2015-041


2015-08-27, 11:22 UT; Satish Dhawan Space Centre, LP2 (SLP); GSLV-D6

2015-041A
SSC 40880
GSAT-6   (Geosynchronous Satellite) Indie
INSAT-4E   (Indian National Satellite)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila na základě typu I-2K a provozuje ji Indian Space Research Organisation, Bengalur.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2117 kg (prázdná 985 kg) má přibližně tvar kvádru o rozměrech 210x250x410 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími 3.1 kW. Vysílání probíhá prostřednictvím antén o průměru 80 cm (pásmo C) a antény UFA o průměru 600 cm (pásmo S). Družice je pro dosažení pracovní polohy vybavena motorem LAM (Liquid Apogee Motor) s tahem 440 N.
Družice nese komunikační aparaturu pracující v pásmech S a C (5 transpondérů S x C, 5 transpondérů C x S).
Plánovaná poloha na dráze je nad 83° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 9 až 12 roků.
Parametry dráhy:
2015-08-27 19.95° 170 - 35975 km plánovaná přechodová dráha
2015-08-27.67 19.97° 629.80 min 154 - 35767 km
2015-08-28.97 7.49° 795.36 min 8385 - 35731 km
2015-09-01.88 1.19° 1431.36 min 35673 - 35714 km nad 78° v.d.
2015-09-02.83 1.18° 1431.37 min 35674 - 35714 km nad 81.8° v.d.

Události:
2015-05-21 ISRO oznámila, že družice bude vypuštěna v červenci nebo srpnu.
2015-08-26 02:22 UT: Zahájení závěrečného odpočtu v čase T-29 hodin.
2015-08-27 11:22 UT: Vzlet.
11:38:52 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-08-28 Družice uskutečnila první motorický manévr při přechodu na stacionární dráhu; motor družice byl v provozu 3385 s.
2015-09-01 Družice byla navedena na předběžnou stacionární dráhu; úspěšně byla rozevřena anténa UFA.
2015-09-06 Družice byla zakotvena v pracovní poloze nad 83° v.d.
2015-041B
SSC 40881
horní stupeň rakety   Indie
CUS-06   (Cryogenic Upper Stage)
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso je dlouhé 870 cm s vnějším průměrem 280 cm.
Parametry dráhy:
2015-08-27.71 19.97° 628.46 min 153 - 35698 km

Události:
2015-08-27 11:22 UT: Vzlet.
11:38:52 UT: Oddělení družice.
Prameny informací:
  http://www.isro.gov.in/Spacecraft/gsat-6
  http://www.isro.gov.in/sites/default/files/pdf/gslv-brochures/GSLV-D6%20GSAT-6%20Mission.pdf
  http://www.isro.org/update/27-aug-2015/gslv-successfully-launches-india%E2%80%99s-latest-communication-satellite-gsat-6
  http://www.isro.org/update/29-aug-2015/gsat-6-update-first-orbit-raising-operation-of-gsat-6-was-successfully-completed
  http://www.isro.org/update/01-sep-2015/gsat-6-orbit-after-third-orbit-raising
  http://isp.justthe80.com/space-applications/communication-satellites/gsat---6
  http://www.sac.gov.in/SACSITE/asac-ongoing-satellite-gsat6_insat4e.html
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/gsat-6.htm
  http://www.ptinews.com/news/6424511_Countdown-for-launch-of-GSAT-6-begins.html
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-09-11       © Jan Sedláček