanossatélites) Brazílie
 
Studentská radioamatérská družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Brasilia; do přípravy a výroby družice se zapojilo 100 studentů.
Stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 4 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Družice je rozdělena do dvou sektorů - první o velikostu 2U Cubesat obsahuje orientační a stabilizační systém, telemetrický a komunikační systém a pohonnou jednotku PPTCUP, druhý velikosti 1U Cubesat nese systém zásobování elektrickou energií a radioamatérský vysílač. Pohonná jednotka PPTCUP má k dispozici 7 g teflonového paliva.
Družice nese:
- transpondér pro přenos dat z automatických meteorologických stanic, přenosová rychlost je 100 až 300 bit/s;
- experimentální pohonnou jednotku britských firem Mars Space Ltd. a Clyde Space Ltd. PPTCUP (Pulsed Plasma Thruster for CUbesat Propulsion) s motorem o tahu 40 μN;
- radioamatérský maják vysílající na frekveci 145.980 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
2015-09-18.33 51.64° 92.62 min 398 - 408 km
2016-03-27.17 51.61° 87.70 min 154 - 166 km

Události:
2015-08-16 11:50:49 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi HTV-5 (2015-038A, 40873).
2015-09-17 Uvolnění z modulu Kibo komplexu ISS k samostatnému letu.
2016-03-27 Přirozený zánik v atmosféře po 192 dnech letu.
1998-067GY
SSC 40898
S-Cube   Japonsko
S3   (Shootingstar Sensing Satellite)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Tohoku University, Sendai, ve spolupráci s Planetary Exploration Research Center na Institute of Technology, Narashino.
Stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti 3.99 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami a dvěma výklopnými panely (10x30 cm) opatřenými články sluneční baterie dodávajícími 7.76 W a dobíjejícími NiMH baterie. Stabilizaci zabezpečují magnetické cívky, setrvačník a gravitační gradient (závaží o hmotnosti 172 g je na rozkládací konstrukci o délce 60 cm).
Družice nese:
- detektor s CCD kamerou a fotonásobičem PMT (Photomultiplier Tube) pro sledování meteoroidů;
- aparaturu pro odhad velikosti meteoroidů a jejich chemického složení.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.
Parametry dráhy:
2015-09-18.33 51.64° 92.62 min 398 - 409 km
2016-11-22.95 51.60° 87.32 min 140 - 143 km

Události:
2015-08-16 11:50:49 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi HTV-5 (2015-038A, 40873).
2015-09-17 Uvolnění z modulu Kibo komplexu ISS k samostatnému letu.
2016-11-23 Přirozený zánik v atmosféře po 556 dnech (1.52 roku) samostatného letu.
1998-067GZ
SSC 40948
AAUSat-5   (Aalborg University CubeSat) Dánsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti na University of Aalborg.
Družice typu 1U Cubesat o startovní hmotnosti 0.875 kg má přibližně tvar krychle s rozměry 10x10x11.4 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjející palubní baterii s kapacitou 2.6 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF.
Družice nese retranslační aparaturu k ověření přenosu dat z komerčních letadel na transoceánských trasách.
Parametry dráhy:
2015-10-06.52 51.65° 92.61 min 396 - 409 km
2016-03-15.46 51.61° 87.95 min 172 - 175 km

Události:
2015-08-16 11:50:49 UT: Vzlet v nákladním prostoru lodi HTV-5 (2015-038A, 40873).
2015-10-05 14:05 UT: Uvolnění z modulu Kibo komplexu ISS k samostatnému letu.
2016-03-15 Přirozený zánik v atmosféře po 162 dnech samostatného letu.
předchozí (1998-067A až 1998-CZ)       1998-067DA až 1998-067GZ       následující (1998-067HA až 1998-067HU)
Zdroje informací:
 1. Космонавты Падалка и Маленченко запустили микроспутник /RIA Novosti – 2012-08-20 - http://www.ria.ru/science/20120820/727596357.html.
 2. ISS On-Orbit Status 08/20/12 - 2012-08-21 - http://www.nasa.gov/directorates/heo/reports/iss_reports/index.html.
 3. F-1 and companion CubeSats to be deployed to space from Kibo module on September 27 /JAXA - 2012-09-21 - http://iss.jaxa.jp/en/kuoa/news/kuoa_120921.html.
 4. FSpace laboratory - Home page - http://fspace.edu.vn/.
 5. 国際宇宙ステーション放出衛星「RAIKO」(雷鼓) [:Kokusaiuchu suteshon hoshutsu eisei 'RAIKO' (kaminari ko):] - http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/RAIKO/.
 6. FITSAT-1 (NIWAKA) - http://www.fit.ac.jp/~tanaka/fitsat.shtml.
 7. Meisei Electric’s Cube Satellite "WE WISH" Adjudicated as Cubesat-Releasing Experiment from "Kibo"! - 2011-06-23 http://www.meisei.co.jp/english/news/topics/meiseitopics_vol_62.pdf.
 8. TechEdSat - Home Page - http://www.techedsat.com/.
 9. Запуск пяти микроспутников с МКС перенесен на следующую неделю /RIA Novosti – 2012-09-27 - http://www.ria.ru/science/20120927/760768475.html.
 10. Японский астронавт Хошиде запустил с борта МКС микроспутники - http://www.ria.ru/science/20121004/766290435.html.
 11. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
 12. PicoDragon - 2013-08-03 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/picodragon.htm.
 13. Vietnam launches micro-satellite - 2013-08-04 - http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-08-04/science/41057314_1_orbit-satellite-iss.
 14. 超小型衛星1基放出(2013年11月21日 [Cho kogata eisei 1-ki hoshutsu (2013-nen 11 tsuki 21-nichi)] - 2013-11-21 - http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/wakata/news/131121.html.
 15. ArduSat 1, X - 2013-08-03 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ardusat-1.htm.htm.
 16. TechEdSat-3p - 2013-11-21 - http://www.techedsat.co/techedsat3.html.
 17. "Flock" of Nano Satellites to Capture High-Res Views of Whole Earth - 2014-01-10 - http://www.scientificamerican.com/article/flock-of-nano-satellites-to-capture-high-res-views-of-whole-earth/.
 18. Cygnus Heads to Space for First Station Resupply Mission - 2014-01-09 - http://www.nasa.gov/content/cygnus-heads-to-space-for-first-station-resupply-mission/#.Us7rM_TuLT8.
 19. Запуски спутников с МКС - 2014-02-13 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/15201/.
 20. Запуски спутников с МКС - 2014-02-13 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/15209/.
 21. Продолжаются запуски нано-спутников с МКС - 2014-02-15 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/15228/.
 22. 1998-067CK - Kedr - 2012-01-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/1998/067CK.
 23. ЮЗГУ готовит космический эксперимент "Радиоскаф-В" - 2010-12-10 - http://mctt.kursk.ru/typography-mainmenu-26/52-2010-12-10-17-18-00.html.
 24. 1998-067A - Zarja - 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/ISS/ZARJA.HTM .
 25. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 26. ArduSat 2 - 2014-02-28 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ardusat-2.htm.
 27. NanoSatisfi and Southern Stars Experiments, Planet Labs Small Satellites among NASA Cargo on Space Station - 2014-01-14 - http://www.nasa.gov/content/nanosatisfi-and-southern-stars-experiments-planet-labs-small-satellites-among-nasa-cargo-on/.
 28. NanoRacks-LituanicaSAT-1 (NanoRacks-LituanicaSAT-1) - 2014-02-05 - http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1329.html.
 29. LituanicaSAT-1 Lithuanian CubeSat - 2014-02-27 - http://amsat-uk.org/2014/02/27/lituanicasat-1-cubesat/.
 30. LitSat 1 - 2014-02-28 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/litsat-1.htm.
 31. Lithuanian satellites launched into space - 2014-02-28 - http://www.lithuaniatribune.com/64327/lithuanian-satellites-launched-into-space-201464327/.
 32. SkyCube - 2014-02-28 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/skycube.htm.
 33. UAPSAT - 2013 - http://www.uapsat.info/.
 34. UAPSat 1 - 2014-02-28 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/uapsat-1.htm.
 35. Chasqui-1 Amateur Radio CubeSat Deployed from ISS - 2014-08-19 - http://www.arrl.org/news/chasqui-1-amateur-radio-cubesat-deployed-from-iss.
 36. CHASQUI I - The first Peruvian satellite - 2014-srpen - http://www.chasqui.uni.edu.pe/eng.html.
 37. Astronauts Release Chasqui 1 Nanosatellite Into the Wilds of Space - See more at: http://www.outerplaces.com/universe/technology/item/5517-astronauts-release-chasqui-1-nanosatellite-into-the-wilds-of-space#sthash.9Ov9xDtE.dpuf - 2014-srpen - http://www.outerplaces.com/universe/technology/item/5517-astronauts-release-chasqui-1-nanosatellite-into-the-wilds-of-space.
 38. Flock-1, -1b, -1c - 2014-08-23 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm.
 39. Запуски спутников с борта МКС - 2014-08-22 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/23381/.
 40. Очередные спутники запущены с борта МКС - 2014-08-26 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/23403/.
 41. Очередные спутники запущены с борта МКС - 2014-09-07 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/23669/.
 42. Космонавты МКС отбросили в открытый космос две антенны - 2014-10-22 - http://ria.ru/science/20141022/1029586462.html.
 43. SpaceX conducts Sunday morning CRS-4 Dragon launch - 2014-09-19 - http://www.nasaspaceflight.com/2014/09/spacex-launch-dragon-crs-4-mission/.
 44. SpinSat (Special Purpose Inexpensive Satellite) - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spinsat.
 45. Dragon SpX-4 Cargo Overview - 2014-září - http://www.spaceflight101.com/dragon-spx-4-cargo-overview.html.
 46. С борта МКС запущен спутник - 2014-11-28 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/25985/.
 47. AESP-14 CubeSat deployed from ISS - 2015-02-05 - http://www.southgatearc.org/news/2015/february/aesp_14_cubesat_deployed_from_iss.htm#.VNb8L_mG-T8.
 48. First Cubesat Developed in Brazil - [2015-02-07] - http://www.aer.ita.br/~aesp14/.
 49. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/serpens.htm
 50. http://www.aerospace.unb.br/serpens_radioamateurs
 51. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/s-cube.htm
 52. http://www.perc.it-chiba.ac.jp/wp-content/uploads/2015/07/76ee34dde1383e0b6b256a6b7b0fd163.pdf
Poslední aktualizace: 2017-03-13       © Jan Sedláček
TOPlist