2000-069


2000-10-30, 16:02 UT; Xichang Satellite Launch Center, LC-2; CZ-3A, Y5(63)

2000-069A
SSC 26599
Beidou 1A   Čína
北斗 1A   [Běidǒu]
BNTS-1A   (Beidou Navigation Test Satellite)
Technologická stacionární navigační družice.
Družici pro čínskou lidovou armádu postavila firma China Academy of Space Technology, Peking, na základě typu DFH-3.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 2200 kg (z toho asi 1100 kg pohonných hmot) má tvar kvádru o rozměrech 220x172x200 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 18.1 m. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím antény o průměru 180 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem FY-25 o tahu 490 N.
Družice nese prototyp navigačního systému; současně může obsluhovat 540 000 uživatelů.
Plánovaná poloha na dráze je nad 140° v.d., předpokládaná aktivní životnost je 5 roků, technická 8 roků.
Parametry dráhy:
2000-10-30.76 25.00° 752.50 min 197 - 41857 km
2000-11-09.75 0.17° 1436.12 min 35772 - 35801 km
2005-01-02.15 0.01° 1436.05 min 35776 - 35795 km nad 139.9° v.d.
2010-01-01.70 1.04° 1436.14 min 35773 - 35802 km nad 139.9° v.d.
2011-11-21.97 2.67° 1445.59 min 35808 - 36137 km
2015-01-03.36 5.55° 1455.91 min 36121 - 36226 km

Události:
2000-10-30 16:02 UT: Vzlet.
~16:24 UT: Družice byla navedena na přechodovou dráhu a oddělena od horního stupně rakety.
2000-11-06 ~05:00 UT: Družice dosáhla stacionární dráhu.
2004-duben Navigační a lokalizační údaje byly zpřístupněny civilním uživatelům.
2000-069B
SSC 26600
horní stupeň rakety   Čína
H-18  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2300 kg je dlouhé 884 cm s vnějším průměrem 300 cm.
Parametry dráhy:
2000-10-30.75 24.99° 753.05 min 198 - 41882 km
2000-12-31.90 25.18° 753.00 min 126 - 38498 km
2001-02-19.53 24.82° 89.43 min 95 -     398 km

Události:
2000-10-30 16:02 UT: Vzlet.
~16:24 UT: Oddělení družice na přechodové dráze.
2001-02-19 ~18:45 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 112.1 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček