1997-061


1997-10-15, 08:43 UT; Cape Canaveral, LC-40; Titan 4B Centaur, B-33

1997-061A
SSC 25008
Cassini   USA
 
Meziplanetární sonda.
Sondu postavilo a provozuje středisko NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena; na vědeckém vybavení sondy se podílely Evropská kosmická agentura a Italská kosmická agentura.
Tříose stabilizovaná sonda o startovní hmotnosti 5712 kg (prázdná 2125 kg) má nepravidelný tvar o délce 680 cm s maximálním průměrem 400 . Během přeletu k Saturnu je součástí sondy pouzdro Huygens určené pro přistání na Titanu. Elektrickou energii dodávají tři radioizotopové generátory RTG s počátečním výkonem 888 W. Získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 2x1.8 Gbit Pro komunikaci se Zemí v pásmu X (rychlost přenosu od 14 do 166 kbit/s) je k dispozici parabolická anténa o průměru 400 cm. Pohonná jednotka sondy je opatřena dvěma motory R-4D (každý s tahem 490 N) a 16 korekčními motory s tahem od 0.53 do 1.1 N.
Sonda nese:
- spektrometr CIRS (Composite Infrared Spectrometer);
- kamery ISS (Imaging Science Subsystem) pro snímkování Saturnu a jeho měsíců;
- spektrograf UVIS (Ultraviolet Imaging Spectrograph);
- spektrometr VIMS (Visible and Infrared Mapping Spectrometer);
- spektrometr CAPS (Cassini Plasma Spectrometer);
- analyztátor CDA (Cosmic Dust Analyzer) pro studium kosmického prachu;
- hmotový spektrometr INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer)
- třísložkový magnetometr umístěný na 11 m dlouhém rameni;
- aparaturu MIMI (Magnetospheric Imaging Instrument) pro studium iontů a eletronů v magnetosféře Saturnu;
- sadu přístrojů RPWS (Radio and Plasma Wave Science) pro sledování plazmatu;
- radar CR (Cassini Radar);
- experiment RSS (Radio Science) využívající průchod rádiových vlna atmosférami.
Předpokládaná aktivní životnost je 11 roků.
Parametry dráhy:
1998-01-31 1.24° 281.2 dne 0.67 - 1.01 AU heliocentrická dráha
1998-08-31 3.51° 453.4 dne 0.73 - 1.58 AU heliocentrická dráha
1999-07-31 1.14° 781.2 dne 0.72 - 2.60 AU heliocentrická dráha
1999-10-31 0.71° 2933.0 dne 0.86 - 7.16 AU heliocentrická dráha
2004-03-08 0.70° 4507.1 dne 1.40 - 9.28 AU heliocentrická dráha
2004-07-01 17°      147.0 dne 78000 - 10600000 km přibližná kronocentrická dráha
2004-10-27 13.8°   47.0 dne 300000 -   4600000 km kronocentrická dráha
2004-12-16 8.2°   32.0 dne 231000 -   3533000 km kronocentrická dráha
2012-01-01 0.93° 24.0 dne 260000 -   2031000 km kronocentrická dráha

Události:
1997-10-15 08:43 UT: Vzlet.
09:25:40 UT: Sonda se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1997-10-20 Na sondě byly aktivovány některé vědecké přístroje.
1997-11-09 První korekční manévr TCM-1 (Trajectory Correction Maneuver); hlavní motor pracoval 34.6 s, změna rychlosti 2.7 m/s.
1998-02-25 Korekční manévr TCM-2, změna rychlosti o 0.18 m/s.
1998-04-26 13:45:41 UT: Průlet ve výšce 284 km nad povrchem Venuše; rychlost sondy vzrostla asi o 7 km/s.
1998-12-03 Korekční manévr DSM (Deep Space Maneuver); hlavní motor pracoval 87 minut, změna rychlosti 449.97 m/s.
1999-02-04 20:00 UT: Zahájení korekčního manévru TCM-6; motor pracoval 2 minuty, změna rychlosti 11.55 m/s.
1999-05-18 17:00 UT: Uskutečnil se korekční manévr TCM-7.
1999-06-24 Druhý gravitační manévr u Venuše.
20:29:55 UT: Největší přiblížení k povrchu planety - 603 km; rychlost sondy vzrostla o 3.1 km/s.
1999-07-06 Uskutečnil se korekční manévr TCM-9; změna rychlosti 43.5 m/s.
1999-07-19 Uskutečnil se korekční manévr TCM-10; změna rychlosti 5.13 m/s.
1999-08-02 Uskutečnil se korekční manévr TCM-11; změna rychlosti 36.3 m/s.
1999-08-11 Uskutečnil se korekční manévr TCM-12; změna rychlosti 12.26 m/s.
1999-08-18 Gravitační manévr u Země.
Průlet ve výšce 1171 km nad Tichým oceánem; změna rychlosti 5.5 km/s.
1999-08-31 Uskutečnil se korekční manévr TCM-13; změna rychlosti 6.7 m/s.
2000-01-23 Sonda proletěla asi 1.5 miliónu km od planetky 2685(Masursky); během přiblížení a průletu probíhal výzkum a snímkování planetky.
2000-06-14 17:00 UT: Uskutečnil se korekční manévr TCM-14; změna rychlosti 0.58 m/s.
2000-12-30 Gravitační manévr u Jupitera.
10:12 UT: Průlet v nejmenší vzdálenosti 9.7 miliónu km; gravitačním manévrem byla sonda nasměrována k Saturnu.
2002-04-03 Uskutečnila se drobná korekce dráhy letu; motor pracoval 9.8 s.
2003-05-01 Uskutečnil se korekční manévr TCM-19; změna rychlosti 1.58 m/s.
2004-05-14 Na sondě byl spuštěn program zahájení operací souvisejících s přechodem na kronocentrickou dráhu.
2004-05-27 22:24 UT: Zahájení korekčního manévru TCM-20; motor pracoval 6 min, změna rychlosti 35 m/s.
2004-06-11 19:33 UT: Sonda proletěla ve vzdálenosti 2068 km od měsíce Phoebe.
2004-06-16 21:07 UT: Uskutečnil se korekční manévr TCM-21; změna rychlosti 3.6 m/s.
2004-06-21 20:52 UT: Uskutečnil se korekční manévr TCM-22.
2004-07-01 01:12 UT: Zahájen brzdicí manévr SOI (Saturn Orbit Insertion); motor pracoval 96 min, změna rychlosti 626.17 m/s.
~12:30 UT: Na Zemi byly přijaty první snímky z oběžné dráhy kolem Saturnu.
2004-07-03 Vzhledem k přesnosti navedení byla zrušena korekce dráhy OTM-1 (Orbital Trim Maneuver).
2004-08-23 Uskutečnil se korekční manévr PRM (Periapsis Raise Maneuver); doba chodu motoru 51 minut, změna rychlosti 392.9 m/s.
2004-10-26 15:30 UT: Řízený průlet ve vzdálenosti 1176 km od povrchu měsíce Titan.
2004-12-13 11:38 UT: Druhý plánovaný průlet kolem měsíce Titan; minimální vzdálenost od povrchu asi 1200 km.
2004-12-17 02:30 UT: Uskutečnil se korekční manévr OTM-8; změna rychlosti 11.9 m/s. Manévr zajistil správné nasměrování pouzdra Huygens k přistání na Titanu.
2004-12-25 02:00 UT: Od sondy se pomocí systému SED (Spin/Eject Device) oddělilo rychlostí 0.3 až 0.4 m/s pouzdro Huygens.
2005-01-14 Sonda zajišťovala retranslaci vysílání pouzdra Huygens na Zemi.
2005-03-09 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti 504 km od povrchu měsíce Enceladus.
2005-03-31 Sonda z malé vzdálenosti zkoumá měsíce Titan a Enceladus.
2005-09-26 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti 1010 km od povrchu měsíce Hyperion.
2005-10-11 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti asi 500 km od povrchu měsíce Dione.
2005-11-26 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti asi 500 km od povrchu měsíce Rhea.
2006-02-27 Sonda proletěla v blízkosti měsíce Titan a během průletu byla zkoumána atmosféra měsíce experimentem RSS.
2006-04-30 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti od povrchu měsíce Titan a povrch byl zkoumán pomocí radaru.
2006-07-02 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti od povrchu měsíce Titan. Průletu bylo vzhledem k poloze měsíce využito k výzkumu magnetického pole.
2006-11-09 Sonda pořídila snímky měsíce Enceladus ze vzdálenosti asi 125000 km.
2006-12-12 Sonda proletěla v minimální vzdálenosti od povrchu měsíce Titan. Při průletu byly v činnosti přístroje UVIS, INMS a radar.
2007-01-13 Řízený průlet T23 kolem měsíce Titan. Při průletu byly v činnosti přístroje UVIS, VIMS a radar.
2007-01-29 Řízený průlet T24 kolem měsíce Titan. Při průletu byl v činnosti přístroj VIMS a probíhalo snímkování.
2007-02-22 Řízený průlet T25 kolem měsíce Titan. Při průletu pokračoval radarový průzkum.
2007-03-10 Řízený průlet T26 kolem měsíce Titan. Při průletu byly v činnosti přístroje INMS a UVIS.
2007-03-26 Řízený průlet T27 kolem měsíce Titan. Při průletu byl prováděn výzkum experimentem RSS.
2007-04-10 Řízený průlet T28 kolem měsíce Titan. Při průletu pokračoval radarový průzkum.
2007-04-26 Řízený průlet T29 kolem měsíce Titan. Při průletu byly pořizovány detailní snímky oblasti Aaru pro vytvoření mapy.
2007-05-12 Řízený průlet T30 kolem měsíce Titan. Při průletu bylo dokončeno podrobné snímkování oblasti Aaru.
2007-05-28 Řízený průlet T31 kolem měsíce Titan. Při průletu pokračoval výzkum atmosféry experimentem RSS.
2007-06-13 Řízený průlet T32 kolem měsíce Titan. Při průletu bylo zkoumáno složení atmosféry a byl sledován průchod slunečního kotouče atmosférou.
2007-06-27 Řízený průlet kolem měsíce Terhys. Výzkum byl zaměřen propadlinu Ithaca Chasma a teplotní režim v oblasti pólu.
2007-06-29 Řízený průlet T33 kolem měsíce Titan. Při průletu byly hledány stopy po podzemním oceánu.
2007-07-19 Řízený průlet T34 kolem měsíce Titan (poslední průlet během primární části mise). Pokračovaly experimenty RSS.
2007-08-30 Řízený průlet ve vzdálenosti asi 5500 km od měsíce Rhea. Výzkum se zaměřil na krátery a praskliny v povrchu měsíce.
2007-08-31 Řízený průlet T35 kolem měsíce Titan. Během průletu byla snímkována oblast přistání pouzdra Huygens.
2007-09-10 Řízený průlet ve vzdálenosti 1640 km od povrchu měsíce Iapetus. Sonda během průletu pořídila podrobné snímky rozhraní mezi temnými a světlými oblastmi.
2007-10-02 Řízený průlet T36 kolem měsíce Titan. Během průletu se zkoumalo složení atmosféry; měření navazuje na výzkum z průletu v září 2005.
2007-11-19 Řízený průlet T37 kolem měsíce Titan. Sonda pořídila detailní snímky povrchu.
2007-12-05 Řízený průlet T37 kolem měsíce Titan. Poslední ze čtveřice průletů s experimentem RSS.
2007-12-20 Řízený průlet T38 kolem měsíce Titan. Během průletu pokračoval radarový průzkum geografických útvarů na jižní polokouli.
2008-01-05 Řízený průlet T40 kolem měsíce Titan. Sonda mapovala místo přistání pouzdra Huygens a sledovala přístroji VIMS a UVIS dva zákryty hvězd.
2008-02-22 Řízený průlet T41 kolem měsíce Titan. Při průletu byla radarem zkoumána oblast přistání pouzdra Huygens.
2008-03-12 Řízený průlet kolem měsíce Enceladu, při kterém se zkoumala zejména severní polokoule měsíce.
2008-03-25 Řízený průlet T42 kolem měsíce Titan. Při průletu byly v činnosti přístroje UVIS a VIMS pro průzkum vyšších vrstev atmosféry.
2008-05-12 Řízený průlet T43 kolem měsíce Titan. Při průletu byla radarem zkoumána oblast Xanadu (navazuje na měření z průletu T13 v dubnu 2006).
2008-05-28 Řízený průlet T44 kolem měsíce Titan. Pokračoval průzkum oblasti Xanadu.
2008-06-30 Sonda dokončila primární část mise a plynule navázala rozšířenou misí označenou jako Cassini Equinox Mission.
2008-07-31 Řízený průlet T45 kolem měsíce Titan. Čtvrtý průlet věnovaný experimentu RSS a dále se měřilo gravitační pole měsíce.
2008-08-11 Řízený průlet kolem měsíce Enceladus. Sonda se zaměřila na detailní snímkování oblasti jižního pólu měsíce.
2008-10-09 Řízený průlet kolem měsíce Enceladus. Pokračoval výzkum nabitých částic v okolí měsíce.
2008-10-31 Řízený průlet kolem měsíce Enceladus. Během průlety byly získány podrobné snímky severních oblastí měsíce.
2008-11-03 Řízený průlet T46 kolem měsíce Titan. Průletbyl využit pro sondování atmosféry pomocí procházejících rádiových signálů.
2008-11-19 Řízený průlet T47 kolem měsíce Titan. Pomocí aparatury VIMS se zkoumala oblast přistání pouzdra Huygens, pomocí UVIS byl sledován průchod hvězdy Beta Cma atmosférou.
2008-12-05 Řízený průlet T48 ve výšce 960 km nad povrchem měsíce Titan. Sonda zkoumala ionosféru na denní straně měsíce a radarem zkoumala oblast Tui Regio.
2008-12-21 Řízený průlet T49 kolem měsíce Titan. Sonda radarem sledovala oblast Ontario Lacus na jižní polokouli.
2009-02-07 Řízený průlet T50 kolem měsíce Titan; průzkum radarem a aparaturou INMS.
2009-03-27 Řízený průlet T51 kolem měsíce Titan. Sonda zkoumala oblast jižního pólu pomocí VIMS a ISS.
2009-04-04 Řízený průlet T52 kolem měsíce Titan. V provozu byl experiment RSS a pokračoval průzkum severní polární oblasti radarem a UVIS sledoval zákryt hvězdy Alpha Eri.
2009-04-20 Řízený průlet T53 kolem měsíce Titan. Aparaturou CIRS snímkovala oblačnost ve vysokých jižních šířkách a přístroj UVIS sledoval západ Slunce.
2009-05-05 Řízený průlet T54 kolem měsíce Titan. Výzkum pomocí ISS, VIMS a RPWS.
2009-05-21 Řízený průlet T55 kolem měsíce Titan. Sonda radarem pozorovala oblast Shangri-La na jižní polokouli.
2009-06-06 Řízený průlet T56 kolem měsíce Titan. Sonda sledovala měsíc pomocí VIMS, INMS a ISS.
2009-06-22 Řízený průlet T57 kolem měsíce Titan. Sonda mapovala oblasti na jižní polokouli.
2009-07-08 Řízený průlet T58 kolem měsíce Titan. Sonda přístrojem UVIS sledovala zákryt Slunce, radarová pozorování západního okraje oblasti Xanadu.
2009-07-24 Řízený průlet T59 kolem měsíce Titan. Zkoumání oblastí ve středních šířkách na jižní polokouli.
2009-08-09 Řízený průlet T60 kolem měsíce Titan. Radarový průzkum oblastí kolem jižního pólu.
2009-08-25 Řízený průlet T61 kolem měsíce Titan. Radarový průzkum oblasti přistání pouzdra Huygens.
2009-10-12 Řízený průlet T62 kolem měsíce Titan. Průzkum přístroji VIMS, UVIS a CIRS.
2009-11-02 Řízený průlet kolem měsíce Enceladus. Měření částic v okolí měsíce.
2009-11-21 Řízený průlet kolem měsíce Enceladus. Průzkum části kolem jižního pólu měsíce.
2009-12-12 Řízený průlet T63 kolem měsíce Titan. Průzkum pomocí přístroje CAPS.
2009-12-28 Řízený průlet T64 kolem měsíce Titan. Průzkum severních jezer.
2010-01-12 Řízený průlet T65 kolem měsíce Titan. Radarový průzkum oblasti Ontario Lacus, měření přístrojem INMS.
2010-01-28 Řízený průlet T66 kolem měsíce Titan. Průzkum pomocí VIMS, snímkování kamerami ISS.
2010-03-02 Řízený průlet R2 kolem měsíce Rhea. Průzkum měsíce z výšky 100 km.
2010-03-03 Průlet kolem měsíce Helene ve vzdálenosti 1800 km.
2010-04-05 Řízený průlet T67 kolem měsíce Titan. Měření přístroji ISS a CIRS.
2010-04-07 Řízený průlet D2 kolem měsíce Dione ve vzdálenosti asi 500 km.
2010-04-28 Řízený průlet E-9 kolem měsíce Enceladus. V provozu byl experiment RSS.
2010-05-18 Řízený průlet E-10 kolem měsíce Enceladus. Průzkum pomocí aparatury UVIS.
2010-05-20 Řízený průlet T-68 kolem měsíce Titan. Průzkum pomocí radaru a aparatury CIRS.
2010-06-05 Řízený průlet T-69 kolem měsíce Titan. Snímkování Kraken Mare s vysokým rozlišením.
2010-06-21 Řízený průlet T-70 kolem měsíce Titan. Průzkum magnetometrem a přístrojem UVIS.
2010-07-07 Řízený průlet T-71 kolem měsíce Titan. Průzkum pomocí přístrojů INMS, CAPS a radarem.
2010-08-13 Řízený průlet E-11 kolem měsíce Enceladus. Průzkum z minimální vzdálenosti 2500 km.
2010-08-24 Řízený průlet T-72 kolem měsíce Titan. Snímkování s rozlišením 5 km/pixel, průzkum přístroji ISS a VIMS.
2010-11-11 Řízený průlet T-73 kolem měsíce Titan. Měření přístroji VIMS, CAPS a ISS.
2010-11-30 Řízený průlet E-12 kolem měsíce Enceladus.
2010-12-21 Řízený průlet E-13 kolem měsíce Enceladus.
2011-01-11 Řízený průlet kolem měsíce Rhea.
2011-02-18 Řízený průlet T-74 kolem měsíce Titan.
2011-04-19 Řízený průlet T-75 kolem měsíce Titan.
2011-05-08 Řízený průlet T-76 kolem měsíce Titan.
2011-06-20 Řízený průlet T-77 kolem měsíce Titan.
2011-09-12 Řízený průlet T-78 kolem měsíce Titan.
2011-10-01 Průlet kolem měsíce Enceladus.
2011-12-12 Řízený průlet D-3 kolem měsíce Dione.
2011-12-13 Řízený průlet T-79 kolem měsíce Titan.
2012-01-02 Řízený průlet T-80 kolem měsíce Titan.
2012-01-30 Řízený průlet T-81 kolem měsíce Titan.
2012-02-19 Řízený průlet T-82 kolem měsíce Titan.
2012-03-27 Řízený průlet E-17 kolem měsíce Enceladus ve vzdálenosti 74 km.
2012-04-14 Řízený průlet E-18 kolem měsíce Enceladus ve vzdálenosti 74 km.
2012-05-02 Řízený průlet E-19 kolem měsíce Titan; měření navazují na průlety E-9 a E-12.
2012-05-22 Řízený průlet T-83 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 955 km od povrchu měsíce.
2012-06-07 Řízený průlet T-84 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 959 km od povrchu měsíce.
2012-07-24 Řízený průlet T-85 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1012 km od povrchu měsíce.
2012-09-26 Řízený průlet T-86 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 956 km od povrchu měsíce.
2012-11-13 Řízený průlet T-87 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 973 km od povrchu měsíce.
2012-11-29 Řízený průlet T-88 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1014 km od povrchu měsíce.
2013-02-17 Řízený průlet T-89 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1978 km od povrchu měsíce.
2013-03-09 Řízený průlet R-4 kolem měsíce Rhea v minimální vzdálenosti 997 km od povrchu měsíce.
2013-04-05 Řízený průlet T-90 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1400 km od povrchu měsíce.
2013-05-23 Řízený průlet T-91 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 970 km od povrchu měsíce.
2012-07-10 Řízený průlet T-92 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 964 km od povrchu měsíce.
2013-07-26 Řízený průlet T-93 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1400 km od povrchu měsíce.
2013-09-12 Řízený průlet T-94 kolem měsíce Titan (průzkum severních jezer) v minimální vzdálenosti 1400 km od povrchu měsíce.
2013-10-14 Řízený průlet T-95 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 961 km od povrchu měsíce.
2013-12-01 Řízený průlet T-96 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1400 km od povrchu měsíce.
2014-01-01 Řízený průlet T-97 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti asi 1400 km od povrchu měsíce.
2014-02-02 Řízený průlet T-98 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1236 km od povrchu měsíce.
2014-03-06 Řízený průlet T-99 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1500 km od povrchu měsíce.
2014-04-07 Řízený průlet T-100 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 963 km od povrchu měsíce.
2014-05-17 Řízený průlet T-101 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 2994 km od povrchu měsíce.
2014-06-18 Řízený průlet T-102 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 3659 km od povrchu měsíce.
2014-07-20 Řízený průlet T-103 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 3171 km od povrchu měsíce.
2014-08-21 Řízený průlet T-104 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 964 km od povrchu měsíce.
2014-09-22 Řízený průlet T-105 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1400 km od povrchu měsíce.
2014-10-24 Řízený průlet T-106 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1013 km od povrchu měsíce.
2014-12-10 Řízený průlet T-107 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 980 km od povrchu měsíce.
2015-01-08 Řízený průlet T-108 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 970 km od povrchu měsíce.
2015-02-09 Řízený průlet T-109 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1200 km od povrchu měsíce.
2015-03-11 Řízený průlet T-110 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 2275 km od povrchu měsíce.
2015-05-07 Řízený průlet T-111 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 2722 km od povrchu měsíce.
2015-06-11 Řízený průlet D-4 kolem měsíce Dione v minimální vzdálenosti 517 km od povrchu měsíce.
2015-07-02 Řízený průlet T-112 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 10953 km od povrchu měsíce.
2015-08-17 Řízený průlet D-5 kolem měsíce Dione v minimální vzdálenosti 474 km od povrchu měsíce.
2015-09-28 Řízený průlet T-113 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1036 km od povrchu měsíce.
2015-10-14 Řízený průlet E-20 kolem měsíce Enceladus v minimální vzdálenosti 1839 km od povrchu měsíce.
2015-10-28 Řízený průlet E-21 kolem měsíce Enceladus v minimální vzdálenosti 48 km od povrchu měsíce.
2015-11-04 Řízený průlet T-114 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 11919 km od povrchu měsíce.
2015-12-19 Řízený průlet E-22 (poslední) kolem měsíce Enceladus v minimální vzdálenosti 4999 km od jeho povrchu.
2016-01-16 Řízený průlet T-115 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 3548 km od jeho povrchu.
2016-02-01 Řízený průlet T-116 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1400 km od jeho povrchu.
2016-02-16 Řízený průlet T-117 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 1018 km od jeho povrchu.
2016-04-04 Řízený průlet T-118 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 990 km od jeho povrchu.
2016-05-06 Řízený průlet T-119 kolem měsíce Titan v minimální vzdálenosti 971 km od jeho povrchu.
1997-061B
SSC 25009
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg je dlouhé 890 cm s vnějším průměrem 400 cm.
Parametry dráhy:
1997-10-15.40 28.65° 90.68 min 167 - 448 km parkovací geocentrická dráha
1998-01-31 1.2°   281.2   dne 0.67 - 1.01 AU heliocentrická dráha

Události:
1997-10-15 08:43 UT: Vzlet.
09:25:40 UT: Oddělení sondy na únikové dráze.

Huygens   ESA
 
Modul pro výzkum Saturnova měsíce Titan.
Modul pro Evropskou kosmickou agenturu vyrobila firma Aérospatiale, Les Mureaux.
Rotací (7 ot/min) stabilizované těleso o hmotnosti 318 kg má tvar kužele s maximálním průměrem 270 cm. Objekt je opatřen tepelným štítem pro zajištění průletu atmosférou Titanu. Elektrickou energii dodávají chemické baterie s celkovou kapacitou 76 Ah; během přeletu k Saturnu je modul napájen z mateřské sondy Cassini. Komunikace s mateřskou částí sondy probíhá v pásmu S s rychlostí přenosu dat od 8 do 20 kbit/s. Měkké přistání zajišťují tři padáky, z nich hlavní má průměr nylonového vrchlíku 830 cm.
Modul nese 48 kg aparatury:
- sestupová kamera;
- sada senzorů pro měření parametrů atmosféry během sestupu;
- aparatura GCMS (Gas Chromatograph and Mass Spectrometer) pro zjištění chemického složení atmosféry a aerosolových částic v ní;
- zařízení ACP (Aerosol Collector Pyrolyser) pro zychycení aerosolových částic a jeji nácledné odpaření;
- sestava SSP (Surface-Science Package) pro výzkum v místě přistání;
- aparatura HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument) pro výzkum atmosféry;
- anemometr DWE (Doppler Wind Experiment) pro měření rychlosti větru.
Plánovaná aktivní životnost 3 hodiny od zahájení provozu v atmosféře Titanu.
Parametry dráhy:
1998-01-31 1.2° 281.2 dne 0.67 - 1.01 AU heliocentrická dráha - součást Cassini
2004-12-16 8.2° 32.0 dne 231000 - 3533000 km kronocentrická dráha - součást Cassini

Události:
1997-10-15 08:43 UT: Vzlet.
09:25:40 UT: Oddělení od horího stupně nosné rakety (jako část sondy Cassini).
2004-12-25 02:00 UT: Oddělení od mateřské sondy Cassini pomocí systému SED (Spin/Eject Device); rychlost oddělení 0.3 až 0.4 m/s.
2005-01-14 09:05:56 UT: Vstup modulu do atmosféry Titanu.
09:10:26 UT: Ve výšce asi 160 km byl vytažen hlavní padák.
09:10:45 UT: Modul zahájil vysílání na mateřskou sondu.
11:38:11 UT: Přistání na povrchu měsíce Titan.
13:37 UT: Sonda Cassini ukončila příjem dat z modulu.
16:19 UT: První data z modulu (odvysílaná z Cassini) dorazila do řídicího střediska ESOC v Darmstadtu.
22:07 UT: Bylo dokončeno vysílání dat ze záznamu na sondě Cassini.
Poslední aktualizace: 2016-04-07       © Jan Sedláček