2000-037


2000-07-12, 04:56:36 UT; Bajkonur, PU-81/23; Proton-K, 398-01

2000-037A
SSC 26400
Zvezda   (Звезда) Rusko
ISS-1R   (International Space Station, Russian flight one)
Modul určený pro stavbu Mezinárodní kosmické stanice.
Modul postavilo AO RKK Energija, Koroljov, ve spolupráci s Chruničevovým kosmickým střediskem, Fili, pro Rosaviakosmos.
Objekt o hmotnosti 19710 kg má tvar válce s maximálním průměrem 410 cm a délkou 13.11 m se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 30.73 m. Přední část modulu tvoří kulový přechodový úsek vybavený třemi stykovacími uzly, další stykovací uzel je v ose zadní části modulu. Pro řízení polohy v prostoru je modul vybaven dvěma nezávislými sadami motorů (celkem 32 kusů) o tahu po 130 N.
Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2000-07-12.38 51.60° 89.63 min 179 - 333 km
2000-07-14.45 51.58° 90.98 min 288 - 358 km
2000-07-23.16 51.58° 91.63 min 351 - 358 km
2000-07-26.14 51.58° 91.73 min 351 - 368 km
2005-01-01.17 51.64° 91.59 min 350 - 355 km jako součást ISS
2010-01-01.03 51.65° 91.31 min 333 - 344 km jako součást ISS

Události:
2000-07-12 04:56:36 UT: Vzlet.
05:06:23 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2000-07-13 Zahájení testů panelů sluneční baterie a manévrovacích motorů.
2000-07-17 Zahájení zkoušek orientačního a stabilizačního systému a test palubních baterií.
2000-07-26 00:36 UT: Zahájení závěrečné fáze stykovacího manévru.
00:44:50 UT: Dotyk stykovacích uzlů modulů Zvezda a Zarja (1998-067A).
02:40 UT: Dokončeno pevné spojení obou modulů, které jsou základem ISS.
2000-037B
SSC 26401
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 4185 kg je dlouhé 400 cm s vnějším průměrem 410 cm.
Parametry dráhy:
2000-07-12.22 51.60° 89.40 min 177 - 313 km
2000-07-14.55 51.60° 88.98 min 171 - 278 km
2000-07-17.62 51.60° 87.20 min 124 - 147 km

Události:
2000-07-12 04:56:36 UT: Vzlet.
05:06:23 UT: Oddělení modulu.
2000-07-17 ~17:02 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 5.5 dne letu.
Poslední aktualizace: 2014-12-23       © Jan Sedláček