1998-068


1998-11-22, 23:54 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925-9.5

1998-068A
SSC 25546
Bonum-1   (Бонум-1) Rusko
Most 1  
Stacionární telekomunikační družice (první telekomunikační družice vyrobená v USA pro ruského zákazníka).
Družici pro mediální koncern Media Most, Moskva, postavila americká firma Hughes Space and Communications CO., Seal Beach, na základě platformy HS-376HP.
Rotací stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1425.2 kg (prázdná 620 kg) má tvar válce o průměru 217 cm a výšce 315 cm (na dráze 797 cm). Články sluneční baterie dodávající 1.4 kW (na konci aktivní životnosti) jsou umístěny na obvodovém plášti družice a na povrchu dutého válce, z něhož se družice na dráze vysunuje; palubní baterie NiH2 mají kapacitu 141 Ah. Komunikační eliptická anténa o rozměru 254x203 cm je umístěna na protirotující plošině, od níž se vyklápí po dosažení pracovní dráhy. Pro dosažení pracovní polohy je družice opatřena pohonnou jednotkou s motorem Thiokol Star-30C, pro korekce dráhy má čtyři motory s tahem po 22 N.
Družice nese 8 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 36° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 11.5 roku.
Parametry dráhy:
1998-11-23.98 19.49° 730.58 min 1290 - 36709 km
1998-11-30.89 0.07° 1431.43 min 35670 - 35720 km
1998-12-18.01 0.05° 1436.08 min 35785 - 35787 km nad 36° v.d.
1999-01-31.12 0.03° 1436.09 min 35784 - 35789 km nad 36.3° v.d.
2000-08-30.64 0.02° 1436.12 min 35784 - 35790 km nad 56° v.d.
2003-01-02.02 0.05° 1436.06 min 35785 - 35786 km nad 56° v.d.
2008-01-01.70 0.03° 1436.11 min 35775 - 35799 km nad 56° v.d.
2013-01-01.76 1.08° 1436.07 min 35775 - 35797 km nad 56° v.d.
2014-12-30.32 2.46° 1453.99 min 36125 - 36147 km

Události:
1998-11-19 Plánovaný start byl odložen pro závadu komunikace mezi družicí a řídicím systémem nosné rakety.
1998-11-21 Plánovaný start byl odložen pro závadu na senzorech motorů prvního stupně rakety.
1998-11-22 23:54 UT: Vzlet.
1998-11-23 01:08 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1998-11-28 Byla dosažena předběžná stacionární dráha.
1999-01-22 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2000-srpen Družice byla přemístěna nad 55° v.d.
2012-03-23 Provoz družice byl prodloužen do začátku roku 2014.
2014-prosinec Družice byla převedena na odkládací dráhu.
1998-068B
SSC 25547
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1998-11-23.62 25.76° 103.28 min 275 - 1552 km
1999-01-01.21 25.77° 102.91 min 274 - 1518 km
2000-01-01.11 25.76° 98.55 min 265 - 1114 km
2000-10-07.18 25.72° 87.05 min 122 -   134 km

Události:
1998-11-22 23:54 UT: Vzlet.
2000-10-07 Přirozený zánik v atmosféře po 685 dnech letu (1.88 roku).
1998-068C
SSC 25548
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
1998-11-23.98 19.65° 669.03 min 1305 - 36617 km
2003-01-01.72 19.27° 669.24 min 1293 - 36639 km
2008-01-02.28 20.43° 669.23 min 1265 - 36668 km
2013-01-01.44 19.52° 669.25 min 1358 - 36576 km

Události:
1998-11-22 23:54 UT: Vzlet.
1998-11-23 01:08 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-05-22       © Jan Sedláček