2000-025


2000-05-11, 01:48:00 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, D278

2000-025A
SSC 26360
USA 150   USA
Navstar 47   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-4 (Global Positioning System)
SVN-51   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar kvádru o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 19.3 m. Sluneční baterie dodává 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese:
- cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků; v provozu nahrazuje družici USA35 (1989-013A, 19802).
Parametry dráhy:
2000-05-11.18 38.90° 356.73 min 168 - 20399 km
2000-05-15.67 54.88° 712.45 min 19884 - 20208 km
2000-05-27.92 54.91° 718.03 min 20126 - 20240 km
2005-01-01.25 55.16° 718.03 min 20131 - 20236 km
2010-01-01.06 53.81° 717.99 min 20078 - 20287 km
2015-01-01.28 53.08° 718.86 min 20055 - 20353 km

Události:
2000-05-11 01:48:00 UT: Vzlet.
02:12 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2000-06-01 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2000-025B
SSC 26361
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 919 kg. Válcové těleso je dlouhé 588 cm s maximálním vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
2000-05-11.12 37.66° 100.17 min 198 - 1315 km
2000-07-01.19 37.64° 96.58 min 187 - 1003 km
2000-08-23.19 37.60° 87.57 min 122 -   186 km

Události:
2000-05-11 01:48:00 UT: Vzlet.
2000-08-23 ~07:12 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 104.2 dne letu.
2000-025C
SSC 26362
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module D)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti 205 kg vyrobený firmou McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach. Těleso blížící se tvarem komolému kuželu je dlouhé 229 cm s maximálním vnějším průměrem 150 cm.
Parametry dráhy:
2000-05-11.18 38.95° 356.43 min 187 - 20361 km
2005-01-01.00 38.85° 192.14 min 195 -   9108 km
2010-01-01.09 38.77° 120.92 min 193 -   3252 km
2011-06-22.41 38.62° 87.69 min 129 -     191 km

Události:
2000-05-11 01:48:00 UT: Vzlet.
02:12 UT: Oddělení družice.
2011-06-22 Přirozený zánik v atmosféře po 4059 dnech letu (11.11 roku).
2000-025D
SSC 27764
fragment rakety   USA
 
Patrně se jedná o despinové závaží, které pomáhá snížit rychlost rotace družice po oddělení od stupně PAM-D.
Objekt byl katalogizován v dubnu 2003 jako fragment nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-04-18.76 38.90° 292.94 min 198 - 16268 km
2005-01-01.38 38.87° 270.66 min 198 - 14766 km
2010-01-01.67 38.85° 229.49 min 219 - 11858 km
2015-01-03.80 38.75° 167.00 min 183 -   7152 km

Události:
2000-05-11 01:48:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-13       © Jan Sedláček