2015-017


2015-03-27, 21:46:18 UT; Centre Spatial Guayanais; Sojuz ST-B / Fregat-MT, VS11

2015-017A
SSC 40544
Galileo FOC-M2 (7)   (Full Operational Capability - Model 2) ESA
Galileo SAT-7  
GSAT 0203  
Adam
Navigační družice.
Družici pro European Space Agency, Paříž, a European Commision, Brusel, postavila firma OHB System, Brémy, navigační zařízení dodala firma Surrey Satellite Technology, Ltd., Guildford.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 714 kg (prázdná 660 kg) má tvar kvádru o rozměrech 250x120x110 cm se dvěma výklopnými panely slunečních baterií o rozpětí 14.67 m, dodávajících průměrně 1.9 kW.
Družice nese:
- dvoje ultrapřesné rubidiové atomové hodiny, vysílač navigačních signálů pracující souběžně na třech pásmech (E5, E6 a E1);
- transpondér záchranného systému COSPAS SARSAT.
Plánovaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2015-03-28.10 54.82° 835.88 min 22448 - 23583 km
2015-03-29.46 55.07° 860.36 min 23565 - 23608 km

Události:
2015-03-27 21:46:18 UT: Vzlet.
2015-03-28 01:34 UT: Oddělení od stupně Fregat-MT.
2015-017B
SSC 40545
Galileo FOC-M2 (8)   (Full Operational Capability - Model 2) ESA
Galileo SAT-8  
GSAT 0204  
Anastasia
Navigační družice.
Družici pro European Space Agency, Paříž, a European Commision, Brusel, postavila firma OHB System, Brémy, navigační zařízení dodala firma Surrey Satellite Technology, Ltd., Guildford.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 714 kg (prázdná 660 kg) má tvar kvádru o rozměrech 250x120x110 cm se dvěma výklopnými panely slunečních baterií o rozpětí 14.67 m, dodávajících průměrně 1.9 kW.
Družice nese:
- dvoje ultrapřesné rubidiové atomové hodiny, vysílač navigačních signálů pracující souběžně na třech pásmech (E5, E6 a E1);
- transpondér záchranného systému COSPAS SARSAT.
Plánovaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2015-03-28.11 55.09° 859.92 min 23560 - 23593 km
2015-03-29.46 55.06° 859.52 min 23562 - 23573 km

Události:
2015-03-27 21:46:18 UT: Vzlet.
2015-03-28 01:34 UT: Oddělení od stupně Fregat-MT.
2015-017C
SSC 40546
horní stupeň rakety   Rusko
Fregat-MT  
Parametry dráhy:
2015-03-28.10 55.07° 860.05 min 23561 - 23598 km

Události:
2015-03-27 21:46:18 UT: Vzlet.
2015-03-28 01:34 UT: Oddělení družic.
Prameny informací:
    http://www.arianespace.com/images/launch-kits/launch-kit-pdf-frn/VS11-launchkit-FR.pdf http://www.arianespace.com/news-mission-update/2015/1273.asp
    http://www.arianespace.com/news-mission-update/2015/1274-success.asp
    http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-_Galileo/Launching_Galileo/Two_new_satellites_join_the_Galileo_constellation
    https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-04-04       © Jan Sedláček