2015-003


2015-01-31, 14:22 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta-2 7320-10C

2015-003A
SSC 40376
SMAP   (Soil Moisture Active Passive) USA
 
Vědecká družice.
Družici postavila NASA Jet Propulsion Laboratory, na vědecké části mise spolupracovalo Goddard Space Flight Center.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1123 kg (prázdná 1042 kg) má nepravidelný tvar o rozměrech 150x90x90 cm s připojeným třídílným panelem sluneční baterie dodávajícím 1.4 kW a dobíjejícím palubní Li-ion baterie s celkovou kapacitou 74 Ah. Na rozkládací tyči je připevněn radar o průměru 600 cm se syntetickou aperturou. Pořízená data se ukládají do paměti s kapacitou 128 GB, na Zemi se data předávají v pásmu X rychlostí 130 Mbit/s nebo v pásmu S rychlostí 2.5 Mbit/s. Stabilizační a orientační systém obsahuje sledovač hvězd, 12 čidel Slunce, 4 silové setrvačníky, tříosý magnetometr a osm motorků s tahem po 4.5 N.
Družice nese radiometr pracující v pásmu L pro sledování vlhkosti v horní vrstvě půdy (do 5 cm) s rozlišením 3 km.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2015-01-31.71 98.13° 98.21 min 661 - 686 km

Události:
2014-říjen Družice byla dodána na kosmodrom.
2015-01-29 Start plánovaný na 14:20 UT byl pro silný vítr odložen o 24 hodiny.
2015-01-30 Vzlet byl odložen minimálně o jeden den; při kontrole po neuskutečněném startu byly zjištěny závady na tepelné izolaci.
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.
15:19 UT: Družice se oddělila od nosné rakety a 30 s poté rozevřela panel slunečné baterie.
2015-003B
SSC 40377
FIREBIRD 3   (Focused Investigations of Relativistic Electron Burst Intensity, Range, and Dynamics) USA
 
Studentská družice; postavena jako záložní exemplář pro misi FIREBIRD 1.
Družici postavili v rámci programu ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites) studenti Montana State University, Universitz of New Hampshire ve spolupráci s Los Alamos National Laboratory a Aerospace Corp.
Družice o hmotnosti asi 2 kg typu 1.5U CubeSat má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá na 437.405 MHz.
Družice nese dva detektory pro sledování prostorového rozložení elektronů v radiačních pásech a jejich dynamiky.
Parametry dráhy:
2015-01-31.80 99.13° 95.73 min 438 - 670 km

Události:
2015-01-29 Start plánovaný na 14:20 UT byl pro silný vítr odložen o 24 hodiny.
2015-01-30 Vzlet byl odložen minimálně o jeden den; při kontrole po neuskutečněném startu byly zjištěny závady na tepelné izolaci.
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.
2015-003C
SSC 40378
FIREBIRD 4   (Focused Investigations of Relativistic Electron Burst Intensity, Range, and Dynamics) USA
 
Studentská družice; postavena jako záložní exemplář pro misi FIREBIRD 1.
Družici postavili v rámci programu ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites) studenti Montana State University, Universitz of New Hampshire ve spolupráci s Los Alamos National Laboratory a Aerospace Corp.
Družice o hmotnosti asi 2 kg typu 1.5U CubeSat má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x15 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá na 437.405 MHz.
Družice nese dva detektory pro sledování prostorového rozložení elektronů v radiačních pásech a jejich dynamiky.
Parametry dráhy:
2015-01-31.80 99.13° 95.73 min 439 - 670 km

Události:
2015-01-29 Start plánovaný na 14:20 UT byl pro silný vítr odložen o 24 hodiny.
2015-01-30 Vzlet byl odložen minimálně o jeden den; při kontrole po neuskutečněném startu byly zjištěny závady na tepelné izolaci.
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.
2015-003D
SSC 40379
GRIFEX   (GEO-CAPE ROIC In-Flight Performance Experiment) USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili v rámci programu ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites) studenti University of Michigan ve spolupráci s NASA ESTO (Earth Science Technology Office) a Jet Propulsion Laboratory.
Družice o hmotnosti 3 kg typu 3U CubeSat má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá na frekvenci 437.485 MHz.
Družice nese zařízení pro testování zobrazovacího přístroje a ukládání velkého objemu dat.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2015-01-31 99.10° 95.80 min 445 - 669 km plánované parametry
2015-01-31.81 99.12° 95.74 min 439 - 670 km

Události:
2015-01-29 Start plánovaný na 14:20 UT byl pro silný vítr odložen o 24 hodiny.
2015-01-30 Vzlet byl odložen minimálně o jeden den; při kontrole po neuskutečněném startu byly zjištěny závady na tepelné izolaci.
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.
2015-003E
SSC 40380
ExoCube   USA
CP10   (California Polytechnic State University 10)
Studentská družice.
Družici postavili v rámci programu ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites) studenti California Polytechnic State University, San Luis Obispo ve spolupráci s University of Illionis a University of Wisconsin za podpory NASA Goddard Space Flight Center a National Science Foundation.
Družice o hmotnosti asi 3 kg typu 3U CubeSat má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá na 437.27 MHz.
Družice nese aparaturu pro sledování iontů a měření jejich hustoty v exosféře.
Parametry dráhy:
2015-01-31 99.10° 95.81 min 446 - 670 km plánované parametry
2015-01-31.81 99.12° 95.74 min 438 - 671 km

Události:
2015-01-29 Start plánovaný na 14:20 UT byl pro silný vítr odložen o 24 hodiny.
2015-01-30 Vzlet byl odložen minimálně o jeden den; při kontrole po neuskutečněném startu byly zjištěny závady na tepelné izolaci.
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.

horní stupeň rakety   USA
 
Horní stupeň rakety nebyl katalogizován
Parametry dráhy:

Události:
2015-01-31 14:22 UT: Vzlet.
15:19 UT: Oddělení družice SMAP.
Prameny informací:
  http://www.nasa.gov/jpl/five-things-about-nasas-smap/index.html
  http://blogs.nasa.gov/smap/
  https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/smap
  https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/exocube
  https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/firebird
  http://cubesat.jpl.nasa.gov/projects/grifex/technology.html
  http://exploration.engin.umich.edu/blog/?page_id=2498
  http://polysat.calpoly.edu/
  https://ssel.montana.edu/firebird.html
  http://spaceflightnow.com/2015/02/01/camera-aboard-delta-2-rocket-watches-smap-begin-life-in-orbit/
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/01/ula-delta-ii-smap-mission/
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-02-02       © Jan Sedláček