1997-058


1997-10-05, 15:08:56.924 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

1997-058A
SSC 25002
Progress-M 36   (Прогресс-М 36) Rusko
 
Nákladní kosmická loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (výrobní číslo 236) o startovní hmotnosti 7135 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. GO je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor KTDU-80 o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o hmotnosti asi 3000 kg pro zabezpečení dalšího provozu stanice Mir (z toho 600 kg paliva a 355 kg vody). V nákladovém prostoru byly dvě družice Sputnik 40; první byla ze stanice Mir uvolněna na samostatnou dráhu dne 1997-11-03 (1997-058C, 24958), druhá nebyla nikdy vypuštěna a zanikla společně se stanicí Mir.
Životnost při připojení ke stanice jsou asi 3 měsíce.
Parametry dráhy:
1997-10-05.68 51.66° 88.48 min 191 - 208 km
1997-10-05.81 51.66° 89.87 min 225 - 310 km
1997-10-06.88 51.66° 90.62 min 263 - 347 km
1997-10-07.94 51.65° 91.65 min 330 - 380 km
1997-12-17.30 51.66° 92.22 min 378 - 389 km
1997-12-19.23 51.67° 90.33 min 229 - 374 km

Události:
1997-10-05 15:08:57 UT: Vzlet.
15:16:43 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1997-10-07 Připojení ke stanici Mir bylo odloženo o jeden den; důvodem jsou technické potíže při uvolňování stykovacího uzlu nákladní lodí Progress-M 35.
1997-10-08 17:14 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Kvant komplexu stanice Mir.
1997-12-17 06:01:53 UT: Oddělení od stykovacího uzlu modulu Kvant komplexu stanice Mir.
07:37 UT. Uvolnění družice Inspektor (1997-058D, 25100) na samostatnou dráhu.
1997-12-18 Nákladní loď provedla korekční manévr pro snížení dráhy.
1997-12-19 16:20:01 UT: Zahájen sestupový manévr; brzdicí motor pracoval 101 s.
~17:00 UT: Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem.
1997-058B
SSC 25003
horní stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1997-10-05.86 51.65° 88.53 min 186 - 219 km
1997-10-07.68 51.65° 87.48 min 146 - 154 km

Události:
1997-10-05 15:08:57 UT: Vzlet.
15:16:43 UT: Oddělení nákladní lodi.
1997-10-07 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
1997-058C
SSC 24958
Sputnik 40   (Спутник 40) Rusko
Sputnik 1 model  
Sputnik Jr  
RS-17   (Radio Sputnik 17)
Radioamatérská družice.
Družici postavili ke 40. výročí startu první umělé družice Země středoškolští studenti z Ruska (družice) a Francie (vysílač) za podpory Ruské astronautické federace a Aero Club de France, St. Denis (Reunion).
Družice o hmotnosti asi 4 kg má tvar koule o průměru 23 cm s připojenými čtyřmi prutovými anténami (třetinová velikost Sputniku 1). Vysílač družice je napájen pouze chemickými bateriemi.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně jeden měsíc po uvolnění na samostatnou dráhu (omezena kapacitou baterie).
Družice byla katalogizována pod číslem původně rezervovaném pro horní stupeň nosné rakety Ariane 4 (let 1997-053).
Parametry dráhy:
1997-11-03.77 51.67° 92.30 min 385 - 389 km
1998-01-01.87 51.65° 92.02 min 369 - 378 km
1998-05-01.50 51.65° 90.39 min 287 - 300 km
1998-05-21.47 51.62° 87.13 min 130 - 135 km

Události:
1997-10-05 15:08:57 UT: Vzlet v nákladní lodi Progress-M 36.
1997-11-03 ~04:05 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu při výstupu kosmonautů Solovjova a Vinogradova do volného vesmíru.
1997-12-29 Družice přestala vysílat.
1998-05-21 Přirozený zánik v atmosféře 228 dní po startu (199 dní samostatného letu).
1997-058D
SSC 25100
Inspektor   Německo, Rusko
X-Mir Inspektor  
Technologická družice.
Družici postavila firma Daimler-Benz Aerospace (DASA), Brémy, a provozují ji DASA společně s Ruskou kosmickou agenturou.
Družice o hmotnosti 72 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 58 cm a výšce 98 cm. Tři boční stěny jsou opatřeny články sluneční baterie dodávající 48 W a dobíjející NiCd baterie s kapacitou 24 Ah. Družice je vybavena dvěma tryskami na stlačený plyn s tahem po 40 mN. Stabilizační systém pracuje se třemi silovými setrvačníky, systémem optických gyroskopů a detektor hvězd.
Družice nese videokameru ovládanou prostřednictvím počítače kosmonauty z paluby stanice Mir.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 30 hodin.
Parametry dráhy:
1997-12-18.97 51.66° 92.22 min 378 - 388 km
1998-07-02.78 51.66° 91.47 min 343 - 351 km
1998-11-01.66 51.64° 87.42 min 142 - 151 km

Události:
1997-10-05 15:08:57 UT: Vzlet na plášti nákladní lodi Progress-M 36.
1997-12-17 ~07:37 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu.
1998-11-01 ~20:24 UT: Přirozený zánik v atmosféře 392.2 dne (1.07 roku) po startu (319.5 dne samostatného letu).
Poslední aktualizace: 2015-08-12       © Jan Sedláček