2014-070


2014-11-06, 07:35:49 UT; Jasnyj, silo 13/370; Dnepr

2014-070A
SSC 40298
ASNARO   (Advanced Satellite with New system ARchitecture for Observation) Japonsko
あすなろ  
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila firma NEC Corporation a institut USEF (Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer)na základě platformy Nextar-300L; projekt financuje New Energy and Industrial Technology Development Organization.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 495 kg (prázdná hmotnost 250 kg) má tvar kvádru, z něhož vychází tubus dalekohledu (o celkových rozměrech 250x350x320 cm); k základnímu tělesu jsou připojeny dva třídílné panely sluneční baterie dodávající maximálně 1.3 kW a dobíjející palubní Li-ion baterie s kapacitou 50 Ah. Stabilizační a orientační systém obsahuje sledovač hvězd, senzor Slunce, silové setrvačníky, magnetické cívky a přijímač GPS. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 120 GB a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 800 Mbit/s. Pro stabilizaci a korekce dráhy je k dispozici 45 kg paliva.
Družice nese optickou aparaturu o hmotnosti 98 kg pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 50 cm v panchromatickém režimu a 200 cm v multispektrálním režimu; snímkování se provádí v šesti různých režimech.
Plánovaná aktivní životnost jsou minimálně 3 roky. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2014-11-06.43 97.48° 94.75 min 506 - 507 km

Události:
2011 Družice měla být původně vynesena japonskou raketou Epsilon; stavba se zpozdila až do roku 2012. [2],[3]
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:42 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2014-070B
SSC 40299
Hodoyoshi-1   (ほどよし1) Japonsko
 
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila University of Tokyo ve spolupráci s Axel Space a NESTRA (Next Generation Space System Technology Association).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 60 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 52x52x50 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 50 W a dobíjející palubní Li-ion baterie. Ze stěny směřující k Zemi vychází objektiv zobrazovacího systému a antény. Stabilizační a orientační systém obsahuje sledovač hvězd, inerciální plošinu, sadu silových setrvačníků a přijímač GPS. Získaná data se na Zemi předávají v pásmu X rychlostí až 20 Mbit/s. Pro stabilizaci a korekce dráhy se využívají trysky na peroxid vodíku.
Družice nese optickou aparaturu pro snímkování zemského povrchu ve čtyřech spektrálních pásmech s rozlišením 680 cm. [5],[6],[7]
Parametry dráhy:
2014-11-06.49 97.48° 94.93 min 506 - 525 km

Události:
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:44 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2014-070C
SSC 40300
ChubuSat-1   Japonsko
Kinshachi 1   (金シャチ1号) neoficiální pojmenování
Technologická družice.
Družici postavily univerzity v Nagoya a Daido ve spolupráci s leteckými společnostmi působícími v oblasti Chubu.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 50 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 58x55x50 cm se třemi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající minimálně 100 W a dobíjející palubní NiMH baterie s kapacitou 9.5 Ah. Stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky a magnetické tyče, pro navigaci slouží jeden sledovač hvězd, tři senzory Slunce a magnetometr. Získaná data se na ukládají do paměti s kapacitou 2 GB a na Zemi se předávají v pásmech VHF/UHF rychlostí 9.6 kbit/s.
Družice nese:
- infračervenou kameru TIR (Thermal Infrared Camera) pro detekci fragmentů kosmického smetí;
- kameru VIS (Visible Camera) pro pořizování snímků sledovaného prostoru ve viditelném spektru s rozlišením asi 10 m;
- aparaturu A-TRX (Amateur Radio Transceiver) pro retranslaci amatérského vysílání.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 až 12 měsíců. [6],[8],[9]
Parametry dráhy:
2014-11-06.49 97.48° 95.07 min 506 - 538 km

Události:
2013-březen Družice byla připravena k vypuštění ve druhé polovině roku 2013. [9]
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:45 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2014-070D
SSC 40301
QSat-EOS   (Kyushu Satellite for Earth Observation System Demonstration) Japonsko
Tsukushi   (つくし)
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila Kyushu University, Fukuoka, ve spolupráci s Fukuoka Institute of Technology v rámci projektu zahájeného v roce 2005.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 49 kg má tvar krychle o rozměrech 49x50x50 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 74 W (maximum 130 W) a dobíjející baterii s kapacitou 10.5 Ah. Stabilizační systém pracuje se silovými setrvačníky, magnetickými tyčemi, dvěma senzory Slunce, tříosým magnetometrem a optickým gyroskopem; polohana dráze se odvozuje ze signálů GPS. Data se na Zemi předávají v pásmu Ku rychlostí až 30 Mbit/s a v pásmu S rychlostí 100 kbit/s. Na konci aktivní životnosti se z družice vysune plachtu o rozměrech 300x35 cm, která má zbrzdit družici a urychlit její zánik v atmosféře.
Družice nese:
- dvoupásmový zobrazovač (Two-band VNIR Camera) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením lepším než 500 cm;
- magnetometr pro studium variací zemského magnetického pole, přístroj dodala firma Honywell;
- detektor zásahů mikročásticemi o rozměru 10x10 cm schopný detekovat úlomky o velikosti od 100 mikrometrů do několika centimetrů.
Předpokládaná aktivní životnost je 2 roky. [6],[12]
Parametry dráhy:
2014-11-06.49 97.48° 95.23 min 503 - 556 km

Události:
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:48 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2014-070E
SSC 40302
Tsubame   Japonsko
Cubame  
Astronomická družice.
Družici postavila Laboratory for Space System v Tokyo Institute of Technology.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 50 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 55x50x47 cm se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie dodávající průměrně 86 W (maximum 130 W) a dobíjející šestičlánkovou Li-polymer baterii. Orientační systém obsahuje silové setrvačníky a magnetické cívky, senzory Slunce, tříosý magnetometr a sledovač hvězd; poloha na dráze se odvozuje ze signálů GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu VHF/UHF, data se na Zemi předávají v pásmu S rychlostí až 100 kbit/s.
Družice nese:
- optickou kameru pro pozorování Země a monitorování životního prostředí s rozlišením 14 m, připravila Tokyo University of Science;
- aparaturu GROS (Gamma Ray Observation System) sestávající z detektoru WBM (Wide Field Burst Monitor) pro sledování gama záblesků a polarimetru HXCP (Hard X-Ray Compton Polarimeter) pro analýzu přicházející rentgenového záření.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 až 12 měsíců. [6],[10],[11]
Parametry dráhy:
2014-11-06.49 97.47° 95.38 min 506 - 568 km

Události:
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:47 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [6]
2014-070F
SSC 40303
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety, která byla vyrobena v roce 1983 a po 24 let byla zařazena do výzbroje Raketových vojsk strategického určení.
Stupeň má tvar válce o délce asi 100 cm a je osazen čtyřmi motory RD-869.
Parametry dráhy:
2014-11-06.49 97.49° 94.48 min 479 - 508 km

Události:
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
07:49:42 UT: Oddělení družice ASNARO-1.
07:49:44 UT: Oddělení družice Hodoyoshi-1.
07:49:45 UT: Oddělení družice ChubuSat-1.
07:49:47 UT: Oddělení družice QSat-EOS.
07:49:48 UT: Oddělení družice Tsubame. [6]
2014-070G
SSC 40304
fragment rakety   Rusko
plošina  
Parametry dráhy:
2014-11-07.87 97.48° 94.47 min 480 - 506 km

Události:
2014-11-06 07:35:49 UT: Vzlet. [13],[14],[15]
Zdroje informací:
 1. ASNARO-1 Satellite Overview – 2014-listopad - http://www.spaceflight101.com/asnaro-1.html.
 2. ASNARO - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/asnaro.
 3. ASNARO 1 (SASKE) - 2014-11-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/asnaro-1.htm.
 4. 先進的宇宙システム「ASNARO」 の開発 [Senshin-teki uchū shisutemu `ASNARO' no kaihatsu] - 2011-březen - http://jpn.nec.com/techrep/journal/g11/n01/pdf/110106.pdf.
 5. HODOYOSHI-1 - 2014-listopad - http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/nsat/hodo1_e.html.
 6. Dnepr Launch Updates - Japanese Cluster (2014) - 2014-11-06 - http://www.spaceflight101.com/dnepr---japanese-cluster-launch-2014.html.
 7. Hodoyoshi-1 - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/hodoyoshi-1.
 8. ChubuSat-1 - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/chubusat-1.
 9. ChubuSat Project - 2013-03-11 - http://www.frontier.phys.nagoya-u.ac.jp/chubusat/ChubuSat-20130311.pdf.
 10. SMALL SATELLITE PROGRAM, LABORATORY FOR SPACE SYSTEMS, TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2014-listopad - http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/tsubame/index_e.html.
 11. Tsubame - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/tsubame.
 12. QSat-EOS - 2014-listopad - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/q/qsat.
 13. Dnepr launches five Japanese satellites - 2014-11-06 - http://www.russianspaceweb.com/dnepr_asnaro.html.
 14. Launch of ASNARO - 2014-11-07 - http://www.kosmotras.ru/en/news/155/.
 15. По российско-украинской программе "Днепр" на орбиту выведены спутники - 2014-11-06 - http://ria.ru/space/20141106/1031956337.html.
Poslední aktualizace: 2014-11-13       © Jan Sedláček