2000-002


2000-01-25, 01:04 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 42L, V126

2000-002A
SSC 26056
Galaxy 10R   USA
G-10R   (Galaxy 10R)
Stacionární telekomunikační družice vypuštěná jako náhrada za družici Galaxy 10 ztracenou dne 1998-08-27 při havárii nosné rakety.
Družici pro Pan American Satellite, Inc., Wilton, postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-601HP.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3651 kg (prázdná 1987 kg) má tvar kvádru o rozměrech 360x340x228 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26.2 m dodávajících 4.3 kW (na konci plánované aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictví dvou vyklápěcích parabolických antén o rozměru 244x183 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice opatřena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D s tahem 400 N, pro drobné korekce dráhy je k dispozici 12 iontových motorků XIPS (Xenon Ion Propulsion System).
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo C a 24 transpondéry pro pásmu Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 123° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2000-01-25.20 6.86° 583.70 min 266 - 33249 km
2000-01-27.72 6.97° 638.17 min 525 - 35825 km
2000-01-29.19 3.69° 756.02 min 6407 - 35816 km
2000-01-31.21 0.58° 1087.27 min 21496 - 35799 km
2000-02-01.02 0.19° 1396.48 min 34231 - 35783 km
2000-02-06.62 0.10° 1436.12 min 35781 - 35792 km nad 127.2° z.d.
2000-03-05.16 0.04° 1436.08 min 35785 - 35787 km nad 123.0° z.d.
2005-01-02.26 0.02° 1436.06 min 35776 - 35796 km nad 123.0° z.d.
2008-06-23.18 0.16° 1445.20 min 35953 - 35976 km
2010-01-01.85 1.56° 1445.18 min 35956 - 35972 km
2015-01-02.36 5.57° 1445.16 min 35953 - 35974 km

Události:
2000-01-25 01:04 UT: Vzlet.
01:25 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2000-02-03 Na předběžné stacionární dráze byly rozloženy panely sluneční baterie.
2000-02-28 Družice byla zařazena do běžného provozu.
2004-08-03 Selhaly korekční motorky XIPS; další manévrování zajišťuje pohonná jednotka na KPL; zásoba paliva vystačí asi na tři roky provozu.
2008-červen Družice ukončila činnost a byla převedena na odkládací dráhu.
2000-002B
SSC 26057
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1780 kg je dlouhé 11.7 m s maximálním vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
2000-01-25.20 7.22° 585.97 min 225 - 33411 km
2003-01-01.05 7.30° 347.12 min 174 - 19792 km
2004-04-09.68 7.20° 102.97 min 123 -   1674 km

Události:
2000-01-25 01:04 UT: Vzlet.
01:25 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-01-28       © Jan Sedláček