1997-073


1997-11-19, 19:46:00.070 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Columbia, OV-102

1997-073A
SSC 25061
STS 87   (Space Transportation System) USA
Columbia F-24  
Shuttle Mission 88  
USMP-4   (United States Microgravity Payload)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 102 717 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2031, 2037 a 2039, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- autonomní družici Spartan 201-04;
- autonomní družici AERcam Sprint;
- kanystr se studentskými experimenty;
- experiment SOLSE (Shuttle Ozone Limb Sounding Experiment) pro studium ozónové vrstvy Země;
- laboratoř USMP-4 (United States Microgravity Payload) pro technické a technologické experimenty v mikrogravitaci.
Posádka:
Kevin Richard Kregel NASA, USA 3. let
Steven Wayne Lindsey NASA, USA 1. let
Kalpana Chawlaová NASA, USA 1. let
Winston Elliott Scott NASA, USA 2. let
Takao Doi NASDA, Japonsko 1. let Náhradník:    
Leonid Konstantinovič Kadenjuk NKAU, Ukrajina 1. let Jaroslav Igorjevič Pustovoj NKAU, Ukrajina

Parametry dráhy:
1997-11-19.85 28.47° 90.22 min 283 - 287 km
1997-11-21.13 28.47° 90.17 min 281 - 285 km
1997-12-01.54 28.47° 90.10 min 277 - 282 km
1997-12-03.54 28.47° 90.07 min 275 - 280 km

Události:
1997-10-28 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1997-11-19 19:46:00 UT: Vzlet.
Navedení na základní dráhu a otevření dveří nákladového prostoru.
~23:45 UT: Aktivace laboratoře USMP-4.
1997-11-21 19:26 UT: Vyzvednutí družice Spartan 201-04 nad nákladový prostor.
21:05 UT: Uvolnění družice Spartan 201-04 k samostatnému letu.
1997-11-23 22:51 UT: Motorický manévr (11 s), který přivedl raketoplán do blízkosti družice Spartan 201-04.
1997-11-24 00:02 UT: Zahájení výstupu kosmonautů Scotta a Doiho do volného vesmíru.
02:09 UT: Kosmonauti Scott a Doi zachytili družici Spartan 201-04.
02:23 UT: Uložení družice Spartan do lůžka v nákladovém prostoru.
07:45 UT: Ukončení výstupu Scotta a Doiho.
1997-12-02 08:09 UT: Zahájení výstupu kosmonautů Scotta a Doiho do volného vesmíru.
Zkouška ovládání autonomní družice AERcam Sprint; maximální vzdálenost od raketoplánu 12 m.
Pokusy se samostatným letem družice Sprint trvaly 72 minut (plánovalo se 30 min).
12:58 UT: Ukončení výstupu.
1997-12-04 Příprava raketoplánu a posádky k ukončení letu.
Uzavírání experimentů a ukládání výsledků technologických experimentů.
1997-12-05 Uzavření dveří nákladového prostoru.
11:21 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen návratový manévr; motor pracoval 152 s a snížil rychlost o 75 m/s.
11:49 UT: Vstup raketoplánu do atmosféry.
12:20:04 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
12:21:01 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba trvání letu 15.69 dne.
1997-073B
SSC 25062
Spartan 201-04   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
 
Vícenásobně použitelný vědecký subsatelit.
Družici postavilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1269 kg má tvar kvádru, jehož středem prochází válec o průměru 43 cm a délce 300 cm (ve válci jsou umístěny přístroje USC a WLC). Energie pro provoz je získávána z chemické baterie; během autonomního letu není družice dálkově řízena. Stabilizaci a orientaci zajišťují trysky na argon. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit.
Družice nese:
- spektrometr USC (Ultraviolet Coronal Spectrometer) pro studium sluneční koróny;
- koronograf WLC (White Light Coronograph) pro studium koróny v integrálním světle;
- prototyp navigačního systému VGS (Video Guidance Sensor) pro automatické přibližování a setkávání;
- akcelerometr.
Aktivní životnost v samostatném letu je maximálně tři dny.
Parametry dráhy:
1997-11-22.00 28.47° 90.17 min 280 - 285 km
1997-11-23.94 28.47° 90.14 min 278 - 285 km
1997-11-24.58 28.47° 90.13 min 278 - 284 km

Události:
1997-11-19 19:46:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1997-11-21 19:26 UT: Vyzvednutí družice nad nákladový prostor.
21:05 UT: Uvolnění družice k samostatnému letu.
1997-11-24 02:09 UT: Kosmonauti Scott a Doi zachytili družici Spartan 201-04.
02:23 UT: Uložení družice do lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu.
1997-12-05 12:21:01 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu; celková doba trvání letu 15.69 dne.
Poslední aktualizace: 2015-07-24       © Jan Sedláček