1999-030


1999-05-27, 10:49:42.731 UT; Cape Canaveral, LC-39; Discovery, OV-103

1999-030A
SSC 25760
STS 96   (Space Transportation System) USA
ISS-02-2A.1   (International Space Station)
Discovery F-26  
Shuttle Mission 94  
Spacehab 13  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 111 933 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2047, 2049 a 2051, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- přetlakový modul Spacehab s asi 1600 kg materiálu pro ISS, včetně potravin, 311 kg vody a lékařského vybavení;
- nosič nákladu ICC s části ruského jeřábu Strela, amerického OTD a tři schránky s nářadím pro práci ve volném vesmíru.
Posádka:
Kent Vernon Rominger NASA, USA 4. let
Rick Douglas Husband NASA, USA 1. let
Tamara Elizabeth Jerniganová NASA, USA 5. let
Ellen Lauri Ochoaová NASA, USA 3. let
Daniel Thomas Barry NASA, USA 2. let
Julie Payetteová CSA, Kanada 1. let
Valerij Ivanovič Tokarev Rosaviakosmos, Rusko 1. let

Parametry dráhy:
1999-05-27.45 51.59° 91.18 min 323 - 341 km
1999-05-28.94 51.59° 92.03 min 368 - 380 km
1999-05-29.20 51.69° 92.20 min 380 - 385 km
1999-06-03.44 51.59° 92.40 min 386 - 398 km
1999-06-05.58 51.60° 92.35 min 383 - 397 km

Události:
1999-05-27 10:49:42 UT: Vzlet.
11:35:38 UT: Navedení na základní dráhu.
1999-05-28 Raketoplán zahájil pomalé přibližování k ISS (76 km za oběh).
1999-05-29 01:35 UT: Byla spuštěna závěrečná fáze přibližování ze vzdálenosti 15 km.
03:37 UT: Raketoplán se zastavil 50 m od stanice; přibližování pokračovalo od 03:51 UT.
04:10 UT: Raketoplán byl 10 m od stanice.
04:39 UT: Raketoplán se pevně připojil ke stykovacímu uzlu modulu Unity.
1999-05-30 Jernigan[ová] a Barry během 7:55 hod. trvajícím výstupu instalovali na povrch ISS jeřáby Strela a OTD.
1999-05-31 01:14 UT: Byl otevřen průlez mezi raketoplánem a modulem Unity a kosmonauti přestoupili do ISS.
1999-06-03 Kosmonauti přestoupili do raketoplánu.
08:44 UT: Dokončeno uzavírání průlezů mezi raketoplánem a ISS.
22:39:30 UT: Oddělení raketoplánu od ISS.
1999-06-04 00:53 UT: Raketoplán uskutečnil úhybný manévr a začal se vzdalovat rychlostí 13 km za oběh.
1999-06-05 07:21 UT: Z nákladového prostoru raketoplánu byla vypuštěna studentská družice Starshine.
1999-06-06 ~02:15 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
04:54:09 UT: Spuštěním motorů byl zahájen návratový manévr; motory pracovaly 206 s a snížily rychlost o 105.2 m/s.
06:02:43 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
06:03:39 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu 9.80 dne.
1999-030B
SSC 25769
Starshine
      (Student-Tracked Atmospheric Research Satellite for Heuristic International Networking Equipment)
USA
 
Studentská vědecká družice.
Družici pro NASA vyrobila Naval Research Laboratory, Washington, ve spolupráci se studenty škol v Utahu; na leštění zrcátek se podíleli středoškoláci ze škol v 18 zemích světa.
Družice o hmotnosti 39 kg má tvar koule o průměru 48 cm, jejíž povrch je pokryt 845 kruhovými zrcátky z leštěného hliníku o průměru 2.5 cm. Družice se při rotaci (asi 5°/s) projevuje záblesky, na jejichž pozorování se budou podílet studenti středních škol a podle optického pozorování budou vypočítávat parametry dráhy.
Parametry dráhy:
1999-06-05.68 51.60° 92.32 min 377 - 399 km
2000-01-01.91 51.59° 90.59 min 299 - 309 km
2000-02-18.60 51.32° 87.03 min 88 - 166 km

Události:
1999-05-27 10:49:42 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Discovery.
1999-06-05 07:21 UT: Družice byla z nákladového prostoru raketoplánu uvolněna k samostatnému letu.
2000-02-18 ~15:50 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 267.2 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-03-25       © Jan Sedláček