1997-085


1997-12-24, 13:32:52 UT; Svobodnyj, mobilní rampa; Start-1, №2

1997-085A
SSC 25123
Early Bird 1   USA
 
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro společnost EarthWatch, Inc., Longmont, postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles (testování zajistilo středisko NASA Goddard Space Flight Center v Greenbeltu).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 317 kg (prázdná 284 kg) má nepravidelný tvar o délce 213 cm a maximálním průměru 100 cm s pevným panelem sluneční baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gbyte
Družice nese:
- multispektrální skener pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 15 m;
- panchromatický zobrazující systém pro záběry s rozlišením 3 m (zobrazovací systém byl původně vyvíjen pro družici NASA Clark).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3 roky (technická 5 roků).
Parametry dráhy:
1997-12-24.62 97.30° 94.28 min 479 - 488 km
1999-01-01.17 97.26° 93.94 min 465 - 469 km
2000-01-01.17 97.23° 92.95 min 417 - 421 km
2000-07-27.53 97.20° 87.23 min 126 - 149 km

Události:
1997-12-24 13:32:52 UT: Vzlet.
13:47 UT: Norská stanice EarthWatch zachytila první signály z družice.
1997-12-28 S družicí bylo ztraceno spojení; příčinou byl pokles napětí v palubní síti. Spojení se nepodařilo obnovit.
2000-07-27 ~14:58 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 946.1 dne letu (2.59 roku).
1997-085B
SSC 25124
urychlovací stupeň   Rusko
 
Urychlovací stupeň; válcové těleso o hmotnosti asi 100 kg je dlouhé 50 cm s vnějším průměrem 150 cm.
Parametry dráhy:
1997-12-24.62 97.29° 94.25 min 479 - 496 km
1999-01-01.17 97.26° 93.99 min 468 - 471 km
2000-01-01.16 97.23° 93.29 min 434 - 437 km
2000-06-30.20 97.20° 92.37 min 389 - 392 km
2000-12-12.49 97.16° 87.45 min 143 - 153 km

Události:
1997-12-24 13:32:52 UT: Vzlet.
2000-12-12 Přirozený zánik v atmosféře po 1084 dnech letu (2.97 roku).
1997-085C
SSC 25125
čtvrtý stupeň rakety   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 200 kg je dlouhé 200 cm s vnějším průměrem 150 cm.
Parametry dráhy:
1997-12-24.69 97.30° 94.25 min 478 - 487 km
1999-01-01.71 97.26° 92.67 min 404 - 407 km
1999-03-30.97 97.22° 87.92 min 165 - 178 km

Události:
1997-12-24 13:32:52 UT: Vzlet.
1999-03-31 Přirozený zánik v atmosféře po 462 dnech letu (1.26 roku).
Poslední aktualizace: 2015-07-14       © Jan Sedláček