2000-044


2000-08-06, 18:26:41.984 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, K15000-668

2000-044A
SSC 26461
Progress-M1 3   (Прогресс-М1 3) Rusko
ISS-1P   (International Space Station-1 Progress)
Automatická nákladní loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Rosaviakosmos (RAKA), Moskva, v OAO RKK Energija, Koroljov (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 251), o vzletové hmotnosti 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Modul je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Modul OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
Modul PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o hmotnosti 2115 kg, z toho 1500 kg připadlo na palivo. Kusový náklad obsahoval zařízení pro vybavení stanice, počítače, potraviny, vodu, hygienické potřeby, nářadí, kyslík a dusík.
Předpokládaná životnost je po připojení ke stanici půl roku.
Parametry dráhy:
2000-08-06.95 51.63° 89.10 min 214 - 246 km
2000-08-07.76 51.58° 90.18 min 271 - 296 km
2000-08-09.08 51.57° 91.67 min 348 - 364 km
2000-18-31.90 51.57° 92.22 min 379 - 387 km

Události:
2000-08-06 18:26:42 UT: Vzlet.
18:35:51 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2000-08-08 ~07:02 UT: Zahájení setkávací manévru.
~20:05 UT: Začátek závěrečného přibližování.
20:12:56 UT: Loď se v automatickém režimu připojila ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda.
2000-11-01 04:02 UT: Loď se oddělila od modulu Zvezda.
07:05 UT: Spuštění brzdicích motorů, které snížily rychlost o 95 m/s.
07:42 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižními oblastmi Tichého oceánu po 86.55 dne letu.
2000-044B
SSC 26462
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2300 kg je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
2000-08-06.95 51.63° 88.55 min 184 - 221 km
2000-08-08.47 51.64° 87.35 min 139 - 147 km

Události:
2000-08-06 18:26:42 UT: Vzlet.
18:35:51 UT: Oddělení nákladní lodi.
2000-08-08 ~13:55 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1.81 dne letu.
Poslední aktualizace: 2014-12-20       © Jan Sedláček