1998-007


1998-02-10, 13:20 UT; Vandenberg AFB, 576E; Taurus 2210, 2

1998-007A
SSC 25157
GFO   (Geosat Follow-On) USA
 
Oceánografická družice.
Družici pro US Navy postavila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, na základě typu Techstar.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 369 kg (prázdná 346 kg) má přibližně tvar válce o průměru 78 cm a délce 256 cm s připojeným panelem sluneční baterie o ploše 2.4 m2 dodávajícím průměrně 319 W. Získaná data se na Zemi přenášejí v pásmu S rychlostí 16 kbit/s (v reálném čase) nebo 512 kbit/s (ze záznamu) v zašifrované podobě (zveřejněna jsou po zpracování s vyloučením utajovaných podrobností). Orientační systém využívá magnetometr a senzory Slunce. Pro korekce dráhy a řízení polohy družice jsou k dispozici motorky na hydrazin.
Družice nese:
- radarový výškoměr GFO-RA (GFO Radar Altimeter) měřící výšku družice nad mořem s přesností 3.5 cm (dodala firma Raytheon E-Systems Division, Lexington);
- radiometr WVR (Water Vapor Radiometer) pro měření obsahu vodní páry ve spodní vrstvě atmosféry (dodala firma AIL Systems Inc., Deer Park);
- přijímač navigačních signálů TRSR (TurboRogue Space Receiver) pro stanovení přesné polohy na dráze (dodala firma Allen Osborne Associates Inc., Westlake Village);
- koutové odražeče LRA (Laser Retroreflector Array) pro laserové sledování družice (dodala agentura NASA).
Předpokládaná aktivní životnost je 8 roků.
Parametry dráhy:
1998-02-10.88 107.99° 101.43 min 777 - 876 km neoficiální parametry
1998-05-14.76 108.04° 100.59 min 785 - 788 km neoficiální parametry
2011-06-07.30 108.04° 97.04 min 459 - 776 km neoficiální parametry

Události:
1998-02-10 13:20 UT: Vzlet.
1999-červen Bylo zahájeno kalibrování instalované aparatury.
2000-11-29 Družice byla prohlášena za funkční.
2008-09-17 Z družice byla získána poslední data.
2008-10-22 Družice byla vyřazena z provozu.
1998-007B
SSC 25158
Orbcomm FM03   USA
Orbcomm G1   (první družice v rovině G)
Telekomunikační družice.
Družici pro společnost Orbcommm Global, Herndon, postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles, na základě typu MicroStar.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice výr.č. 3 o hmotnosti 22 kg má tvar válce o průměru 104 cm a výšce 16.2 cm s připojenými dvěma vyklápěcími kruhovými panely sluneční baterie (průměr 100 cm, celkové rozpětí 224 cm) dodávajícími 160 W. Vysílání probíhá prostřednictvím antény o délce 330 cm, která se vysunuje z opačné strany než jsou připevněna fotovoltaické panely; na vrcholu stožáru je umístěn magnetometr. Poloha na dráze se zjišťuje na základě signálů GPS. Pro korekce dráhy jsou k dispozici trysky na plynný dusík.
Družice nese komunikační zařízení pro přenos dat a zpráv v pásmech VHF a UHF (propustnost 50 000 zpráv za hodinu).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
1998-02-10.60 107.99° 101.38 min 779 - 868 km
2003-01-01.54 108.02° 101.15 min 777 - 849 km
2008-01-01.82 107.98° 101.04 min 772 - 844 km
2013-01-01.53 107.96° 100.93 min 766 - 840 km

Události:
1998-02-10 13:20 UT: Vzlet.
1998-007C
SSC 25159
Orbcomm FM04   USA
Orbcomm G2  
Telekomunikační družice.
Družici pro společnost Orbcommm Global, Herndon, postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles, na základě typu MicroStar.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice výr.č. 4 o hmotnosti 22 kg má tvar válce o průměru 104 cm a výšce 16.2 cm s připojenými dvěma vyklápěcími kruhovými panely sluneční baterie (průměr 100 cm, celkové rozpětí 224 cm) dodávajícími 160 W. Vysílání probíhá prostřednictvím antény o délce 330 cm, která se vysunuje z opačné strany než jsou připevněna fotovoltaické panely; na vrcholu stožáru je umístěn magnetometr. Poloha na dráze se zjišťuje na základě signálů GPS. Pro korekce dráhy jsou k dispozici trysky na plynný dusík.
Družice nese komunikační zařízení pro přenos dat a zpráv v pásmech VHF a UHF (propustnost 50 000 zpráv za hodinu).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
1998-02-10.60 108.00° 101.37 min 781 - 865 km
1998-02-10.88 107.98° 101.52 min 785 - 875 km
2003-01-01.98 108.02° 101.15 min 780 - 846 km
2008-01-01.04 107.98° 101.04 min 775 - 841 km
2013-01-01.79 107.96° 100.92 min 769 - 836 km

Události:
1998-02-10 13:20 UT: Vzlet.
1998-007D
SSC 25160
Celestis-02   + horní stupeň rakety USA
CPAC-2   (Celestis Payload Attach Container)
Ad Astra Flight   pojmenování pohřebního kontejneru
Kontejner s popelem zemřelých umístěný na horním stupni rakety.
Kontejner postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles, ve spolupráci s provozovatelem družice firmou Celestis Inc., Houston.
Těleso o hmotnosti asi 150 kg má celkové rozměry - průměr 97 cm a délku 134 cm. V malém kontejneru, připevněném k motoru stupně, je umístěno 26 hermeticky uzavřených pouzder velikosti rtěnky a v každém z nich je 7 g popela zemřelých lidí z USA, Japonska a Nizozemska.
Parametry dráhy:
1998-02-10.70 107.99° 101.55 min 781 - 883 km
2003-01-01.63 108.03° 101.38 min 780 - 868 km
2008-01-01.70 107.99° 101.35 min 777 - 868 km
2013-01-01.23 107.96° 101.33 min 775 - 869 km

Události:
1998-02-10 13:20 UT: Vzlet.
1998-007E
SSC 25161
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1998-02-10.68 108.01° 101.43 min 778 - 875 km
2003-01-01.55 108.02° 101.23 min 773 - 861 km
2008-01-01.86 107.98° 101.18 min 770 - 859 km
2013-01-02.69 107.96° 101.13 min 766 - 857 km

Události:
1998-02-10 13:20 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-07-07       © Jan Sedláček