2015-025


2015-05-20, 15:05:05 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 501, AV-054

2015-025A
SSC 40651
USA 261   USA
AFSPC-5   (Air Force Space Command 5)
OTV-2 F2   (Orbital Test Vehicle 2 Flight 2) neoficiálně
X-37B OTV-4   (Experimental Orbital Test Vehicle)
Vojenský automatický miniraketoplán.
Raketoplán pro americké ministerstvo obrany postavila firma Boeing, Phantom Works division; provoz zajišťuje USAF Rapid Capabilities Office, Washington.
Raketoplán o hmotnosti asi 5000 kg má délku 892 cm a výšku 289 cm; rozpětí křídel je 455 cm. Pro let v atmosféře je opatřen dvojitou kýlovou plochou ve tvaru písmene "V". V centrální části trupu je nákladový prostor, v němž je možno přepravovat náklad o hmotnosti kolem 500 kg; v nákladovém prostoru je uložen panel sluneční baterie, který se po dosažení oběžné dráhy a otevření vrat nákladového prostoru rozevírá. Pro manévrování na dráze je vybaven motorem Rocketdyne AR2-3 o tahu 29.34 kN, palivem je hydrazin. Přistání na zemi je řízeno autonomním automatickým systémem.
Raketoplán nese:
- experimentální iontové motorky testované pro budoucí použití na družicích Advanced Extremely High Frequency;
- experiment METIS (Materials Exposure and Technology Innovation in Space) pro sledování vlivu kosmického prostředí na různé materiály, připravil NASA;
- další blíže nespecifikované experimenty pro zkoumání nových kosmických technologií.
Plánovaná délka mise nebyla oznámena (odhaduje se na minimálně 800 dní); předchozí let tohoto exempláře trval 469 dní.
Parametry dráhy:
2015-05-20 40° 400 - 400 km odhadované parametry počáteční dráhy

Události:
2015-05-19 Nosná raketa byla ustavena na startovní rampu.
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~15:24 UT: Raketoplán se oddělil od horního stupně rakety.
2015-025B
SSC 40652
USS Langley   (Unix Space Server Langley) USA
 
Technologická družice.
Družici postavila na základě platformy firmy Pumpkin Inc. a provozuje ji US Naval Academy za spolupráce s NRO.
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti asi 3 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm. Články sluneční baterie jsou umístěny na čtyřech výklopných panelech a třech stěnách družice; energetický systém doplňuje baterie s kapacitou 20 Wh. Stabilizační systém obsahuje magnetometr, magnetické cívky, inerciální měřicí plošinu a silové setrvačníky. Pro ukládání dat je k dispozici flash disk s kapacitou 32 GB.
Družice nese:
- server, který má prokázat použití satelitu v internetové síti a dále se bude srovnávat rychlost kosmického internetu a pozemní sítě (družice pracuje s operačním systémem Lynux);
- HD kameru pro snímkování zemského povrchu;
- transpondér pro radioamatérský provoz (současně obslouží 20 radioamatérů).
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025C
SSC 40653
O/C-1   (Optical CubeSat) USA
OptiCube 01   (Optical CubeSat)
Technologická družice.
Družici pro National Reconnaissance Office postavila California Polytechnic State University v rámci programu Cal Poly Picosatellite Project.
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti asi 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm.
Družice slouží jako cíl testování pozemních sledovacích stanic pro kontrolu kosmického odpadu na nízkých oběžných drahách.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025D
SSC 40654
PSAT   (Parkinson Satellite) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti v US Naval Academy Satellite Laboratory.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x15 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie. Energetický systém doplňuje baterie s kapacitou 10 Wh. Stabilizace je dosaženo použitím magnetických cívek. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF a UHF.
Družice nese dva transpondéry pro amatérské družicové služby (SMS, přenos malých objemů dat).
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025E
SSC 40655
BRICSat-P   USA
(Ballistically Reinforced Communication Satellite – Propulsion Test)
 
Technologická družice.
Družici postavily US Naval Academy a George Washington University za spolupráce s NRO.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti 1.9 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x15 cm. Pro stabilizaci družice se používají gyroskopy a magnetometry, jako výkonné prvky budou používány experimentální iontové motorky.
Družice nese:
- čtyři experimentální iontové motorky, které neobsahují žádné pohyblivé díly (vyvinuté v George Washington University);
- dva transpondéry pro radioamatérský provoz.
Po skončení hlavní části mise mají být pokusné motorky použity ke zkrácení životnosti na dráze.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025F
SSC 40656
O/C-2   (Optical CubeSat) USA
OptiCube 02   (Optical CubeSat)
Technologická družice.
Družici pro National Reconnaissance Office postavila California Polytechnic State University v rámci programu Cal Poly Picosatellite Project.
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti asi 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm.
Družice slouží jako cíl testování pozemních sledovacích stanic pro kontrolu kosmického odpadu na nízkých oběžných drahách.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025G
SSC 40657
GEARRS-2   USA
(Globalstar Evaluation And Risk Reduction Spacecraft)
 
Technologická družice.
Družici postavily Near Space Launch a Air Force Research Laboratory za spolupráce s NRO (navazuje na výzkumy prováděné na Taylor University).
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti asi 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese komunikační aparaturu, která má prokázat možnosti družicové sítě Globalstar pro nepřetržité řízení satelitů a komunikaci s nimi.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025H
SSC 40658
O/C-3   (Optical CubeSat) USA
OptiCube 03   (Optical CubeSat)
Technologická družice.
Družici pro National Reconnaissance Office postavila California Polytechnic State University v rámci programu Cal Poly Picosatellite Project.
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti asi 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm.
Družice slouží jako cíl testování pozemních sledovacích stanic pro kontrolu kosmického odpadu na nízkých oběžných drahách.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025J
SSC 40659
AeroCube 8A   USA
 
Technologická družice.
Družici postavily The Aerospace Corporation, MIT a eSpace za spolupráce s NRO.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie (testují se nové typy článků).
Družice nese:
- experiment se sledováním chování nových uhlíkových nanotrubic v podmínkách kosmického letu a možnosti jejich využití pro stínění před kosmickým zářením;
- pokusnou pohonnou jednotku SiEPro (Scalable ion-Electrospray Propulsion System) s iontovým motorem pro manévrování na dráze.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025K
SSC 40660
AeroCube 8B   USA
 
Technologická družice.
Družici postavily The Aerospace Corporation, MIT a eSpace za spolupráce s NRO.
Družice typu CubeSat velikosti 1.5U o hmotnosti asi 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie (testují se nové typy článků).
Družice nese:
- experiment se sledováním chování nových uhlíkových nanotrubic v podmínkách kosmického letu a možnosti jejich využití pro stínění před kosmickým zářením;
- pokusnou pohonnou jednotku SiEPro (Scalable ion-Electrospray Propulsion System) s iontovým motorem pro manévrování na dráze.
Parametry dráhy:

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2015-025L
SSC 40661
LightSail-A   USA
 
Technologická družice.
Družici za podpory NASA a finanční účasti Planetary Society postavily Ecliptic Enterprises Corporation, California Polytechnic University San Luis Obispo, Georgia Institute of Technology, Boreal Space, Half-Band Technologies LLC a Stellar Exploration, Inc.
Družice typu CubeSat velikosti 3U o hmotnosti 5 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x34 cm se čtyřmi odklápěcími panely sluneční baterie, další články sluneční baterie jsou na horní a dolní podstavě tělesa; energetický systém doplňuje palubní Li-polymerová baterie. Dvě jednotky CubeSatu obsahují složenou plachtu, třetí nese avioniku, stabilizační prvky - magnetické cívky, gyroskopy, setrvačník - a akcelerometr. Komunikace s družicí probíhá v pásmu 435 MHz.
Družice nese:
- čtvercovou sluneční plachtu o ploše 32 m2 (5.6x5.6 m) z mylaru (tloušťka 4.5 mikronu) - testuje se rozkládání konstrukce;
- dvě kamery (na koncích panelů sluneční baterie) pro sledování rozvíjení sluneční plachty.
Parametry dráhy:
2015-06-10 346 - 607 km

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
20:01 UT: Na Zemi byl přijat první úplný paket.
2015-05-22 21:31 UT: Z družice byl odeslán poslední datový paket; důvodem odmlčení družice je softwarová chyba.
2015-05-30 Družice obnovila komunikaci se zemí.
2015-06-07 Sluneční plachta byla rozložena.
2015-06-14 Přirozený zánik v atmosféře po 25 dnech letu.
2015-025M
SSC 40662
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2015-05-20 ~56° 355 - 700 km přibližné parametry před oddělením družic

Události:
2015-05-20 15:05:05 UT: Vzlet.
~15:24 UT: Oddělení raketoplánu X-37B.
Přechod na vyšší dráhu.
~17:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
Po oddělení družic byl naveden do atmosféry nad Indickým oceánem.
Prameny informací:
  http://www.ulalaunch.com/ula-successfully-launches-afspc5.aspx
  http://www.ulalaunch.com/uploads/docs/Mission_Booklets/AV/av_afspc5_mob.pdf
  http://www.ulalaunch.com/uploads/docs/Launch/AtlasV_AFSPC-5_ULTRASat_CubeSat_descriptions.pdf
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/05/atlas-v-x-37b-spaceplane-launch/
  http://spaceflightnow.com/2015/05/20/recap-story-x-37b-embarks-on-fourth-voyage-in-space/
  http://www.spaceflight101.com/afspc-05-secondary-payloads.html
  http://www.spaceflight101.com/lightsail-a.html
  http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/2015/20150526-software-glitch-pauses-ls-test.html
  http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/2015/20150531-lightsail-possible-tuesday-deploy.html
  http://sail.planetary.org/
Poslední aktualizace: 2015-06-17       © Jan Sedláček