1998-F01


1998-01-22, 12:56 UT; Palmachim; Shavit 1, 4


Ofeq 4   (4 אופק) Izrael
 
Vojenská fotoprůzkumná družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici pro izraelskou armádu postavila firma Israel Aircraft Industries Ltd., Haifa, podle civilní družice EROS-A.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 225 kg má přibližně tvar šestibokého hranolu s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu s rozlišením kolem 500 cm.
Družice měla v provozu nahradit družici Ofeq 3 (1995-018A, 23549).
Události:
1998-01-22 12:56 UT: Vzlet.
Raketa havarovala a zřítila se do Středozemního moře nedaleko Malty. Důvodem havárie byla blíže nespecifikovaná technická závada na druhém stupni rakety.
Poslední aktualizace: 2015-05-11       © Jan Sedláček