2000-075


2000-11-21, 18:24:25.103 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta-2 7320-10, D282

2000-075A
SSC 26619
EO-1   USA
Earth Observing 1  
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro středisko NASA Goddard Space Center, Greenbelt (přijatá data zpracovává US Geological Survey EROS Data Center), postavila firma Swales Aerospace na základě modelu Midex.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 588 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 125 cm a výšce 73 cm s připojeným jedním třídílným panelem sluneční baterie dodávajícím průměrně 300 W a dobíjejícím NiCd baterii s kapacitou 50 Ah. Získaná data jsou zaznamenávána v palubní paměti s kapacitou 48 Gbit a vysílána na Zemi v pásmu X rychlostí 105 Mbit/s a v pásmu S rychlostí 2&Mbit/s. Stabilizační systém testuje novou technologii nahrazující silové setrvačníky a dále obsahuje hvězdná čidla, senzor Slunce, přijímač signálů GPS a čtyři motorky s tahem po 1 N.
Družice nese:
- optický teleskop Advanced Land Imager (ALI) pořizujícím v 10 spektrálních pásmech s rozlišením až 10 m;
- přístroj Hyperspecral Imager (HI) pro snímkování ve 220 spektrálních pásmech s rozlišením 30 m;
- aparaturu LAC (LEISA Atmospheric Corrector) pro korekci vlivů vodní páry v atmosféře;
- experimentální plazmový motor PPT (Plasma Pulse Thruster) připravený ve firmě Primex Aerospace.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.
Parametry dráhy:
2000-11-21.81 98.28° 98.90 min 682 - 730 km
2000-12-03.76 98.22° 98.98 min 704 - 717 km
2005-01-01.21 98.23° 98.83 min 702 - 703 km
2010-01-01.02 98.14° 98.49 min 679 - 694 km
2015-01-01.22 97.96° 98.38 min 673 - 689 km

Události:
2000-11-21 18:24:25 UT: Vzlet.
19:25 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
19:27 UT: Vyklopení panelu sluneční baterie.
2001-prosinec Základní mise plánovaná do konce roku 2001 byla prodloužena.
2005-prosinec Družice ukončila společná měření s družicí Landsat 7.
2009-prosinec NASA rozhodla o financování na další dva roky (ke konci roku by měly dojít pohonné hmoty).
2013-červen Mise byla prodloužena o další dva roky.
2000-075B
SSC 26620
SAC-C   (Satélite de Applicaciones Científicas C) Argentina
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Buenos Aires, a NASA postavila firma INVAP S. E. de Bariloche.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 475 kg (prázdná 340.3 kg) má tvar osmibokého hranolu o průměru 168 cm a výšce 220 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie dodávajících 360 W na konci aktivní životnosti a dobíjejících dvě palubní NiH baterie s kapacitou 12 Ah. Na výsuvném rameni o celkové délce 800  je umístěn magnetometr experimentu Ørsted-2. Navigační systém obsahuje sledovač hvězd a přijímač signálů GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S, data se předávají v pásmu X. Pro korekce dráhy je družice vybavena vlastní pohonnou jednotkou se zásobou 12.5 kg hydrazinu.
Družice nese:
- optickou aparaturu MMRS (Multispectral Medium Resolution Scanner) pro snímkování zemského povrchu v pěti vlnových pásmech s rozlišením 175 m;
- kameru HSC (High Sensitivy Camera) pro registraci bouřek a lesních požárů;
- aparaturu ICARE pro registraci vysokoenergetických částic v radiačních pásech Země, připravila francouzská CNES;
- zařízení Ørsted-2 (Magnetic Mapping Payload) pro vysoce přesná měření magnetického pole Země, připravil DSRI (Danish Space Research Institute);
- transpondér DCS (Data Collection System) pro přenos dat z automatických meteorologických stanic;
- experiment WTE (Whale Tracker Experiment) pro studium migrace tahu velryb pomocí vysílačů umístěných na velrybách;
- radioamatérské zařízení DTRAC (Digital Transponder for Radio Amateur Communications).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
2000-11-22.31 98.21° 98.72 min 687 - 708 km
2000-11-27.70 98.29° 98.56 min 673 - 707 km
2005-01-01.91 98.13° 98.82 min 702 - 703 km
2010-01-01.58 97.89° 98.86 min 703 - 705 km
2015-01-01.50 98.01° 98.76 min 698 - 701 km

Události:
2000-11-21 18:24:25 UT: Vzlet.
19:55 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2000-11-22 14:00 UT: Bylo potvrzeno vyklopení panelu sluneční baterie.
2000-12-02 Družice pořídila první snímky z aparatury MMRS.
2001-prosinec Družice byla zařazena do flotily družic s označením "morning constellation".
2005-06-27 Družice byla vyřazena z flotily.
2010-11-21 Družice byla po desetiletém provozu stále funkční.
2013-08-15 S družicí byl náhle ztracen kontakt.
2000-075C
SSC 26621
Munin   Švédsko
 
Studentská vědecká družice.
Družici ve spolupráci se studenty Umeå University a Luleå University of Technology postavil a provozuje ji Institutet för Rymdfysik, Kiruna.
Družice o vzletové hmotnosti 7.5 kg má tvar krychle o rozměrech 21x21x22 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících 6 W a dobíjejících palubní Li-ion baterii s kapacitou 4.2 Ah. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Mbyte a na Zemi se předávají v pásmu 449 MHz rychlostí 4.8 až 19.2 kbit/s. Družice je stabilizovaná pomocí permanentního magnetu.
Družice nese přístroje o hmotnosti 1.04 kg:
- spektrometr MEDUSA (Miniaturized Electrostatic Dual-tophat Spherical Analyser) pro studium elektronů a iontů;
- detektor DINA (Detector of Ions and Neutral Atoms) pro detekci neutrálních částic a iontů;
- kameru HiSCC pro snímkování polárních září.
Parametry dráhy:
2000-11-22.50 95.44° 110.49 min 697 - 1801 km
2005-01-02.78 95.42° 110.46 min 702 - 1794 km
2010-01-01.00 95.42° 110.45 min 702 - 1793 km
2015-01-01.63 95.41° 110.43 min 703 - 1790 km

Události:
2000-11-21 18:24:25 UT: Vzlet.
20:15 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-únor Družice tři měsíce fungovala bezchybně; pak došlo k poruše napájení paměti.
2001-12-02 Poslední kontakt s družicí.
2000-075D
SSC 26622
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
2000-11-21.81 98.22° 98.77 min 692 -   708 km
2000-11-22.19 95.45° 110.50 min 693 - 1806 km
2005-01-01.84 95.44° 110.44 min 698 - 1795 km
2010-01-01.37 95.44° 110.43 min 699 - 1794 km
2015-01-01.89 95.43° 110.40 min 698 - 1792 km

Události:
2000-11-21 18:24:25 UT: Vzlet.
19:25 UT: Oddělení družice EO-1.
19:55 UT: Oddělení družice SAC-C.
20:15 UT: Oddělení družice Munin.
2000-075E
SSC 26623
fragment rakety   USA
DPAF   (Dual Payload Attachment Fairing)
Těleso tvaru válce o hmotnosti 186 kg umožňuje současné vypuštění více družic.
Parametry dráhy:
2000-11-21.81 98.22° 98.73 min 688 - 707 km
2005-01-01.84 98.06° 97.62 min 636 - 653 km
2010-01-01.01 97.98° 97.43 min 628 - 644 km
2015-01-01.22 98.01° 96.16 min 569 - 580 km

Události:
2000-11-21 18:24:25 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček