2000-033


2000-06-28, 10:37:42.197 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

2000-033A
SSC 26384
Naděžda 6   (Надежда 6) Rusko
Nadezhda 6   anglická transkripce
COSPAS 9  
Navigační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany vyrobilo FGUP PO Poljot, Omsk, na základě vojenského typu Cikada.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti asi 800 kg je odvozená od vojenských navigačních družic typu Cikada a má tvar válce o průměru 200 cm a délce 350 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie. Z horní podstavy vychází tyč o délce 210 cm se závažím, k dolní jsou upevněny kuželové antény.
Družice nese:
- civilní navigační aparaturu;
- převaděč mezinárodního záchranného systému SARSAT-KOSPAS.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
2000-06-28.44 98.12° 98.67 min 683 - 707 km
2005-01-01.89 98.35° 98.38 min 671 - 692 km
2010-01-01.12 98.37° 98.35 min 669 - 691 km
2015-01-01.18 98.13° 98.24 min 664 - 686 km

Události:
2000-06-28 10:37:42 UT: Vzlet.
11:12 UT: Oddělení od horního stupně nosné raketa.
13:55 UT: Oddělení družic Tsinghua 1 a SNAP-1.
2000-033B
SSC 26385
Tsinghua 1   Čína
HTQH-1   (Hangtian Qinghua 1)
航天清华一号   Hángtiān qīnghuá yī hào
Technologická družice.
Družici postavil tým výzkumníků z Tsinghua University, Peking, ve spolupráci s britskou firmou Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 50 kg má tvar hranolu o rozměrech 35x35x64 cm se čtyřmi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající 35 W a dobíjející NiCd akumulátory s kapacitou 7 Ah. Stabilizaci zajišťují tři silové setrvačníky a tři magnetické cívky; poloha na dráze se zjišťuje podle signálů GPS. Získaná data se na Zem předávají v pásmu UHF rychlostí 9.6 až 38.4 kbit/s.
Družice nese:
- zobrazovací systém MEIS (Multispectral Earth Imaging System) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 40 m obsahující tři kamery, každá pro jedno spektrální pásmo;
- přijímač SGR-10 (Space GPS Receiver-10) pro sledování polohy družice na oběžné dráze;
- experimentální telekomunikační systém kurýrního typu.
Parametry dráhy:
2000-06-28.64 98.13° 98.65 min 683 - 705 km
2005-01-01.51 98.36° 98.48 min 675 - 697 km
2010-01-01.68 98.40° 98.44 min 673 - 696 km
2015-01-01.68 98.15° 98.36 min 669 - 692 km

Události:
2000-06-28 10:37:42 UT: Vzlet.
13:55 UT: Oddělení od družice Naděžda 6.
2000-07-03 Zahájení snímkování zemského povrchu.
2002-12-26 Družice přestala pracovat; příčinou bylo selhání baterie.
2000-033C
SSC 26386
SNAP-1   (Surrey Nanosatellite Applications Program) Velká Británie
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 6.3 kg má přibližně tvar krychle o délce hrany 33 cm se čtyřmi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 6.5 W a dobíjející NiCd baterii s kapacitou 1.4 Ah. Stabilizaci zajišťují silový setrvačník, magnetické cívky a senzory Slunce; poloha na dráze se zjišťuje podle signálů GPS.
Družice nese:
- zobrazovací jednotku se třemi širokoúhlými CMOS kamerami;
- pohonný systém MPS (Micro-Propulsion System) s tahem 30 µN pro korekce dráhy (plánováno setkání s družicí Tsinghua-1), jako hnací plyn je využíván butan;
- přijímač SGR-5 (Space GPS Receiver-5) pro sledování polohy družice na oběžné dráze.
Parametry dráhy:
2000-06-28.64 98.13° 98.67 min 684 - 707 km
2000-12-31.22 98.15° 98.67 min 685 - 705 km
2005-01-01.71 98.35° 98.32 min 671 - 686 km
2010-01-01.58 98.36° 98.28 min 669 - 684 km
2015-01-01.20 98.12° 98.13 min 662 - 676 km

Události:
2000-06-28 10:37:42 UT: Vzlet.
13:55 UT: Oddělení od družice Naděžda 6.
2000-06-29 Družice pořídila snímky družice Naděžda 6.
2000-prosinec Družice prováděla manévry pomocí systému MPS; setkání s družicí Tsinghua 1 bylo později odvoláno pro nedostatek pohonného plynu.
2000-033D
SSC 26387
horní stupeň rakety   Rusko
S3M  
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 1434 kg. Válcové těleso je dlouhé 621 cm s průměrem od 240 do 320 cm.
Parametry dráhy:
2000-06-28.65 98.13° 98.55 min 672 - 707 km
2005-01-01.81 98.36° 98.27 min 660 - 692 km
2010-01-01.70 98.24° 98.24 min 655 - 693 km
2015-01-02.20 98.08° 98.12 min 651 - 687 km

Události:
2000-06-28 10:37:42 UT: Vzlet.
11:12 UT: Oddělení družice Naděžda 6.
2000-033E
SSC 36294
fragment družice   Naděžda 6 Rusko
 
Fragment katalogizovaný v lednu 2010.
Parametry dráhy:
2010-01-20.88 98.37° 98.33 min 669 - 689 km

Události:
2000-06-28 10:37:42 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček