1999-011


1999-03-05, 02:56 UT; Vandenberg AFB, RW-30/12; L-1011 Stargazer/Pegasus, 26

1999-011A
SSC 25646
WIRE   (Wide-field Infra Red Explorer) USA
SMEX-6   (Small Class Explorer)
SMEX/WIRE   (Small Class Explorer/Wide-field Infra Red Explorer)
Explorer 75  
Astronomická družice.
Družici postavilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, vývoj užitečného zatížení probíhal ve spolupráci s Utah State University a Lockheed Martin Missiles & Space Advanced Technology Center.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 254 kg má přibližně tvar válce s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 158 W a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 9 Ah. Získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 30 MByte, na Zemi se předávají v pásmu S rychlostí 2.25 Mbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje tříosý gyroskop, sledovače hvězd, sluneční čidla, senzor Země, tříosý magnetometr, čtyři silové setrvačníky a magnetické cívky.
Družice nese infračervený dalekohled chlazený pevným vodíkem (zásoba 4.5 kg).
Předpokládaná aktivní životnost je 4 měsíce (omezeno chladicím médiem).
Parametry dráhy:
1999-03-05.36 97.53° 95.93 min 539 - 588 km
2004-01-01.87 97.49° 93.84 min 451 - 474 km
2009-01-01.22 97.29° 92.87 min 395 - 406 km
2011-05-10.22 97.24° 87.13 min 126 - 138 km

Události:
1999-03-05 02:56 UT: Vzlet.
03:08 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
03:27 UT: Předčasně odpálen kryt dalekohledu, což vedlo k rychlému zahřívání a sublimaci pevného vodíku, a současně začala družice rotovat. Do získání plné kontroly nad družicí, ale došlo k odpaření veškerého chladicího media a nebylo možné zahájit vědecká měření.
1999-03-08 Družice byla prohlášena za nepoužitelnou pro plánovaná vědecká měření.
2011-05-10 ~07:00 UT: Přirozený zánik v atmosféře 4449.2 dní (12.18 roku) po startu.
1999-011B
SSC 25647
horní stupeň rakety   USA
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 176 kg je dlouhé 208 cm s vnějším průměrem 97 cm.
Parametry dráhy:
1999-03-05.16 97.54° 95.83 min 531 - 587 km
2004-01-01.07 97.49° 93.43 min 432 - 453 km
2007-09-06.51 97.25° 87.18 min 75 - 194 km

Události:
1999-03-05 02:56 UT: Vzlet.
03:08 UT: Oddělení družice.
2007-09-06 Přirozený zánik v atmosféře 3107 dní (8.51 roku) po startu.
1999-011C
SSC 25648
fragment družice   WIRE USA
 
Kryt dalekohledu.
Parametry dráhy:
1999-03-05.23 97.53° 95.98 min 540 - 591 km
2001-09-25.59 97.44° 87.77 min 157 - 170 km

Události:
1999-03-05 02:56 UT: Vzlet.
2001-09-25 Přirozený zánik v atmosféře 935 dní (2.56 roku) po startu.
Poslední aktualizace: 2015-04-27       © Jan Sedláček