1998-062


1998-10-25, 04:14:57 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

1998-062A
SSC 25512
Progress-M 40   (Прогресс-М 40) Rusko
 
Nákladní kosmická loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 239) o startovní hmotnosti 7180 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor KTDU-80 o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o celkové hmotnosti 2551.9 kg pro zabezpečení dalšího provozu stanice Mir (včetně 400 kg paliva), potraviny, vodu a vybavení pro experimenty. Na palubě je družice Sputnik 41 a zrcadlo Znamja-2.5 (po rozložení s průměrem 25 m).
Parametry dráhy:
1998-10-25.23 51.66° 88.62 min 190 - 222 km
1998-10-25.41 51.66° 89.67 min 233 - 282 km
1998-10-27.86 51.66° 91.73 min 354 - 364 km
1999-02-05.42 51.63° 91.63 min 343 - 367 km

Události:
1998-10-25 04:14:57 UT: Vzlet.
1998-10-27 05:43:41 UT: Připojení v automatickém režimu k modulu Kvant komplexu Mir.
~06:30 UT: Otevřeny průlezy mezi stanicí a nákladní lodí.
1999-02-04 09:59:32 UT: Oddělení lodi od modulu Kvatn; oddělování ručně řídil kosmonaut Padalka z paluby Miru.
10:24 UT: Ve vzdálenosti asi 750 m od stanice bylo zahájeno rozevírání zrcadla Znamja-2.5. Zrcadla se zarazilo o anténu systému Kurs a už se je nepodařilo uvolnit.
1999-02-05 10:16:05 UT: Spuštění brzdicího motoru, který snížil rychlost o 82.1 m/s.
~11:09:30 UT: Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem východně od Nového Zélandu po 103.29 dne letu.
1998-062B
SSC 25513
horní stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1998-10-25.23 51.64° 88.55 min 187 - 219 km
1998-10-26.64 51.64° 87.33 min 139 - 146 km

Události:
1998-10-25 04:14:57 UT: Vzlet.
1998-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 1 dni letu.
1998-062C
SSC 25533
Sputnik 41   (Спутник 41) Rusko, Francie
Spoutnik 41   francouzské označení
RS-18   (Radio Sputnik 18)
Radioamatérská družice.
Družici postavili ruští středoškoláci ve spolupráci s AMSAT France, Rueil-Malmaison; na financování projektu se podílel Aeroclub de France.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 3.5 kg má tvar koule o průměru 23 cm se čtyřmi prutovými anténami (zmenšený model družice Sputnik 1). Instalovaná aparatura je napájena pouze z chemické baterie.
Družice nese:
- radioamatérský vysílač pro pásmo VHF vysílající ze záznamu dvě 5 s relace v ruštině, francouzštině a angličtině;
- radiomaják, jehož vysílací frekvence je závislá na vnitřní teplotě družice (od -40°C, frekvence 179 Hz, po +50°C, frekvence 1483 Hz).
Předpokládaná aktivní životnost je 20 až 30 dní (omezena kapacitou chemické baterie).
Parametry dráhy:
1998-11-16.01 51.66° 91.58 min 346 - 357 km
1998-12-12.88 51.68° 90.93 min 319 - 322 km
1999-01-01.17 51.66° 90.01 min 271 - 279 km
1999-01-11.28 51.63° 87.22 min 136 - 137 km

Události:
1998-10-25 04:14:57 UT: Vzlet na palubě nákladní lodi Progress-M 40.
1998-11-10 ~19:30 UT: Družice byla během výstupu ruských kosmonautů Padalky a Avdějeva ze stanice Mir uvolněna na samostatnou dráhu.
1998-12-11 S družicí byl navázán poslední rádiový kontakt.
1999-01-11 ~07:48 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 78.1 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-05-29       © Jan Sedláček