1998-069


1998-12-04, 08:35:34.075 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Endeavour, OV-105

1998-069A
SSC 25549
STS 88   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-13  
ISS-01-2A   (International Space Station)
Shuttle Mission 93  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 119 715 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2041, 2044 a 2050 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladním prostoru je umístěn modul Unity s přechodovými tunely PMA-1 a PMA-2 jako základní prvek amerického segmentu Mezinárodní kosmické stanice pouzdra se studentskými experimenty.
Hlavním cílem mise je připojení amerického modulu Unity k ruskému modulu Zarja - zahájení výstavby Mezinárodní kosmické stanice.
Posádka:
Robert Donald Cabana NASA, USA 4. let
Frederick Wilford Sturckow NASA, USA 1. let
Jerry Lynn Ross NASA, USA 6. let
Nancy Jane Currieová NASA, USA 3. let
James Hansen Newman NASA, USA 3. let
Sergej Konstantinovič Krikaljov RKA, Rusko 4. let

Parametry dráhy:
1998-12-04.39 51.59° 89.54 min 181 - 323 km
1998-12-04.52 51.60° 89.65 min 191 - 324 km
1998-12-06.94 51.60° 92.32 min 383 - 394 km
1998-12-13.92 51.60° 92.35 min 381 - 399 km
1998-12-15.92 51.58° 92.35 min 381 - 398 km

Události:
1998-10-21 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1998-12-03 Vzlet plánovaný na 08:58:19 UT byl odložen o jeden den z důvodu signalizované závady na hydraulickém okruhu číslo 1. Odpočet byl zastaven v čase T-4 minuty.
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet.
09:19 UT: Po manévru OMS-2 byla dosažena základní dráha.
~09:30 UT: Byly otevřeny dveře nákladového prostoru.
1998-12-05 Modul Unity byl v nákladovém prostoru pomocí robotického ramene ustaven do pozice k připojení k modulu Zarja.
23:45 UT: Modul byl spojen přechodovým tunelem PMA-2 s raketoplánem.
1998-12-06 23:47 UT: Robotickým manipulátorem byl zachycen modul Zarja.
1998-12-07 02:07 UT: Došlo ke spojení modulů Zarja a Unity.
02:48 UT: Bylo dokončeno pevné spojení obou modulů.
22:10 UT: Ross a Newman zahájili výstup do volného vesmíru, při němž propojili elektrické kabely mezi Zarjou a Unity.
1998-12-09 Pomocí motorů raketoplánu byla zvýšena dráha letu komplexu; motory RCS pracovaly s přestávkami 22 minut a zvýšily střední výšku dráhy asi o 9 km.
1998-12-10 19:55 UT: Kosmonauti Cabana a Krikaljov přestoupili do modulu Unity a později otevřeli průlezy i mezi Unity a Zarjou. Následovali je i další členové posádky
1998-12-11 22:41 UT: Byly uzavřeny průlezy mezi Zarjou a Unity.
1998-12-12 Kosmonauti se vrátili na palubu raketoplánu.
00:26 UT: Byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a přechodovým tunelem PMA-2.
1998-12-13 20:25 UT: Raketoplán se oddělil od Mezinárodní kosmické stanice.
21:49 UT: Raketoplán zahájil odlet do bezpečné vzdálenosti.
1998-12-14 04:31 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna družice SAC-A.
1998-12-15 02:09 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna družice MightySat-1.
1998-12-16 02:46:36 UT: Zapálením obou motorů OMS byl zahájen návratový manévr; motory pracovaly 183 s a snížily rychlost o 106.4 m/s.
03:22:01 UT: Raketoplán vstoupil ve výšce 121 km do atmosféry.
03:53:29 UT: Raketoplán dosedl na přistávací dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
03:54:21 UT: Raketoplán se zastavil; celková délka letu 11.8 dne.
1998-069B
SSC 25550
SAC-A   (Satélite de Aplicaciones Scientífico) Argentina
 
Technologická družice pro testování systémů budoucích družic.
Družici pro agenturu CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), Buenos Aires, postavila firma INVAP S.A., San Carlos de Bariloche.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 68 kg má tvar kvádru se skosenými hranami o rozměrech 45x45x50 cm s třemi panely sluneční baterie (dva výklopné, jeden pevně připojený k boku tělesa) s křemíkovými články argentinské výroby. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky a magnetické cívky, osa rotace (4 až 15 ot/min) je kolmá na rovinu oběžné dráhy. Pro příjem signálů z družic GPS jsou k dispozici čtyři antény.
Družice nese:
- panchromatickou kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 400 m;
- magnetometr pro měření zemského magnetického pole;
- navigační zařízení DGPS (Differential Global Positioning System);
- experimentální přenosovou soustavu pro testování přenosu dat, připravily Universidad de La Plata a Instituto Argentino de Radioastronomía;
- experiment pro studium degradace článků sluneční baterie; články připravily laboratoře Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3.5 měsíce.
Parametry dráhy:
1998-12-14.55 51.58° 92.37 min 382 - 399 km
1999-05-05.12 51.58° 91.78 min 353 - 370 km
1999-08-31.22 51.57° 90.75 min 304 - 319 km
1999-10-24.87 51.55° 87.33 min 141 - 144 km

Události:
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet v nákladním prostoru raketoplánu Endeavour.
1998-12-14 04:31 UT: Družice byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
15:29 UT: Řízení družice převzalo argentinské středisko Estación Principal de Control.
1999-01-06 Bylo zahájeno snímkování zemského povrchu.
1999-srpen Družice ukončila činnost.
1999-10-25 ~00:29 UT: Přirozený zánik v atmosféře 324.7 dne po startu (314.8 dne samostatného letu).
1998-069C
SSC 25551
MightySat 1   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila firma Orbital Science Corporation, McLean, kompletaci zajistila Air Force Research Laboratory, Kirtland AFB; provoz zajišťuje Space and Missile Systems Center Test and Evaluation Directorate (SMC/TE), Kirtland AFB.
Rotací stabilizovaná družice (3 ot/min) o hmotnosti 63 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu s obvodovým pláštěm a horní podstavou pokrytými články sluneční baterie, která dobíjí palubní NiCd baterii s kapacitou 4 Ah. Orientační systém obsahuje tříosý magnetometr, dva senzory Slunce a tři magnetické cívky. Data se přenášejí na Zemi v pásmu UHF rychlostí 9600 bit/s.
Družice nese:
- experiment ACS (Advanced Composite Structure) zkoumající vliv kosmického prostředí na konstrukční prvky;
- pokusné sluneční články ASCE (Advanced Solar Cell Experiment) zkoumající funkci článků sluneční baterie;
- experiment MAPLE-1 (Microsystem and Packaging for Low Power Electronics) pro sledování výkonu elektroniky v podmínkách kosmu;
- experiment SMARD (Shape-Memory Actuated Release Device) pro testování rázů při oddělování družice;
- detektor MPID (Micro-Particle Detector Impact) pro sledování dopadů mikročástic na dvě desky o rozměrech 4x8 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
1998-12-15.12 51.57° 92.37 min 382 - 398 km
1999-08-31.21 51.56° 91.05 min 320 - 333 km
1999-11-21.54 51.54° 87.37 min 141 - 147 km

Události:
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet v nákladním prostoru raketoplánu Endeavour.
1998-12-15 02:09 UT: Družice byla vypuštěna z nákladového prostoru raketoplánu.
1998-12-21 Družice byla uvedena do provozu.
1999-11-21 ~17:11 UT: Přirozený zánik v atmosféře 352.4 dne po startu (341.6 dne samostatného letu); družice fungovala až do zániku.
1998-069D
SSC 25564
fragment   USA
 
Držák cívky zajišťovacího lana; těleso o hmotnosti asi 3.9 kg s rozměry 14x24x42 cm. Objekt se dostal na samostatnou dráhu během činnosti kosmonautů ve volném vesmíru (8.12.).
Parametry dráhy:
1998-12-08.25 51.60° 92.32 min 381 - 394 km
1999-04-07.61 51.54° 87.85 min 167 - 169 km

Události:
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet v raketoplánu Endeavour.
1998-12-08 Fragment se dostal na samostatnou dráhu.
1999-04-08 Přirozený zánik v atmosféře 125 dní po startu (121 den samostatného letu).
1998-069E
SSC 25565
fragment   USA
 
Objímka elektrického šroubováku; těleso o hmotnosti asi 1.1 kg s přibližnými rozměry 9x10x13 cm. Objekt se dostal na samostatnou dráhu během činnosti kosmonautů ve volném vesmíru (8.12.).
Parametry dráhy:
1998-12-08.52 51.61° 92.32 min 384 - 392 km
1999-03-23.54 51.56° 89.23 min 229 - 244 km

Události:
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet v raketoplánu Endeavour.
1998-12-08 Fragment se dostal na samostatnou dráhu.
1999-03-24 Přirozený zánik v atmosféře 110 dní po startu (106 dní samostatného letu).
1998-069F
SSC 25575
Unity   USA
Node-1  
ISS-LP-2A   (International Space Station - Launch Package -2 American)
Základní modul amerického segmentu Mezinárodní kosmické stanice.
Modul pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma The Boeing Co., Seattle.
Modul o startovní hmotnosti 12 717 kg (samostatný modul 11 600 kg) má tvar válce s vnějším průměrem 501 cm a délkou 520 cm; ke kuželovým dnům jsou připojeny propojovací tunely PMA-1 a PMA-2 (Pressurized Mating Adapter). Pro připojování dalších modulů je k dispozici šest kruhových montážních uzlů ACBM (Active Common Bething Mechanism).
Předpokládaní minimální aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
1998-12-04.39 51.59° 89.54 min 181 - 323 km
1998-12-04.52 51.60° 89.65 min 191 - 324 km
1998-12-06.94 51.60° 92.32 min 383 - 394 km
1998-12-07 součást ISS; dráha jako objekt 1998-067A

Události:
1998-12-03 Vzlet plánovaný na 08:58:19 UT byl odložen o jeden den z důvodu signalizované závady na hydraulickém okruhu číslo 1. Odpočet byl zastaven v čase T-4 minuty.
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1998-12-05 Modul byl v nákladovém prostoru raketoplánu pomocí robotického ramene ustaven do pozice k připojení k modulu Zarja.
23:45 UT: Modul byl spojen přechodovým tunelem PMA-2 s raketoplánem.
1998-12-07 02:07 UT: Došlo ke spojení modulů Zarja a Unity.
02:48 UT: Bylo dokončeno pevné spojení obou modulů; byl vytvořen základ budoucí Mezinárodní kosmické stanice.
1998-12-10 19:55 UT: Kosmonauti Cabana a Krikaljov vstoupili do modulu Unity a později otevřeli průlezy i mezi Unity a Zarjou.
1998-12-11 22:41 UT: Byly uzavřeny průlezy mezi Zarjou a Unity.
1998-12-12 00:26 UT: Byly uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a přechodovým tunelem PMA-2.
1998-12-13 20:25 UT: Raketoplán se oddělil od modulu.
Poslední aktualizace: 2015-05-21       © Jan Sedláček