2015-047


2015-09-14, 04:42 UT; Jiuquan Satellite Launch Center, LC43; CZ-2D

2015-047A
SSC 40894
Gaofen 9   Čína
GF-9   (Gaofen 9)
高分九号卫星   [Gāo fēn jiǔ hào wèixīng]
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro čínskou Státní správu pro vědu a techniku (SASTIND) vyvinula Shanghai Academy of Spaceflight Technology, Šanghai; operační řízení družice zajišťuje China Aerospace Science and Technology Corporation. Hlavními uživateli jsou ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství; data mohou být použita i pro obranné účely a modernizaci obrany.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 2000 kg má tvar hranolu s připojenými dvěma třídílnými panely sluneční baterie, které dodávají asi 1 kW.
Družice nese panchromatickou a multispektrální kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením až 80 cm (panchromatické snímky) a 320 cm (multispektrální snímky).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků.
Parametry dráhy:
2015-09-14.24 98.01° 97.53 min 617 - 664 km

Události:
2015-09-14 04:42 UT: Vzlet.
Prameny informací:
    http://m.news.cntv.cn/2015/09/14/ARTI1442208216619883.shtml
    http://news.cntv.cn/2015/09/14/VIDE1442218082975561.shtml
    http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTI2NjgwNA==&mid=238462141&idx=1&sn=cdb81333a555d5f669e82508a7dc0f92&scene=0#rd
    http://www.nasaspaceflight.com/2015/09/china-lofts-yg28-long-march-2d/
    https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-09-14       © Jan Sedláček