1998-043


1998-07-10, 06:30:00 UT; Bajkonur, PU-45; Zenit-2

1998-043A
SSC 25394
Resurs-O1 No. 4   (Ресурс-О1 № 4) Rusko
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro ústav GNIPC Priroda, Moskva, postavilo VNII Elektromechaniki im. A.G.Iosifjana, Istra, na základě platformy SP-2.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1250 kg má tvar válce o průměru 140 cm a délce asi 500 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m dodávajících maximálně 1.2 kW. Optika přístrojů pro snímkování je umístěna v ose válce, která směřuje do středu Země. Získaná data se ukládají do palubní paměti a předávají na Zemi v pásmu X rychlostí 15.36 Mbit/s nebo 61.44 Mbit/s.
Družice nese:
- přístroj MSU-E (multispktralnoje skanirujuščeje ustrojstvo-ekstrennoje) pro snímkování s rozlišením 35 m;
- přístroj MSU-SK (multispktralnoje skanirujuščeje ustrojstvo-srednego kačestva) pro snímkování s rozlišením 140 m;
- kameru MR-900M pro snímkování ve viditelné a blízké infračervené oblasti;
- aparaturu ISP-2 (izmeritel solnečnoj postojannoj) pro měření slunečního záření;
- vícekanálový radiometr ScaRaB-2 (Scanner for Radiation Budget) pro měření tepelné bilance Země, připravily CNES (Francie), RKA (Rusko) a GKSS (Německo);
- teleskop NINA (New Instrument for Nuclear Analysis) pro měření charakteristik toků částic, dodal Italian National Institute of Nuclear Physics, Řím;
- komunikační experiment IRIS (Intercontinental Retrieval of Information via Satellite) pro přenos elektronické pošty, připravila firma SAIT-Systems SA, Brusel.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1998-07-10.39 98.81° 101.23 min 815 - 818 km
2003-01-01.50 98.64° 101.13 min 812 - 813 km
2008-01-01.76 98.41° 101.11 min 810 - 813 km
2013-01-01.87 98.34° 101.10 min 809 - 812 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1999-duben Došlo k dočasnému selhání komunikačního kanálu.
2002-04-02 Družice ukončila operační provoz.
1998-043B
SSC 25395
FASat B   (Fuerza Aérea Satélite) Chile
FASat-Bravo   (Fuerza Aérea Satélite - Bravo)
Technologická družice.
Družici pro Fuerza Aérea Satélite, Santiago de Chile, postavila firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guilford, na základě platformy MicroSat-70.
Gravitačním gradientem a rotací (0.6°/s) stabilizovaná družice o hmotnosti 55 kg má tvar hranolu o rozměrech 36x36x60 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 25 W. Z horní základny vychází 600 cm dlouhá tyč (průměr 1.2 cm) se 4 kg závažím. Data se na Zemi předávají rychlostí mezi 9.6 a 76.8 kbit/s.
Družice nese:
- soubor přístrojů OLME (Ozone Layer Measurement Experiment) pro sledování ozonové vrstvy;
- kamery EIS (Earth Imaging System) pro snímkování zemského povrchu ve viditelné oblasti spektra s rozlišením 2 km;
- experiment DTE (Data Transfer Experiment) pro zkoušky různých komunikačních prostředků;
- prototyp paměti SSDRE (Solid State Data Recorder Experiment);
- experimentální navigační systém založený na příjmu signálů GPS.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 roků.
Parametry dráhy:
1998-07-10.87 98.79° 101.23 min 816 - 818 km
2003-01-01.88 98.63° 101.13 min 811 - 814 km
2008-01-01.21 98.41° 101.10 min 809 - 813 km
2013-01-02.50 98.35° 101.08 min 808 - 812 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-07-11 04:03 UT: Potvrzeno oddělení od družice Resurs-O1 No. 4.
2001-červen Družice pro selhání baterie ukončila provoz.
1998-043C
SSC 25396
TMSat-1   (Thai Microsatellite) Thajsko
Thai-Paht 1  
TO-31   (Thai-MicroSat OSCAR 31)
Technologická družice.
Družici pro podnik Thai MicroSatellite Co. Ltd., Bangkok, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guilford, na základě platformy SSTL-70.
Družice o hmotnosti 48.7 kg má tvar hranolu o rozměrech 35x35x65 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající maximálně 35 W a dobíjející palubní NiCd baterii s kapacitou 7 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF a UHF.
Družice nese:
- zařízení pro digitální zpracování signálů DSPE (Digital Signal Processing Experiment);
- experimentální navigační systém založený na příjmu signálů GPS sloužící rovněž pro synchronizaci času;
- kameru EIS (Earth Imaging Subsystem) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením asi 400 m.
Parametry dráhy:
1998-07-10.88 98.80° 101.23 min 816 - 817 km
2003-01-01.95 98.63° 101.16 min 812 - 815 km
2008-01-01.79 98.40° 101.40 min 811 - 815 km
2013-01-02.55 98.36° 101.13 min 810 - 814 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
2001-únor Mise byla ukončena.
1998-043D
SSC 25397
TechSat 1B   Izrael
Gurwin Techsat 1B  
GO-32   (Gurwin OSCAR 32)
Technologická družice; náhrada za družici Gurwin 1, která havarovala 28. března 1995.
Družici postavil a provozuje Technion - Institute of Technology, Haifa; stavbu družice financoval Joseph Gurwin (americký průmyslník a filantrop, 13.6.1920 - 24.9.2009).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 48 kg má tvar krychle s délkou hrany 44.5 cm se čtyřmi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 20 W a dobíjejícími NiCd baterie. Stabilizaci udržují silové setrvačníky a magnetické cívky a je kontrolována tříosým magnetometrem. Na povrchu družice jsou instalovány laserové odrážeče pro přesné měření dráhy. Komunikace s družicí probíhá v radioamatérském pásmu 435 MHz.
Družice nese:
- aparaturu OM-2 (Ozone Meter 2) pro měření koncentrace ozonu v atmosféře;
- komunikační zařízení pro přenos zpráv kurýrním způsobem;
- zařízení SOREQ (Single Event Monitor for Detecting Protons and Heavy Ions in Space) pro měření slunečních nabitých částic;
- experiment SUPEX (Superconductivity Experiment) pro pokusy se supravodivostí;
- experiment XDEX (X-Ray Detector Experiment) k testování rentgenových detektorů pro budoucí rentgenový dalekohled;
- soustavu ERIP (Earth Remote-Sensing Imaging Package) pro monochromatické snímkování zemského povrchu s rozlišením 52 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.
Parametry dráhy:
1998-07-10.95 98.80° 101.22 min 815 - 818 km
2003-01-01.95 98.63° 101.20 min 815 - 816 km
2008-01-01.01 98.39° 101.18 min 813 - 816 km
2013-01-01.99 98.39° 101.17 min 813 - 816 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
2010-březen Degradace slunečních článků dosáhla takového stupně, že družice nemá dostatek energie, a proto byla mise po více než 11 letech ukončena.
1998-043E
SSC 25398
Westpac   (Western Pacific Satellite) Austrálie
WPLTN-1   (Western Pacific Laser Tracking Network)
Pasivní geodetická družice.
Družici pro Australian Surveying and Land Information Group, Canberra, postavila firma Electro Optic Systems, Queanbeyan, ve spolupráci s Ruskou kosmickou agenturou.
Družice o hmotnosti 23.8 kg má tvar koule s průměrem 24.5 cm, na celém vnějším povrchu je rovnoměrně rozmístěno 60 koutových odrážečů. Pro minimalizaci změn vlivem tepelných rozdílů při přechodu ze světla do stínu je povrcg družice pokryt speciální stabilizační hmotou bílé barvy.
Družice nenese žádné další vybavení.
Předpokládaná životnost je desítky let.
Parametry dráhy:
1998-07-10.95 98.80° 101.23 min 816 - 818 km
2003-01-01.21 98.63° 101.22 min 816 - 817 km
2008-01-01.23 98.39° 101.22 min 815 - 817 km
2013-01-02.38 98.40° 101.21 min 815 - 818 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
2012 Družice je stále využívaná pro geodetická měření.
1998-043F
SSC 25399
Safir 2   (Satellite for Information Relay) Německo
 
Telekomunikační družice.
Družici pro organizaci Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten postavila firma OHB-System AG, Bremen, provoz zabezpečuje OHB Teledata, Bremen.
Družice o hmotnosti 55 kg má tvar hranolu s rozměry 45x45x50 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice nese telekomunikační aparaturu pro přenos dat kurýrním způsobem v pásmu 401/400&MHz.
Parametry dráhy:
1998-07-10.95 98.80° 101.23 min 815 - 818 km
2003-01-01.76 98.64° 101.15 min 812 - 814 km
2008-01-01.35 98.40° 101.13 min 811 - 813 km
2013-01-01.11 98.35° 101.11 min 810 - 813 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-043G
SSC 25400
horní stupeň rakety   Rusko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 8300 kg je dlouhé 10.4 m s vnějším průměrem 390 cm.
Parametry dráhy:
1998-07-10.39 98.81° 101.10 min 805 - 817 km
2003-01-01.79 98.64° 101.06 min 802 - 816 km
2008-01-01.68 98.45° 101.05 min 801 - 816 km
2013-01-01.05 98.28° 101.04 min 800 - 815 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-043H
SSC 25401
kryt motoru   Rusko
 
Oddělovací kryt motoru chránící užitečné zatížení od výtokových plynů.
Parametry dráhy:
1998-07-15.63 99.03° 103.33 min 801 - 1032 km
2003-01-01.91 98.52° 103.41 min 800 - 1040 km
2008-01-01.58 98.45° 103.38 min 799 - 1038 km
2013-01-01.83 98.56° 103.36 min 799 - 1036 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-043J
SSC 25402
kryt motoru   Rusko
 
Oddělovací kryt motoru chránící užitečné zatížení od výtokových plynů.
Parametry dráhy:
1998-07-15.64 98.54° 103.50 min 802 - 1047 km
2003-01-01.64 98.82° 103.26 min 799 - 1027 km
2008-01-01.82 98.81° 103.24 min 798 - 1025 km
2013-01-01.54 99.06° 103.21 min 797 - 1024 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-043K
SSC 25403
kryt motoru   Rusko
 
Oddělovací kryt motoru chránící užitečné zatížení od výtokových plynů.
Parametry dráhy:
1998-07-15.63 98.58° 104.67 min 818 - 1140 km
2003-01-01.78 98.61° 104.60 min 816 - 1135 km
2008-01-01.95 98.57° 104.57 min 816 - 1133 km
2013-01-02.49 98.53° 104.56 min 816 - 1131 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
1998-043L
SSC 27491
kryt motoru   Rusko
 
Oddělovací kryt motoru chránící užitečné zatížení od výtokových plynů.
Katalogizován v červenci 2002.
Parametry dráhy:
2002-07-29.01 98.89° 104.47 min 817 - 1122 km
2003-01-01.00 98.89° 104.46 min 816 - 1122 km
2008-01-01.84 99.10° 104.44 min 817 - 1120 km
2013-01-01.83 99.06° 104.43 min 815 - 1121 km

Události:
1998-07-10 06:30:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-06-10       © Jan Sedláček