2014-076


2014-12-03, 04:22:04 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A F26

2014-076A
SSC 40319
Hayabusa 2   (はやぶさ2) Japonsko
  v překladu: sokol stěhovavý
Sonda pro průzkum planetky 1999 JU3.
Sondu postavila a provozuje Japonská kosmická agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).
Sonda o hmotnosti 600 kg má tvar kvádru o rozměrech 100x160x140 cm s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 600 cm. Komunikace se sondou probíhá v pásmech Ka a X. Sonda je vybavena iontovým pohonným systémem pro korekce dráhy.
Sonda nese:
- výsadkový modul MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout);
- impaktor o hmotnosti 2 kg, který dopadem vyrazí z povrch materiál, který zachytí návratové pouzdro;
- návratový modul pro dopravu vzorků hornin na Zemi.
Plánovaná aktivní životnost je 6 roků (návratu vzorků na Zemi v roce 2020). [1],[2],[12]
Parametry dráhy:
2014-12-04 6.8° 0.915 - 1.089 AU heliocentrická dráha

Události:
2014-12-03 04:22:04 UT: Vzlet.
04:33 UT: Navedení na parkovací geocentrickou dráhu.
05:57 UT: Restart motoru horního stupně (pracoval 241 s) a přechod na únikovou dráhu.
06:10 UT: Sonda se oddělila od horního stupně. [3],[12]
2015-12-03 10:08 UT: Sonda proletěla ve vzdálenosti 3090 km od Země a gravitačním manévrem byla nasměrována k planetce 1999 JU3; změna rychlosti o 1.6 km/s. [14], [15]
2014-076B
SSC 40320
Shin'en 2   (しんえん2) Japonsko
深宇宙通信実験機   [Shin'uchū tsūshin jikken-ki]   v překladu: experimentální zařízení pro komunikaci v hlubokém vesmíru
Studentská sonda.
Sondu postavili a provozují studenti z Kagoshima University.
Sonda o hmotnosti 2.85 kg má tvar čtrnáctistěnu s rozměry 49x49x47.5 cm s většinou stěn pokrytých články sluneční baterie.
Sonda nese vysílač testující možnosti dálkového spojení v radioamatérském pásmu (volací znak JGYIG).
Plánovaná aktivní životnost je minimálně 1 měsíc. [5],[6],[12]
Parametry dráhy:
2014-12-04 ~0°   0.7     - 1.3     AU plánovaná heliocentrická dráha
2014-12-04 6.8° 0.915 - 1.089 AU heliocentrická dráha

Události:
2014-12-03 04:22:04 UT: Vzlet.
04:33 UT: Navedení na parkovací geocentrickou dráhu.
05:57 UT: Restart motoru horního stupně (pracoval 241 s) a přechod na únikovou dráhu.
06:16 UT: Oddělení sondy od horního stupně. [3],[7],[12]
2014-076C
SSC 40321
DESPATCH   (Deep Space Amateur Troubadour’s Challenge) Japonsko
ArtSat 2   (Art and Satellite Project)
Studentská sonda.
Sondu postavili a provozují studenti z Tama Art University a University of Tokyo.
Nestabilizovaná sonda o hmotnosti 30 kg má nepravidelný tvar s přibližnými rozměry 50x50x45 cm; sonda ve tvaru spirály byla vytvořena pomocí 3D tisku. Vysílání majáku probíhá prostřednictvím všesměrové antény.
Sonda nese vysílač pracující v radioamatérském pásmu (frekvence 430 MHz); za maximální úspěch bude považováno přijetí signálů ze vzdálenosti 700 000 km.
Plánovaná aktivní životnost je 7 dní (omezena kapacitou palubní baterie). [8],[9],[12]
Parametry dráhy:
2014-12-04 6.8° 0.915 - 1.089 AU heliocentrická dráha

Události:
2014-12-03 04:22:04 UT: Vzlet.
04:33 UT: Navedení na parkovací geocentrickou dráhu.
05:57 UT: Restart motoru horního stupně (pracoval 241 s) a přechod na únikovou dráhu.
06:21 UT: Oddělení sondy od horního stupně. [3],[12]
2014-076D
SSC 40322
PROCYON   (PRoximate Object Close flYby with Optical Navigation) Japonsko
 
Studentská sonda.
Sondu postavili ve spolupráci s JAXA a provozují ji studenti University of Tokyo; na sondě dále spolupracovali Tokyo University of Science, Hokkaido University, Meisei Universitya Rikkyo University.
Tříose stabilizovaná sonda o hmotnosti 67 kg (prázdná 50 kg) má tvar kvádru s rozměry 55x55x67 cm se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie. Stabilizační systém využívá 4 silové setrvačníky, tříosý optický gyroskop a sledovač hvězd. Komunikace se sondou probíhá v pásmu X, vysílač sondy pracuje s výkonem 15 W. Pro korekce dráhy je sondy vybavena iontovým motorem I-COUPS o tahu 0.25 mN a osmi tryskami na chladný plyn s tahem po asi 20 mN; zásoba xenonu je při startu 2.5 kg.
Sonda nese optickou aparaturu pro testování navigace v blízkosti malých planetek. [10],[12]
Parametry dráhy:
2014-12-04 6.8° 0.915 - 1.089 AU heliocentrická dráha

Události:
2014-12-03 04:22:04 UT: Vzlet.
04:33 UT: Navedení na parkovací geocentrickou dráhu.
05:57 UT: Restart motoru horního stupně (pracoval 241 s) a přechod na únikovou dráhu.
06:24:25 UT: Oddělení sondy od horního stupně. [3],[12]
11:51 UT: Bylo zachyceno první vysílání sondy. [11]
2015-05-09 Bylo oznámeno, že pro závadu na iontovém motorku sonda nemůže uskutečnit plánovaný blízký průlet kolem planetky 2000 DP107. [13]
2014-076E
SSC 40323
horní stupeň   Japonsko
 
Horní stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2014-12-04 6.8° 0.915 - 1.089 AU heliocentrická dráha

Události:
2014-12-03 04:22:04 UT: Vzlet.
04:33 UT: Navedení na parkovací geocentrickou dráhu.
05:57 UT: Restart motoru horního stupně (pracoval 241 s) a přechod na únikovou dráhu.
06:10 UT: Oddělení sondy Hayabusa 2. [3],[12]
06:16 UT: Oddělení sondy Shin'en 2. [7]
06:21 UT: Oddělení sondy DESPATCH.
06:24:25 UT: Oddělení sondy PROCYON. [3],[12]
Zdroje informací:
 1. Asteroid Explorer Hayabusa 2 – 2014-listopad - http://www.jaxa.jp/projects/pr/brochure/pdf/04/sat33.pdf.
 2. Asteroid Explorer "Hayabusa2" - 2014-prosinec - http://global.jaxa.jp/projects/sat/hayabusa2/index.html.
 3. Japanese asteroid mission blasts off - 2014-12-02 - http://spaceflightnow.com/2014/12/02/hayabusa-2-launch-mission-status-center/.
 4. Japanese H-IIA kicks off Hayabusa 2’s asteroid mission - 2014-12-02 - http://www.nasaspaceflight.com/2014/12/japanese-h-iia-rocket-hayabusa-2s-asteroid-mission/.
 5. Shin'en 2 - 2014-12-04 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/shinen-2.htm.
 6. 深宇宙通信実験機 (しんえん2) - 2014 - http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp/~fuku-lab/sinen,english.html.
 7. Shin'en2 Kagoshima - 2014-12-04 - http://www.shin-en2.jp/index_E.html.
 8. DESPATCH (ARTSAT 2) - 2014-12-04 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/despatch.htm.
 9. DESPATCH - 2014-prosinec - http://artsat.jp/en/project/despatch.
 10. PROCYON (PRoximate Object Close flYby with Optical Navigation) - 2014-prosinec - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/procyon.
 11. Flight Status of Micro Deep-Space Explorer "PROCYON" - 2014-12-04 - http://global.jaxa.jp/press/2014/12/20141204_procyon.html.
 12. Japanese H-IIA kicks off Hayabusa 2’s asteroid mission - 2014-12-02 - http://www.nasaspaceflight.com/2014/12/japanese-h-iia-rocket-hayabusa-2s-asteroid-mission/.
 13. Японский межпланетный зонд не сможет пролететь мимо астероида - 2015-05-09 - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/28029/.
 14. 小惑星探査機「はやぶさ2」の地球スイングバイ実施について [Shōwakusei tansa-ki `haya busa 2' no chikyū suingubai jisshi ni tsuite] - 2015-12-03 - http://www.jaxa.jp/press/2015/12/20151203_hayabusa2_j.html.
 15. 小惑星探査機「はやぶさ2」の地球スイングバイ実施結果について [ Shōwakusei tansa-ki `haya busa 2' no chikyū suingubai jisshi kekka ni tsuite] - 2015-12-14 - http://www.jaxa.jp/press/2015/12/20151214_hayabusa2_j.html .
Poslední aktualizace: 2015-12-14       © Jan Sedláček