1997-019


1997-04-25, 05:49 UT; Cape Canaveral, LC-36B; Atlas 1, AC-79

1997-019A
SSC 24786
GOES-10   (Geostationary Operational Environmental Satellite) USA
GOES-K   technické označení do navedení na pracovní oběžnou dráhu
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Washington, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, na základě typu FS-1300; testování na dráze zajišťuje NASA.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2105 kg má přibližně tvar kvádru o rozměrech 200x210x230 cm s připojeným jedním panelem sluneční baterie dodávajícím 1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícím palubní NiCd baterie s celkovou kapacitou 24 Ah. Ke stěně družice protilehlé stěně s panelem baterie je připojena stabilizační tyč se sluneční plachtou. Získaná data jsou na Zemi předávána v pásmu S. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem R-4D-11.
Družice nese:
- rastrující radiometr pro snímkování zemské oblačnosti v pěti spektrálních kanálech;
- radiometr pro měření vertikálního profilu teploty, obsahu vodní páry a ozónu v atmosféře;
- sadu přístrojů SEMS (Space Environmental Monitor System) pro průzkum kosmického prostředí;
- aparaturu pro sběr dat z automatických meteorologických stanic;
- transpondér pro retranslaci nouzových vysílání systému SARSAT.
Plánovaná poloha na dráze je nad 135° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1997-04-25.33 26.98° 757.57 min 167 - 42131 km
1997-04-27.10 27.63° 850.37 min 4503 - 42205 km
1997-04-27.29 8.10° 991.67 min 10950 - 42175 km
1997-04-30.80 1.07° 1409.67 min 28230 - 42305 km
1997-05-01.83 0.50° 1607.38 min 35609 - 42542 km
1997-05-04.00 0.50° 1436.93 min 35596 - 36010 km
1997-05-13.99 0.45° 1436.15 min 35772 - 35803 km
1997-06-12.40 0.39° 1436.10 min 35762 - 35810 km nad 135° z.d.
2002-01-04.32 0.02° 1435.98 min 35779 - 35789 km nad 135° z.d.
2007-01-01.24 1.34° 1436.16 min 35758 - 35818 km nad 65° z.d.
2009-12-02.29 4.04° 1452.48 min 36089 - 36125 km
2012-01-01.15 5.72° 1453.11 min 36084 - 36154 km

Události:
1997-04-24 Plánovaný start byl odložen pro nepříznivé počasí.
1997-04-25 05:49 UT: Vzlet.
06:15 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
1997-05-08 Družice vyslala první snímky zemské oblačnosti.
1998-06-05 NASA dokončil testování družice na dráze a předal ji NOAA.
1998-07-09 Družice zahájila přesun nad 135° z.d.
1998-srpen Družice nahradila v provozu satelit GOES-9 (1995-025A, 23581).
2006-06-27 Družice byla vyřazena z operačního provozu.
2006-prosinec Družice byla přesunuta nad 65° z.d.
2008-říjen Na družice selhalo zařízení pro výměnu filtrů před objektivem.
2009-12-01 Družice byla vyřazena z provozu.
2009-12-02 Družice byla přemístěna na odkládací dráhu.
1997-019B
SSC 24787
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1725 kg je dlouhé 915 cm s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1997-04-25.52 27.11° 751.60 min 136 - 41873 km
1998-04-21.76 27.42° 97.05 min 128 -   1106 km

Události:
1997-04-25 05:49 UT: Vzlet.
06:15 UT: Oddělení družice.
1998-04-21 Přirozený zánik v atmosféře po 361 dni letu.
Poslední aktualizace: 2015-10-08       © Jan Sedláček