1999-038


1999-07-16, 16:37:33 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

1999-038A
SSC 25858
Progress-M 42   (Прогресс-М 42) Rusko
 
Nákladní kosmická loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 242) o startovní hmotnosti 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor KTDU-80 o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 902 kg pro zabezpečení provozu stanice Mir, 725 kg paliva, 28 kg kyslíku, 150 kg vody, 207 kg potravin, 11 kg lékařského vybavení, 117 kg prádla a 280 kg vybavení pro experimenty.
Parametry dráhy:
1999-07-16.75 51.83° 88.67 min 176 - 241 km
1999-07-17.06 51.66° 89.40 min 243 - 246 km
2000-02-02.18 51.65° 90.75 min 302 - 320 km

Události:
1999-07-16 16:37:33 UT: Vzlet.
16:46:22 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1999-07-18 17:53:21 UT: Na 34. obletu připojení k modulu Kvant komplexu Mir.
2000-02-02 03:11:52 UT: Oddělení od modulu Kvant.
06:10:40 UT: Brzdicí motor po 510 s činnosti snížil rychlost o 78.02 m/s.
~07:00 UT: Nákladní loď řízeně zanikla nad jižními oblastmi Tichého oceánu; celková doba letu byla 200.6 dne
1999-038B
SSC 25859
horní stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1999-07-16.68 51.63° 88.67 min 188 - 229 km
1999-07-18.95 51.63° 87.22 min 136 - 137 km

Události:
1999-07-16 16:37:33 UT: Vzlet.
16:46:22 UT: Oddělení nákladní lodi.
1999-07-19 ~00:43 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.3 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-03-13       © Jan Sedláček