2000-040


2000-07-16, 09:17 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta-2 (7925-9.5), D279

2000-040A
SSC 26407
USA 151   USA
Navstar 48   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-5 (Global Positioning System)
SVN-44   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar kvádru o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 19.3 m. Sluneční baterie dodává 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese:
- cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
2000-07-16.99 39.06° 357.73 min 165 - 20464 km
2000-07-20.50 55.07° 725.12 min 20285 - 20430 km
2000-08-18.00 55.02° 717.93 min 20037 - 20325 km
2005-01-02.60 54.97° 717.96 min 19928 - 20436 km
2010-01-01.39 55.50° 717.97 min 19763 - 20601 km
2015-01-01.43 56.62° 700.30 min 19223 - 20265 km

Události:
2000-07-16 09:17 UT: Vzlet.
09:44 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2000-040B
SSC 26408
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
2000-07-16.56 37.56° 100.00 min 195 - 1322 km
2000-08-31.62 37.56° 96.50 min 187 -   994 km
2000-10-14.05 37.54° 87.98 min 138 -   211 km

Události:
2000-07-16 09:17 UT: Vzlet.
2000-10-14 ~07:12 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 89.6 dne letu.
2000-040C
SSC 26409
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
2000-07-16.53 39.11° 356.27 min 173 - 20365 km
2001-07-01.62 38.98° 271.85 min 166 - 14879 km
2002-07-01.21 38.87° 189.75 min 158 -   8962 km
2003-07-27.12 38.73° 88.10 min 121 -      241 km

Události:
2000-07-16 09:17 UT: Vzlet.
09:44 UT: Oddělení družice.
2003-07-27 Přirozený zánik v atmosféře po 1106 dnech letu (3.03 roku).
2000-040D
SSC 27765
fragment třetího stupně rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-04-19.43 38.96° 272.40 min 174 - 14909 km
2005-01-01.54 38.95° 235.04 min 182 - 12293 km
2010-01-01.52 38.92° 198.19 min 202 -   9563 km
2015-01-02.58 38.89° 144.17 min 191 -   5268 km

Události:
2000-07-16 09:17 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček