2000-020


2000-04-19, 00:29 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 42L, V129

2000-020A
SSC 26298
Galaxy 4R   USA
G-4R   (Galaxy 4R)
Stacionární telekomunikační družice; náhrada za družici Galaxy 4 (1993-039A, 22694).
Družici pro společnost Pan American Satellite Corporation, Greenwich postavila firma Hughes Space and Communications Co., El Segundo na základě platformy HS-601HP.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3668 kg (prázdná 1895 kg) má tvar kvádru o rozměrech 400x360x270 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26 m dodávajících 7.8 kW (na konci plánované aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D na KPL a pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 iontové motory XIPS-13.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo Ku a 24 transpondéry pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 99° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2000-04-18.85 7.10° 560.77 min 219 - 32075 km
2000-04-24.12 4.55° 698.10 min 4362 - 35017 km
2000-04-27.59 0.04° 1435.58 min 35760 - 35792 km
2000-05-03.76 0.04° 1436.12 min 35778 - 35795 km nad 73° z.d.
2000-08-15.23 0.00° 1436.10 min 35785 - 35788 km nad 99.0° z.d.
2005-01-02.07 0.02° 1436.11 min 35775 - 35799 km nad 99.0° z.d.
2006-09-25.11 0.14° 1436.06 min 35777 - 35794 km nad 76.9° z.d.
2009-04-30.26 2.57° 1442.48 min 35863 - 35960 km
2010-01-01.31 3.18° 1442.41 min 35897 - 35923 km
2015-01-01.69 7.10° 1442.45 min 35890 - 35931 km

Události:
2000-04-12 Družice pod aerodynamickým krytem byla na startovní rampě umístěna na nosnou raketu.
2000-04-19 00:29 UT: Vzlet.
00:50 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
01:30 UT: Pozemní stanice Daan Magot (Indonésie) navázala kontakt s družicí.
2003-červen Na družici přestaly fungovat motory XIPS.
2006-06-20 Družice byla převedena ke společnosti Intelsat.
2006-srpen Družice zahájila přesun nad 76.85° z.d.
2009-duben Družice byla vyřazena z provozu a převedena na odkládací dráhu.
2000-020B
SSC 26299
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti 1780 kg; válcové těleso je dlouhé 11.7 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
2000-04-18.87 7.09° 556.87 min 174 - 31912 km
2005-01-01.34 7.20° 434.25 min 221 - 25013 km
2010-01-01.25 7.74° 402.67 min 264 - 23106 km
2015-01-02.20 7.52° 365.16 min 289 - 20801 km

Události:
2000-04-19 00:29 UT: Vzlet.
00:50 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-01-16       © Jan Sedláček