1997-052


1997-09-23, 16:44:51.053 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

1997-052A
SSC 24953
Kosmos 2346   (Космос 2346) Rusko
Parus 89  
Vojenská navigační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavila firma NPO prikladnoj mechaniki im. Rešetnjova, Železnogorsk, na základě typu Parus.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 795 kg má tvar válce délky asi 210 cm s maximálním průměrem 200 cm a obvodovým pláštěm opatřeným články sluneční baterie. K podstavě přivrácené k Zemi jsou připevněny antény, z podstavy odvrácené vychází tyč se závažím pro stabilizaci.
Družice nese aparaturu pro vysílání navigačních informací v pásmech 150 a 400 MHz a pro vojenské komunikace (přenos dat).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1997-09-23.83 82.92° 104.42 min 941 - 994 km
2002-01-01.96 82.92° 104.40 min 938 - 995 km
2007-01-01.27 82.92° 104.39 min 936 - 996 km
2012-01-01.47 82.92° 104.39 min 935 - 996 km

Události:
1997-09-23 16:44:51 UT: Vzlet.
2001-říjen Družice byla pravděpodobně vyřazena z operačního provozu.
1997-052B
SSC 24954
FAISat 2v   (Final Analysis Inc. Satellite) USA
VitaSat 1R  
Telekomunikační družice.
Družici pro Final Analysis Inc., Lanham, postavilo PO Poljot, Omsk, na platformě vyvinuté pro družice Naděžda-M.
Gravitačním gradientem a magnetickými cívkami stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 114.5 kg má tvar osmibokého hranolu o výšce 89 cm s průměrem 46 cm a s obvodovým pláštěm opatřeným články sluneční baterie dodávajícími 75 W. K podstavě přivrácené k Zemi jsou připevněny antény, z podstavy odvrácené vychází konstrukce se závažím pro stabilizaci - celková výška družice je 680 cm.
Družice nese jeden transpondér pro přenos dat rychlostí 4800 a 9600 bit/s v pásmech VHF/UHF; data mohou být uložena do paměti s kapacitou 16 MB.
Předpokládaná aktivní životnost je 7 až 10 roků.
Parametry dráhy:
1997-09-24.05 82.92° 104.42 min 940 - 994 km
2002-01-01.92 82.92° 104.40 min 938 - 994 km
2007-01-01.28 82.92° 104.38 min 936 - 995 km
2012-01-01.92 82.92° 104.37 min 935 - 995 km

Události:
1997-duben Pro administrativní opomenutí nebyla družice vypuštěna společně s družicí Kosmos 2341 (1997-017A, 24772; start 1997-04-17).
1997-09-23 16:44:51 UT: Vzlet.
22:04:07 UT: Družice se oddělila od satelitu Kosmos2346.
Nezdařilo se kontaktovat družici na povelové lince.
1997-09-24 ~05:00 UT: Družice se navždy odmlčela.
1997-052C
SSC 24955
horní stupeň rakety   USA
S3M  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434 kg je dlouhé 421 cm s průměrem od 240 do 320 cm.
Parametry dráhy:
1997-09-23.76 82.92° 104.27 min 939 - 982 km
2002-01-01.94 82.92° 104.28 min 940 - 982 km
2007-01-01.81 82.92° 104.25 min 936 - 983 km
2012-01-01.22 82.92° 104.25 min 937 - 981 km

Události:
1997-09-23 16:44:51 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-08-17       © Jan Sedláček